4 ინდიკატორის მეთოდი

სტრატეგია “4 ინდიკატორის მეთოდი”

სტრატეგია “4 ინდიკატორის მეთოდი” ეფუძნება ყველაზე პოპულარული ინდიკატორების კომბინირებულ სიგნალს.

 • სავალუტო წყვილი: მულტივალუტური;
 • თაიმ ფრეიმი: H1;
ფორექსის სტრატეგია “4 ინდიკატორის მეთოდი” – ალგორითმი

გრაფიკზე ვაყენებთ შემდეგ ინდიკატორებს:

 • ექსპონენციალური მცოცავი საშუალო EMA პერიოდით 7, Close (გრაფიკზე ცისფერი);
 • ექსპონენციალური მცოცავი საშუალო EMA პერიოდით 21, Close (გრაფიკზე წითელი);
 • ინდიკატორი ADX (14);
 • ინდიკატორი MACD (12,26,9) (ალტერნატივის სახით შესაძლებელია ინდიკატორი MACD-combo-ს გამოყენება);
4 ინდიკატორის მეთოდი – ყიდვა
 • EMA (7)-მა გადაკვეთა EMA (21) ქვემოდან ზემოთ;
 • ინდიკატორმა ADX-ის მთავარმა მრუდმა გაარღვია 25-იანი დონე ქვემოდან ზემოთ (!!!) და იმყოფება/რჩება ამ არეში;
 • ინდიკატორი MACD-ის ჰისტოგრამა გვიჩვენებს აღმავალ ტრენდს;

ყიდვის მაგალითი:

4 ინდიკატორის მეთოდი buy

4 ინდიკატორის მეთოდი – გაყიდვა
 • EMA (7)-მა გადაკვეთა EMA (21) ზემოდან ქვემოთ;
 • ინდიკატორმა ADX-ის მთავარმა მრუდმა გაარღვია 25-იანი დონე ქვემოდან ზემოთ (!!!) და იმყოფება/რჩება ამ არეში;
 • ინდიკატორი MACD-ის ჰისტოგრამა გვიჩვენებს დაღმავალ ტრენდს;

გაყიდვის მაგალითი:

4 ინდიკატორის მეთოდი Sell

დამატებითი პირობები:

 • ორივე შემთხვევაში – ყიდვის და გაყიდვის პოზიციების გახსნის მომენტში ინდიკატორმა ADX-ის მთავარმა მრუდმა უნდა გაარღვიოს 25-იანი დონე ქვემოდან ზემოთ და იმყოფებოდეს/დარჩეს ამ არეში. ეს მნიშვნელოვანი მომენტია პოზიციის გახსნისათვის;
 • თუ ინდიკატორი MACD-ის ჰისტოგრამები საკმაოდ დიდი ხნის განმავლობაში რჩება თავის ნულოვან დონესთან, ანუ კონსოლიდირდება, ამ შემთხვევაში მიზანშეწონილია თავი შევიკავოთ პოზიციის გახსნისაგან;
 • სტოპ ლოსი: დგება ლოკალურ მინიმუმზე ან ლოკალურ მაქსიმუმზე (პოზიციის მიმართულებიდან გამომდინარე);
 • ტეიკ პროფიტი: დგება ლოკალურ მინიმუმზე ან ლოკალურ მაქსიმუმზე (პოზიციის მიმართულებიდან გამომდინარე). ან პოზიცია იხურება საპირისპირო სიგნალის მიღების შემდეგ;

***
***
***
***

ახალი სტატიების ელექტრონულ ფოსტაზე მისაღებად, ველებში ჩაწერეთ თქვენი სახელი და E-mail:

ჩვენ სპამს არ ვაგზავნით!

სტრატეგიების კლასიფიკაცია: ძირითადი ალგორითმის მიხედვით

სტრატეგიების კლასიფიკაცია: დამატებითი მახასიათებლების მიხედვით

ასევე დაგაინტერესებთ:

სტრატეგია "მარტივი ფრაქტალები"

სტრატეგია “მარტივი ფრაქტალები”

ფორექსის სტრატეგია “მარტივი ფრაქტალები” – გააჩნია უმარტივესი ალგორითმი და ბაზარზე შესვლა/გამოსვლის მარტივი წესები. მისი გამოყენება …