სტრატეგია “დროშა + ABC” • GeoForex.info

სტრატეგია “დროშა + ABC”

გრაფიკული მოდელი “დროშა + ABC” საფინანსო ბაზრებზე ხშირად გვხვდება სხვადასხვა თაიმფრეიმებზე. პატერნს აქვს სხვადასხვა სახელწოდება: ზოგი ტრეიდერი მას ჩვეულებრივად „დროშა“-ს უწოდებს, ტალღური ანალიზის მიმდევრები მას „ABC ტალღას“, ხოლო დანარჩენები “დროშა + ABC”-ს უწოდებენ.

პატერნი ჩნდება ხანგრძლივი ან საშუალოვადიანი კონსოლიდაციის შემდეგ,  რომელიც წარმოადგენს მომავალი მკვეთრი და იმპულსური მოძრაობის წინაპირობას.
სტრატეგია “დროშა + ABC” არსი
 • გრაფიკზე ვეძებთ ფასის კონსოლიდაციის შემდგომ მკვეთრ იმპულსურ მოძრაობას და ველოდებით ვითარების შემდგომ განვითარებას;
 • მკვეთრი მოძრაობას, როგორც წესი, კვლავ მოსდევს ფასის კონსოლიდაცია;
 • ველოდებით სამი  A, B, და C ტალღების ჩამოყალიბებას და C წერტილის ფორმირებას;
 • C წერტილის ფორმირების შემდგომ შევდივართ ბაზარზე ტრენდის მიმართულებით გადადებული Buy Limit/Sell Limit ან Buy Stop/Sell Stop ორდერით;

უნდა გვახსოვდეს, რომ სავაჭრო ოპერაციის განხორციელებისათვის მხოლოდ ABC წერტილების ფორმირება საკმარისი არ არის. გვჭირდება (პრინციპში, ისევე როგორც სხვა სტრატეგიებისათვის) მინიმუმ 3-4 დამადასტურებელი სიგნალის არსებობა.

ესენია:

 • დივერგენცია;
 • A წერტილის ასხლეტა ფიბონაჩის დონეებთან უკუსვლით;
 • B წერტილმა ვერ გადაწერა ტრენდის მაქსიმუმი, ანუ X წერტილი (მკვეთრი მოძრაობის დასასრული წერტილი);
 • C წერტილი (ტალღა) ჩამოყალიბდა ფიბონაჩის დონეებთან (38,%, 50%, 61,8%) უკუსვლით (ფიბონაჩი აიგება მკვეთრი მოძრაობის საწყისი წერტილიდან მის სასრულ წერტილამდე);
“დროშა + ABC” იდენტიფიკაცია
 • მკვეთრი მოძრაობის დასასრულის X წერტილზე და B და A წერტილებზე ვავლებთ არხს.
 • არხის A წრფეზე ვეძებთ ტრენდის ასხლეტის C  წერტილს, რომელიც უნდა ემთხვეოდეს მკვეთრი მოძრაობის მიმართულებით აგებული ფიბონაჩის რომელიმე მნიშვნელოვან დონეს, ან ადგილი უნდა ჰქონდეს დივერგენციას, ან C  წერტილში ჩამოყალიბებული უნდა იყოს პინბარი.
 • C წერტილში ვდებთ გადადებულ, Buy Limit/Sell Limit ან Buy Stop/Sell Stop Stop ორდერს, ბაზარზე არსებული ვითარებიდან გამომდინარე.

როგორც ცნობილია, ბაზარი არ არის იდეალური, ამიტომ C წერტილი შესაძლებელია იდეალურად  A წრფეზე არ აღმოჩნდეს, ანუ არ მივიდეს მასთან, ან გაარღვიოს იგი და შემდეგ დაბრუნდეს მასთან, ამიტომ თუ ლიმიტ-ორდერის განთავსება ვერ ხერხდება, მაშინ შესაძლებელია ორდერის ყიდვა საბაზრო ფასით, როდესაც ყველა ზემოთ ხსენებული პირობა შესრულებული იქნება.

სტრატეგია “დროშა + ABC” ყიდვის მაგალითი

სტრატეგია “დროშა + ABC” • GeoForex.info

თეიქ პროფიტი:

 • თეიქ პროფიტი 1 – არხის ზედა საზღვარი;
 • თეიქ პროფიტი 2 – X წერტილი;
 • თეიქ პროფიტი 3 – მვეთრი მოძრაობის მანძილი C წერტილიდან;

ტრეილინგ სტოპის გამოყენება ან ორდერის ნაწილ-ნაწილ დახურვა იდეალური ვარიანტია.

სტოპ ლოსი:

 • ათვისებული ფიბონაჩის დონის (ანუ საიდანაც აისხლიტა ფასი) მომდევნო დონე.

***
***
***
***

ახალი სტატიების ელექტრონულ ფოსტაზე მისაღებად, ველებში ჩაწერეთ თქვენი სახელი და E-mail:

ჩვენ სპამს არ ვაგზავნით!

სტრატეგიების კლასიფიკაცია: ძირითადი ალგორითმის მიხედვით

სტრატეგიების კლასიფიკაცია: დამატებითი მახასიათებლების მიხედვით

ასევე დაგაინტერესებთ:

სტრატეგია "წინა სანთლის 50 %"

სტრატეგია “წინა სანთლის 50 %”

სტრატეგია “წინა სანთლის 50 %” მარტივი, მაგრამ საკმაოდ ეფექტური სტრატეგიაა სავალუტო წყვილისთვის ბრიტანული ფუნტი/აშშ დოლარი …