სინთეტიკური გრძელი ქოლი

სინთეტიკური გრძელი ქოლი

სინთეტიკური გრძელი ქოლი სტრატეგია გამოიყენება ქოლ ოფციონის ყიდვის ნაცვლად. იგი მდგომარეობს ფუთ ოფციონის და საბაზო აქტივის ყიდვაში.

სტრატეგია მოსახერხებელია მაშინ, როდესაც ბაზარზე შეუძლებელია საჭირო ქოლ ოფციონის ყიდვა.

სინთეტიკური გრძელი ქოლი – გრაფიკული მაგალითი

სინთეტიკური გრძელი ქოლი

ვყიდულობთ ფუთ ოფციონს სტრაიკით 42 500 პე და ფიუჩერსს. საბაზო აქტივის ფასის ზრდასთან ერთად გაიზრდება მოგებაც, ხოლო მისი კლების შემთხვევაში ზარალი შემოისაზღვრება პრემიით, რომელიც მივიღეთ ოფციონის ყიდვის გამო. ჩვენი მოგება ზრდას დაიწყებს 42 500 პე + პრემია 3 930 პე = 46 430 პე ფასური დონიდან, რაც სტრატეგია ქოლ ოფციონის ანალოგიურია.

***
***
***
***

ახალი სტატიების ელექტრონულ ფოსტაზე მისაღებად, ველებში ჩაწერეთ თქვენი სახელი და E-mail:

ჩვენ სპამს არ ვაგზავნით!

სტრატეგიების კლასიფიკაცია: ძირითადი ალგორითმის მიხედვით

სტრატეგიების კლასიფიკაცია: დამატებითი მახასიათებლების მიხედვით

ასევე დაგაინტერესებთ:

სინთეტიკური მოკლე ფუთი

სინთეტიკური მოკლე ფუთი

სინთეტიკური მოკლე ფუთი სტრატეგია გამოიყენება ბაზრის კლების გარეშე ზრდის პირობებში. მისი რეალიზაციისთვის უნდა გავყიდოთ ქოლ …