პროგნოზი Gold (XAU/USD) (ოქრო/აშშ დოლარი)

separator

რუბრიკაში წარმოდგენილია ოქროს (XAU/USD) ყოველკვირეული პროგნოზი.

პროგნოზი ხორციელდება ფორექსის საერთაშორისო სავალუტო ბაზარზე არსებული ვითარების შესაბამისად.

separator

პროგნოზი Gold (XAU/USD) – 31.07-04.08-2023

Gold

პროგნოზი Gold (XAU/USD) (ოქრო/აშშ დოლარი) ეყრდნობა ტექნიური/გრაფიკული ანალიზის მეთოდს.


გათვალისწინებულია: გრაფიკული მოდელები, სანთლური პატერნები, ტექნი…

ვრცლად