პროპორციული ფუთ სპრედი (Put Ratio Spread)

პროპორციული ფუთ სპრედი (Put Ratio Spread)

პროპორციული ფუთ სპრედი (Put Ratio Spread) სტრატეგია გამოიყენება იმ შემთხვევაში თუ დარწმუნებული ვართ, რომ ბაზარი უმნიშვნელოდ შემცირდება გარკვეულ ნიშნულამდე.

სტრატეგიის რეალიზაციისათვის უნდა გავყიდოთ ორი ფუთ ოფციონი დაბალი სტრაიკებით და ვიყიდოთ ერთი ფუთ ოფციონი უფრო მაღალი სტრაიკით. ამ გზით ვაზღვევთ მოგებას ფასის გაუთვალისწინებელი ზრდის შემთხვევაში, ამასთან ერთად კლების შემთხვევაში ზარალს ვტოვებთ დაუზღვევლად.

პროპორციული ფუთ სპრედი (Put Ratio Spread) – გრაფიკული მაგალითი

პროპორციული ფუთ სპრედი (Put Ratio Spread)

მაგალითად: ვყიდულობთ ფუთ ოფციონს სტრაიკით 42 500 პე და ვიხდით პრემიას 3 930 პე-ს ოდენობით, ასევე ვყიდით ორ ფუთ ოფციონს, რომელთა სტრაიკი 40 000 პე-ს ტოლია და პრემია 2 * 2 745 = 5 490 პე-ს ტოლია. ჯამური მოგება იქნება 5 490 – 3 930 = 1 560 პე. აქტივზე ფასის ზრდის შემთხვევაში მივიღებთ მოგებას, რომელიც მიღებული პრემიის დონეზე რჩება.

გაყიდული ფუთ ოფციონების სტრაიკ ფასამდე (40 000 პე) აქტივზე ფასის ვარდნის შემთხვევაში, მოგება დაიწყებს ზრდას, და მაქსიმუმს მიაღწევს წერტილში 42 500 – 40 000 + 1 560 = 4 060 პე. აქტივის ფასის შემდგომი ვარდნის შემთხვევაში ჩვენ გადავალთ ზარალში ნიშნულიდან: 40 000 – (42 500 – 40 000) – 1 560 = 35 940 პე, რომელიც არაფრით შემოისაზღვრება.

***
***
***
***

ახალი სტატიების ელექტრონულ ფოსტაზე მისაღებად, ველებში ჩაწერეთ თქვენი სახელი და E-mail:

ჩვენ სპამს არ ვაგზავნით!

სტრატეგიების კლასიფიკაცია: ძირითადი ალგორითმის მიხედვით

სტრატეგიების კლასიფიკაცია: დამატებითი მახასიათებლების მიხედვით

ასევე დაგაინტერესებთ:

სინთეტიკური მოკლე ფუთი

სინთეტიკური მოკლე ფუთი

სინთეტიკური მოკლე ფუთი სტრატეგია გამოიყენება ბაზრის კლების გარეშე ზრდის პირობებში. მისი რეალიზაციისთვის უნდა გავყიდოთ ქოლ …