ფორექსის სტრატეგია "3 EMA+Bollinger"

ფორექსის სტრატეგია “3 EMA+Bollinger”

ფორექსის სტრატეგია “3 EMA+Bollinger” მულტივალუტურია,ანუ მუშაობს ყველა სავალუტი წყვილზე. ორდერის გახსნისთვის საჭიროა გაანალიზდეს დროის 2 ინტერვალი: 30 წუთიანი და 5 წუთიანი გრაფიკები.

 • სავალუტი წყვილი: მულტივალუტური;
 • 1. ინტერვალი: 30 წუთიანი (M30);
 • 2. ინტერვალი: 5 წუთიანი (M5);

გრაფიკზე დავაყენებთ ფორექსის ინდიკატორებს:

 • ექსპონენციალური მცოცავი საშუალო EMA პერიოდით 14. (სურათზე წითელი ფერი);
 • საშუალო მცოცავი პერიოდით 21. (სურათზე ნარინჯის ფერი)
 • ექსპონენციალური მცოცავი საშუალო EMA პერიოდით 50. (სურათზე იასამნის ფერი)
 • ინდიკატორი Bollinger Bands პარამეტრებით(20,2). (სურათზე მწვანე ფერი);
ფორექსის სტრატეგია “3 EMA+Bollinger” – ალგორითმი:
 • პირველ რიგში ვაანალიზებთ 5 წუთიან გრაფიკს.
 • 5 წუთიან გრაფიკზე ტრენდი მიმართულია ზემოთ, თუ: მცოცავი საშუალო EMA 14 უფრო მაღლაა ვიდრე მცოცავი საშუალო EMA 21, ხოლო მცოცავი საშუალო 14 EMA და 21 EMA უფრო მაღლაა ვიდრე მცოცავი საშუალო 50 EMA და თუ ექსპონენციალური მცოცავი საშუალო 50 EMA იმყოფება ბოლინჯერის ველების შიგნით.
 • ამ პირობების შესრულების შემდგომ, გადავდივართ 30 წუთიან გრაფიკზე.
 • ყიდვის ორდერი დაიდება მხოლოდ მაშინ, როდესაც მცოცავი საშუალო EMA14 მცოცავი საშუალო EMA 21-ზე მაღლაა, ხოლო მცოცავი საშუალობი 14 EMA და 21 EMA, 50 EMA მცოცავ საშუალოზე ზემოთაა განლაგებული, თანაც მცოცავ საშუალო 50 EMA იმყოფება ბოლინჯერის ველების შიგნით.
გაყიდვის ორდერის გახსნისთვის უკუპირობებია.

ყიდვის მაგალითი

M5 გრაფიკი

ფორექსის სტრატეგია "3 EMA+Bollinger"

M 30 გრაფიკი

ფორექსის სტრატეგია "3 EMA+Bollinger"

სტრატეგიაში სტოპ ლოსი და ტეიკ პროფიტი განსაზღვრული არაა. სავაჭრო პოზიცია იხურება მიმდინარე ფასით, ნებისმიერი ერთ-ერთი პირობის დარღვევის შემთხვევაში.

ფიქსირებული სტოპ ლოსის ნაცვლად სასურველია გამოვიყენოთ ტრეილინგ-სტოპი.

***
***
***
***

ახალი სტატიების ელექტრონულ ფოსტაზე მისაღებად, ველებში ჩაწერეთ თქვენი სახელი და E-mail:

ჩვენ სპამს არ ვაგზავნით!

სტრატეგიების კლასიფიკაცია: ძირითადი ალგორითმის მიხედვით

სტრატეგიების კლასიფიკაცია: დამატებითი მახასიათებლების მიხედვით

ასევე დაგაინტერესებთ:

ფორექსის სტრატეგია "დიაპაზონის გარღვევა"

ფორექსის სტრატეგია “დიაპაზონის გარღვევა”

ფორექსის სტრატეგია “დიაპაზონის გარღვევა” – არსი მდგომარეობს იმაში, რომ ბაზარზე ვიპოვოთ ადგილები სადაც ფასების რყევის …