პეპელა გაყიდვა (Short Butterfly)

პეპელა გაყიდვა (Short Butterfly)

პეპელა გაყიდვა (Short Butterfly) სტრატეგია გამოიყენება მაღალი ვოლატილობის მოლოდინის შემთვევაში (ფასის აქტიური მოძრაობა როგორც ზრდის ასევე კლების მიმართულებით).

ამისათვის უნდა: ვიყიდოთ ორი ქოლ ოფციონი საშუალო სტრაიკ ფასებით, გავყიდოთ ერთი ქოლ ოფციონი დაბალი სტრაიკით და გავყიდოთ ერთი ქოლ ოფციონი ძვირი სტრაიკით.

პეპელა გაყიდვა (Short Butterfly) – გრაფიკული მაგალითი

პეპელა გაყიდვა (Short Butterfly)

ამ შემთხვევაში, გარიგების დადებისთანავე მოგება ტოლია 5 445 + 3 079 – 2 * 4 130 = 264 პე. სტრატეგიის ფარგლებში სწორედ ეს ციფრია შესაძლო მაქსიმალური მოგება.

თუ საბაზო აქტივის ფასი გაუტოლდება გაყიდულ ძვირიან ქოლ ოფციონს (40 000 პე), მოგება დაიწყებს შემცირებას და 40 000 + 264 = 40 264 პე დონის მიღწევს შემდეგ დაიწყება წაგება. მისი პიკი იქნება 42 500 – 40 000 – 264 = 2 236 პე-ს დონეზე. აქტივის შემდგომი ზრდის შემთხვევაში 42 500 + 2 236 = 44 736 პე-ს დონეზე კვლავ გადავალთ მოგების ზონაში, რომელიც შემოისაზღვრება ზემოთ ხსენებული თანხით, ანუ 264 პე-თი.

ეს სტრატეგია ასეთი სახით ზღუდავს ჩვენ ზარალს, იმ შემთხვევაში თუ ვოლატილობა იქნება დაბალი და ფასი არ გავა დიაპაზონის საზღვრებიდან, თუმცა მოგებასაც ზღუდავს, რომელიც პოზიციების გახსნისთანავე მიღებული თანხის ტოლია.

***
***
***
***

ახალი სტატიების ელექტრონულ ფოსტაზე მისაღებად, ველებში ჩაწერეთ თქვენი სახელი და E-mail:

ჩვენ სპამს არ ვაგზავნით!

სტრატეგიების კლასიფიკაცია: ძირითადი ალგორითმის მიხედვით

სტრატეგიების კლასიფიკაცია: დამატებითი მახასიათებლების მიხედვით

ასევე დაგაინტერესებთ:

სინთეტიკური მოკლე ფუთი

სინთეტიკური მოკლე ფუთი

სინთეტიკური მოკლე ფუთი სტრატეგია გამოიყენება ბაზრის კლების გარეშე ზრდის პირობებში. მისი რეალიზაციისთვის უნდა გავყიდოთ ქოლ …