ფორექსის სტრატეგია "HILO - GBP/JPY" • GeoForex.info

ფორექსის სტრატეგია “HILO – GBP/JPY”

ფორექსის სტრატეგია “HILO – GBP/JPY” ეფუძნება სამი მცოცავი საშუალოს და ერთი ტრენდული ინდიკატორის სიგნალებს.

 • სავალუტო წყვილი: GBP/JPY;
 • ტაიმ ფრეიმი: H4;

გრაფიკზე ვაყენებთ შემდეგ ინდიკატორებს:

 • ექსპონენციალური მცოცავი საშუალო EMA (8) – წითელი;
 • მარტივი მვოცავი საშუალო SMA (21), გამოყენებული High – ცისფერი;
 • მარტივი მვოცავი საშუალო SMA (21), გამოყენებული Low – ლურჯი;
 • ინდიკატორი Average Directional Movement Index (ADX (14)) – მწვანე, +DI (ცისფერი), – DI (წითელი). დონე 15;
ფორექსის სტრატეგია “HILO – GBP/JPY”

გაყიდვა:

 • EMA (8)-მ გადაკვეთა SMA (21) Low ზემოდან ქვემოთ და დაიხურა ქვემოთ, ADX მიმართულია ზემოთ და იმყოფება 15-იან დონის ზემოთ, ხოლო -DI გადაკვეთა +DI და ასევე იმყოფება 15-იან დონის ზემოთ. ბაზარზე შევდივართ ახალი სანთლის გახსნის ფასით.
 • სტოპ ლოსი დგება SMA (21) Low-ს ზემოთ 10 პუნქტის დაცილებით. შემდეგ რეკომენდებულია პოზიციაზე გაყოლა ტრეილინგით – “10 პუნქტიანი” ლუფტით.
 • პოზიციიდან გამოსვლა ხდება ან სტოპ ლოსით ან ტრეილინგ სტოპით.

გაყიდვის მაგალითი:

ფორექსის სტრატეგია "HILO - GBP/JPY"

ყიდვა:

 • EMA (8)-მ გადაკვეთა SMA (21) High ქვემოდან ზემოთ და დაიხურა ზემოთ, ADX მიმართულია ზემოთ და იმყოფება 15-იან დონის ზემოთ, ხოლო +DI გადაკვეთა -DI და ასევე იმყოფება 15-იან დონის ზემოთ. ბაზარზე შევდივართ ახალი სანთლის გახსნის ფასით.
 • სტოპ ლოსი დგება SMA (21) High-ს ქვემოთ 10 პუნქტის დაცილებით. შემდეგ რეკომენდებულია პოზიციაზე გაყოლა ტრეილინგით – “10 პუნქტიანი” ლუფტით.

ყიდვის მაგალითი:

ფორექსის სტრატეგია "HILO - GBP/JPY"

***
***
***
***

ახალი სტატიების ელექტრონულ ფოსტაზე მისაღებად, ველებში ჩაწერეთ თქვენი სახელი და E-mail:

ჩვენ სპამს არ ვაგზავნით!

სტრატეგიების კლასიფიკაცია: ძირითადი ალგორითმის მიხედვით

სტრატეგიების კლასიფიკაცია: დამატებითი მახასიათებლების მიხედვით

ასევე დაგაინტერესებთ:

https://www.geoforex.info/wp-content/uploads/Images/strategy-mcocavi-sashualo/EMA-4-13-50-Stochastic/EMA-4-13-50-Stochastic-sell.png

ფორექსის სტრატეგია “EMA (4+13+50) + Stochastic”

ფორექსის სტრატეგია EMA (4+13+50) + Stochastic ტრენდული და საკმაოდ ეფექტური სტრატეგიაა.