ვაჭრობა ოფციონებით

ციფრული ვაჭრობა ოფციონებით

ონლაინ ტრეიდინგის ეს სახეობა არის ბინარულ ოფციონებზე ტრეიდინგის ერთ-ერთი ყველაზე მარტივი ვარიანტი.

ამ შემთხვევაში, მუშაობის დაწყებისათვის ტრეიდერს არ სჭირდება ცოდნის დიდი მარაგი, მისი ამოცანაა – უბრალოდ ამოიცნოს კურსის მოძრაობის მიმართულება და მისი მაჩვენებელი დროის გარკვეულ მომენტში.

ბინარული ოფციონებით ციფრული ვაჭრობა ხორციელდება – ოფციონური ბროკერების საიტზე ვებ ტერმინალის მეშვეობით. თვითონ ტერმინალი არის ძალიან მარტივი და აქვს რამდენიმე ფუნქცია.

იმისათვის, რომ ბინარულ ოფციონებზე განვახორციელოთ გარიგება, საკმარისია შევიყვანოთ შემდეგი პარამეტრები:

  • გარიგების თანხის რაოდენობა (ღირებულება) – ანუ, რა რაოდენობის თანხას დახარჯავთ ოფციონის ყიდვისთვის;
  • გარიგების საგანი – ვალუტა, ძვირფასი მეტალები და სხვა, ტრეიდინგისათვის ხელმისაწვდომი ინსტრუმენტები;
  • ვარიანტი – call ან put, “call” – ყიდვის გარიგება, “put” – გაყიდვის გარიგება (ოფციონის გაყიდვა იმ ვარაუდით, რომ კურსი შემცირდება);
  • მოქმედების ვადა – ოფციონის დასრულების დრო, ანუ ვვარაუდობთ, რომ ერთი, ორი ან სამი (და ა.შ) საათის შემდეგ ევროს კურსი დოლართან მიმართებაში იქნება უფრო მაღალი, ვიდრე მიმდინარე მომენტშია.
ციფრული ვაჭრობა ყურადღებას იქცევს თავისი სიმარტივით. ფორექსისგან განსხვავებით აქ ვარიანტების რაოდენობა შეზღუდულია, ალგორითმი უფრო მარტივია და ამიტომ დამწყებ ტრეიდერს აქვს მოგების შანსი, ხოლო პროფესიონალებს მოგების გაცილებით მეტი შანსები გააჩნიათ.
***
***
***
***

ახალი სტატიების ელექტრონულ ფოსტაზე მისაღებად, ველებში ჩაწერეთ თქვენი სახელი და E-mail:

ჩვენ სპამს არ ვაგზავნით!

სტრატეგიების კლასიფიკაცია: ძირითადი ალგორითმის მიხედვით

სტრატეგიების კლასიფიკაცია: დამატებითი მახასიათებლების მიხედვით