სინთეტიკური მოკლე ფუთი

სინთეტიკური მოკლე ფუთი

სინთეტიკური მოკლე ფუთი სტრატეგია გამოიყენება ბაზრის კლების გარეშე ზრდის პირობებში. მისი რეალიზაციისთვის უნდა გავყიდოთ ქოლ ოფციონი და ვიყიდოთ საბაზო აქტივი.

სინთეტიკური მოკლე ფუთი – გრაფიკული მაგალითი

სინთეტიკური მოკლე ფუთი
გავყიდოთ ქოლი სტრაიკით 42 500 პე და ვიყიდოთ ფიუჩერსი. შესაძლო მოგება შემოსაზღვრულია პრემიით, რომელსაც მივიღებთ ოფციონის გაყიდვისთვის. წაგება არაფრითაა შემოსაზღვრული. ზარალში შევალთ ფიუჩერსის ფასური დონიდან 42 500 – 4 130 = 38 370 პე. ამავე დროს ფასის კლების შემთხვევაში, წაგება არაფრითაა შემოსაზღვრული.

***
***
***
***

ახალი სტატიების ელექტრონულ ფოსტაზე მისაღებად, ველებში ჩაწერეთ თქვენი სახელი და E-mail:

ჩვენ სპამს არ ვაგზავნით!

სტრატეგიების კლასიფიკაცია: ძირითადი ალგორითმის მიხედვით

სტრატეგიების კლასიფიკაცია: დამატებითი მახასიათებლების მიხედვით

ასევე დაგაინტერესებთ:

სინთეტიკური გრძელი ქოლი

სინთეტიკური გრძელი ქოლი

სინთეტიკური გრძელი ქოლი სტრატეგია გამოიყენება ქოლ ოფციონის ყიდვის ნაცვლად. იგი მდგომარეობს ფუთ ოფციონის და საბაზო …