პროგნოზი Gold

Goldseparator

რუბრიკაში წარმოდგენილია ოქროს Gold (XAU/USD) პროგნოზები.

separator

პროგნოზი Gold (XAU/USD) – 31.07-04.08-2023

Gold

პროგნოზი Gold (XAU/USD) (ოქრო/აშშ დოლარი) ეყრდნობა ტექნიური/გრაფიკული ანალიზის მეთოდს.


გათვალისწინებულია: გრაფიკული მოდელები, სანთლური პატერნები, ტექნი…

ვრცლად