Standard Deviation

Standard Deviation, StdDev; სტანდარტული გადახრა; Стандартное отклонение

Standard Deviation, StdDev – ინდიკატორი ზომავს ბაზრის ვოლატილობას. იგი ახასიათებს ფასის რხევის ზომას მცოცავი საშუალოს ინდიკატორის მიმართ.

თუ ინდიკატორის მნიშვნელობა დიდია, მაშინ ბაზარი მაღალვოლატილურია და ბარების ფასები საკმაოდ გაშლილია მცოცავი საშუალოს ინდიკატორთან მიმართებაში. თუ ინდიკატორის მნიშვნელობა მცირეა, მაშინ ბაზარი დაბალვოლატილურია და ბარების ფასები მიახლოვებულია მცოცავი საშუალოს ინდიკატორთან.

სტანდარტული გადახრის ინდიკატორი, როგორც წესი გამოიყენება, როგორც სხვა ინდიკატორების შემადგენელი ნაწილი. მაგალითად Bollinger Bands ინდიკატორის გამოთვლისას, ინსტრუმენტის სტანდარტული გადახრის მნიშვნელობა ემატება მცოცავ საშუალოს.

ბაზრის დინამიკა შედგება სიმშვიდისა და გააქტიურების პერიოდების თანამიმდევრული მონაცვლეობით.

Standard Deviation ინდიკატორის გამოყენება ადვილია როცა:
  • თუ ინდიკატორის მნიშვნელობა ძალიან მცირეა, მაშასადამე ბაზარი სრულიად მშვიდია, ე.ი. უნდა ველოდოთ გააქტიურებას;
  • და პირიქით, თუ ინდიკატორის მნიშვნელობა ექსტრემალურად დიდია, მაშინ ბაზრის აქტიურობა მალე დაიწყებს შემცირებას;
Standard Deviation მუშაობის პრინციპი

Standard Deviation

***
***
***
***

ახალი სტატიების ელექტრონულ ფოსტაზე მისაღებად, ველებში ჩაწერეთ თქვენი სახელი და E-mail:

ჩვენ სპამს არ ვაგზავნით!

სტრატეგიების კლასიფიკაცია: ძირითადი ალგორითმის მიხედვით

სტრატეგიების კლასიფიკაცია: დამატებითი მახასიათებლების მიხედვით

ასევე დაგაინტერესებთ:

Williams Accumulation/Distribution

Williams Accumulation/Distribution, W_A/D; უილიამსის დაგროვება/განაწილების ინდიკატორი; Индикатор накопления/распределения Уильямса

Williams Accumulation/Distribution W_A/D უილიამსის დაგროვება/განაწილების ინდიკატორი წარმოადგენს ფასის პოზიტიური “დაგროვებითი” მოძრაობების და ფასის ნეგატიური “განაწილებითი” …