ფორექსის სტრატეგია "ველური მდინარე" (Wild River)

ფორექსის სტრატეგია “ველური მდინარე” (Wild River)

ფორექსის სტრატეგია “ველური მდინარე” (Wild River) – სტრატეგია არ იძლევა ხშირ სიგნალებს, თუმცა საკმაოდ კარგი პოტენციალი აქვს.

  • სავალუტო წყვილი: გამოიყენება ძლიერ ვოლატილური სავალუტო წყვილებისათვის, თუმცა თეორიაში აღწერილი და რეკომენდებულია სავალუტო წყვილები – GBP/JPY და EUR/JPY;
  • ტაიმ ფრეიმი: H4;

გრაფიკზე ვაყენებთ შემდეგ ინდიკატორებს:

  • ინდიკატორი Envelopes: პერიოდით 240, მარტივი, გამოყენებული ფასების დახურვის მიმართ, გადახრა 0.06%. ზედა საზღვარი ლურჯი, ქვედა საზღვარი წითელი. სწორედ ეს წარმოადგენს ერთგვარ “მდინარეს”;
  • მცოცავი საშუალო (Moving Average): გამოყენებული ფასების დახურვის მიმართ, წრფივი შეწონილი, პერიოდით 50;
ფორექსის სტრატეგია “ველური მდინარე” (Wild River)

ბაზარზე შესვლის პირობები:

  • ყიდვის პოზიცია იხსნება, როდესაც დაიხურება მეორე სანთელი “მდინარის” ზედა საზღვრის ზემოთ;
  • გაყიდვის პოზიცია იხსნება, როდესაც დაიხურება მეორე სანთელი “მდინარის” ქვედა საზღვრის ქვემოთ;
  • სტოპ ლოსი: დგება “მდინარის” საპირისპირო მხარეს;
  • ტეიკ პროფიტი: ორდერი უნდა დაიხუროს ნაწილ-ნაწილ ყოველ კორექციაზე, პარალელურად ორდერი უნდა გდავიყვანოთ უზარალობაში და დავადევნოთ ტრეილინგი ბაზრის ვოლატილობის გათვალისწინებით, საშუალოდ 50-100 პუნქტიანი ბიჯით;

ყიდვის მაგალითი:

ფორექსის სტრატეგია "ველური მდინარე" (Wild River)

გაყიდვის მაგალითი:

ფორექსის სტრატეგია "ველური მდინარე" (Wild River)

***
***
***
***

ახალი სტატიების ელექტრონულ ფოსტაზე მისაღებად, ველებში ჩაწერეთ თქვენი სახელი და E-mail:

ჩვენ სპამს არ ვაგზავნით!

სტრატეგიების კლასიფიკაცია: ძირითადი ალგორითმის მიხედვით

სტრატეგიების კლასიფიკაცია: დამატებითი მახასიათებლების მიხედვით

ასევე დაგაინტერესებთ:

https://www.geoforex.info/wp-content/uploads/Images/strategy-mcocavi-sashualo/EMA-4-13-50-Stochastic/EMA-4-13-50-Stochastic-sell.png

ფორექსის სტრატეგია “EMA (4+13+50) + Stochastic”

ფორექსის სტრატეგია EMA (4+13+50) + Stochastic ტრენდული და საკმაოდ ეფექტური სტრატეგიაა.