კონდორი გაყიდვა

კონდორი გაყიდვა

კონდორი გაყიდვა სტრატეგია პეპლის გაყიდვის სტრატეგიის მსგავსია, იმ განსხვავებით, რომ იზრდება მოგების მიღების ალბათობა სხვადასხვა სტრაიკის მქონე ოფციონების ყიდვის გზით, თუმცა მოგების სიდიდე შედარებით შემცირებულია.

კონდორი გაყიდვა – გრაფიკული მაგალითი

კონდორი გაყიდვა
პოზიციის გახსნისთანავე ვიღებთ მოგებას 7 021 + 2 269 – 5 445 – 3 079 = 766 პე. აქტივის ფასის ზრდასთან ერთად ქვედა სტრაიკამდე (37 500 პე), მოგება დაიწყებს კლებას, ხოლო აქტივის ფასურ დონეზე 37 500 + 766 = 38 266 პე, დაიწყება ზარალის ზონა.

ამ სტრატეგიით მაქსიმალური დანაკარგი შესაძლებელია იყოს 40 000 – 38 266 = 1 734 პე, მაგრამ, როდესაც აქტივი მიაღწევს ქოლის ზედა სტრაიკს, რომელიც 45 000 პე-ს ტოლია. ზარალი დაიწყებს შემცირებას და 45 000 + 1734 = 46 734 პე ფასურ დონეზე კვლავ მოგების ზონაში გადავალთ.

აღსანიშნავია რომ, ამ სტრატეგიით მუშაობისას შემოსაზღვრულია, როგორც შესაძლო მოგება, ასევე შესაძლო წაგებაც.

***
***
***
***

ახალი სტატიების ელექტრონულ ფოსტაზე მისაღებად, ველებში ჩაწერეთ თქვენი სახელი და E-mail:

ჩვენ სპამს არ ვაგზავნით!

სტრატეგიების კლასიფიკაცია: ძირითადი ალგორითმის მიხედვით

სტრატეგიების კლასიფიკაცია: დამატებითი მახასიათებლების მიხედვით

ასევე დაგაინტერესებთ:

სინთეტიკური მოკლე ფუთი

სინთეტიკური მოკლე ფუთი

სინთეტიკური მოკლე ფუთი სტრატეგია გამოიყენება ბაზრის კლების გარეშე ზრდის პირობებში. მისი რეალიზაციისთვის უნდა გავყიდოთ ქოლ …