მოკლე პოზიცია და გრძელი პოზიცია

მოკლე პოზიცია და გრძელი პოზიცია

ფიუჩერსული კონტრაქტის მყიდველი ხსნის გრძელ პოზიციას, გამყიდველი – მოკლე პოზიციას.

როდესაც დგება ფიუჩერსული კონტრაქტის ექსპირაცია, გრძელი პოზიცია გარდაიქმნება საბაზო აქტივის ყიდვის ვალდებულებად, იმ ფასად და დროის იმ მომენტში, რომელიც მითითებულია კონტრაქტში. ფიუჩერსის შესრულების მომენტში მოკლე პოზიცია გარდაიქმნება აქტივის გაყიდვის (მიწოდების) ვალდებულებად, იმ ფასად და დროის იმ მომენტში, რომელიც მითითებულია კონტრაქტში.

ფიუჩერსული პოზიციის გახსნა ყოველთვის არ უკავშირდება, კონტრაქტის ექსპირაციის დროს საბაზო აქტივის რეალური მიწოდების ვალდებულებას. თუ აქტივის ფასი გაიზარდა, გრძელი პოზიციის მფლობელმა შესაძლებელია დახურის იგი (გაყიდოს ფიუჩერსი) და მიიღოს მოგება. მოკლე პოზიციის დახურვა შესაძლებელია ფიუჩერსის ყიდვით.

გასათვალისწინებელია რომ, ფიუჩერსების კონტრაქტების ექსპირაციის წინა დღეს ხდება ღია პოზიციების რაოდენობრივი და მოცულობითი მკვეთრი კლება. ამ პარამეტრს “ღია პოზიციების მოცულობა” ეწოდება და ქვეყნდება ბირჟის საიტზე.

***
***
***
***

ახალი სტატიების ელექტრონულ ფოსტაზე მისაღებად, ველებში ჩაწერეთ თქვენი სახელი და E-mail:

ჩვენ სპამს არ ვაგზავნით!

სტრატეგიების კლასიფიკაცია: ძირითადი ალგორითმის მიხედვით

სტრატეგიების კლასიფიკაცია: დამატებითი მახასიათებლების მიხედვით

ასევე დაგაინტერესებთ:

საბაზო აქტივები

საბაზო აქტივები

როგორც უკვე ვიცით, ფიუჩერსი არის საბაზო აქტივების წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტი.