Lot/ლოტი/Лот

Lot/ლოტი/Лот

Lot/ლოტი/Лот – არის ერთეული, რომლის მიხედვითაც ხდება გარიგება ფორექსისა და სხვა საფინანსო ბაზრებზე.

გარიგება იდება ერთეული ან წილადი ლოტებით (Lot/ლოტი/Лот). მის სიდიდეს აწესებს ბროკერი, პრინციპში იგი არის სავალუტო კონტრაქტის დადების მინიმალური თანხა.

როდესაც ვაჭრობა ხდება მთლიანი ლოტით, მაგალითად 1 ლოტით, მაშინ მისი სტანდარტული ზომა უდრის, სავალუტო წყვილში, საბაზო ვალუტის 100 000 ერთეულს. წილადი ლოტებით ვაჭრობისას (მაგალითად 1/100 (0,01) შემთხვევაში), ლოტის ზომა უდრის საბაზო ვალუტის 1 000 ერთეულს.

ლოტების შესახებ უფრო ვრცლად წაიკითხეთ სტატია – ფორექს ლოტი.

***
***
***
***

ახალი სტატიების ელექტრონულ ფოსტაზე მისაღებად, ველებში ჩაწერეთ თქვენი სახელი და E-mail:

ჩვენ სპამს არ ვაგზავნით!

სტრატეგიების კლასიფიკაცია: ძირითადი ალგორითმის მიხედვით

სტრატეგიების კლასიფიკაცია: დამატებითი მახასიათებლების მიხედვით