სტრატეგია "ჯანკონე 5 წუთიანი ტაიმფრეიმისთვის"

სტრატეგია “ჯანკონე 5 წუთიანი ტაიმფრეიმისთვის”

სტრატეგია “ჯანკონე 5 წუთიანი ტაიმფრეიმისთვის” ალგორითმი ეფუძნება სანთლური მოდელის “პინბარი”-ს და ინდიკატორების ურთიერთქმედებას.

პინბარი გამოიყურება დაახლოებით ასე:

ფორექსის სტრატეგია "ჯანკონე 5 წუთიანი ტაიმფრეიმისთვის"

კარგად ჩამოყალიბებულ პინ ბარს უნდა გააჩნდეს:
 • გრძელი კუდი;
 • მოკლე ტანი;
 • გახსნის და დახურვის ფასები ერთმანეთთან ახლოს უნდა მდებარეობდეს;
ფორექსის სტრატეგია “ჯანკონე 5 წუთიანი ტაიმფრეიმისთვის” – ალგორითმი

სავალუტო წყვილის გრაფიკზე ვაყენებთ შემდეგ ინდიკატორებს:

 • ინდიკატორი RSI პარამეტრით (6), მას გამოვიყენებთ დივერგენციის საპოვნელად;
 • ინდიკატორი Bolinger Bands პარამეტრებით (18,2), მას გამოვიყენებთ ტრენდის მოძიებისათვის. ამასთან ერთად, გვერდული ტრენდის დროს შესაძლებელია მის საზღვრებს შორის ვაჭრობა – პინბარის წარმოშობის შემთხვევაში;
 • მცოცავი საშუალო SMA(50) და EMA(21), მას გამოვიყენებთ ბაზარზე არსებული ტრენდის განსაზღვრისთვის;

რეკომენდებული სავალუტო წყვილები:

 • EUR/USD, EUR/JPY, GBP/USD, USD/JPY;
 • თაიმფრეიმი: 5 წუთი M(5);
სავაჭრო სიგნალების მაგალითი:

ფორექსის სტრატეგია "ჯანკონე 5 წუთიანი ტაიმფრეიმისთვის"

სტრატეგიით ვაჭრობის 2 ვარიანტი არსებობს:
 • ტრენდის მიმართულებით – სიგნალი არის გრაფიკზე პინ ბარის წარმოშობა და ბაზარზე მკვეთრად ჩამოყალიბებული ტრენდის არსებობა. გარიგებისთვის საუკეთესო ვარიანტია, თუ კი პინ ბარის წარმოქმნის მომენტში ადგილი აქვს დივერგენციას;
 • “CT (Counter Trend)”, ტრენდის საწინააღმდეგოდ – აქაც აუცილებელი პირობაა გრაფიკზე პინ ბარის წარმოშობა, ხოლო თუ დივერგენციაც გამოჩნდა, მაშინ მეტად სავარაუდოა, რომ სავაჭრო გარიგება იქნება მომგებიანი;
 • ტეიკ პროფიტი: 15 პუნქტი;
 • ტრენდის საწინააღმდეგო მიმართულებით ვაჭრობისას კი მოგების აღების (ტეიკ პროფიტის) საუკეთესო ნიშნულია – EMA(21);
სტოპ ლოსს ვაყენებთ:
 • პინ ბარის კუდისგან რამდენიმე პუნქტით ზემოთ ან ქვემოთ (გააჩნია გარიგების მიმართულებას);
 • მხარდაჭერის, ან წინააღმდეგობის დონეებისგან რამდენიმე პუნქტით ზემოთ ან ქვემოთ (გააჩნია გარიგების მიმართულებას);

სტრატეგიით ვაჭრობისას გამოიყენეთ ტრეილინგ სტოპი, რათა მაქსიმალურად ამოიღოთ მოგება.

მიაქციეთ ყურადღება იმას, რომ პინ ბარი უნდა იმყოფებოდეს ტრენდის (თუნდაც მოკლევადიანი ტრენდის) მწვერვალზე, ან ფსკერზე და არა ტრენდის შუაში.

და კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი მომენტი: ტრენდის მიმართულების თანხვედრილად ვაჭრობა გაცილებით ნაკლებად რისკიანია, ვიდრე კონტრტრენდზე ვაჭრობა.
***
***
***
***

ახალი სტატიების ელექტრონულ ფოსტაზე მისაღებად, ველებში ჩაწერეთ თქვენი სახელი და E-mail:

ჩვენ სპამს არ ვაგზავნით!

სტრატეგიების კლასიფიკაცია: ძირითადი ალგორითმის მიხედვით

სტრატეგიების კლასიფიკაცია: დამატებითი მახასიათებლების მიხედვით

ასევე დაგაინტერესებთ:

სტრატეგია "ბაგოვინოს მეთოდი"

სტრატეგია “ბაგოვინოს მეთოდი”

ფორექსის სტრატეგია “ბაგოვინოს მეთოდი” ეფუძნება ორი ინდიკატოის სიგნალს.