Volume Rate of Change

Volume Rate of Change, VROC; მოცულობის ცვლილების სიჩქარე; Скорость изменения объема

Volume Rate of Change, VROC – ინდიკატორი აჩვენებს, თუ რა მიმართულებით ვითარდება მოცულობის ტენდენცია. ინდიკატორის იდეა მდგომარეობს იმაში, რომ პრაქტიკულად ყველა გრაფიკულ გამოსახულებას (მწვერვალი, ფსკერი, გარღვევა და სხვა) თან ახლავს სავაჭრო მოცულობების ზრდა.

ინდიკატორი გვიჩვენებს მიმდინარე ბარისა და N პერიოდის წინ მყოფი ბარის სხვაობას. თუ მიმდინარე ბარის მოცულობა მეტია ვიდრე N პერიოდის წინ მყოფი ბარის მოცულობა, მაშინ ინდიკატორის მაჩვენებელი იქნება დადებითი. თუ მიმდინარე ბარის მოცულობა ნაკლებია ვიდრე N პერიოდის წინ მყოფი ბარის მოცულობა, მაშინ ინდიკატორის მაჩვენებელი იქნება უარყოფითი.

ინდიკატორთან მუშაობის მნიშვნელოვანი მომენტია გამოთვლის პერიოდის განსაზღვრა. მოკლე პერიოდები 10-15 ბარი აჩვენებენ მოცულობის უეცარ ცვლილებას. ამიტომ უფრო რეალისტური სიგნალების მისაღებად რეკომენდებულია 25-30 ბარის პერიოდის არჩევა. ეს გვაძლევს უფრო შეწონილ და მომრგვალებულ ხაზებს და აიოლებს ანალიზს. თავის მხრივ უფრო მოკლე პერიოდის არჩევისას ვიღებთ უფრო ტეხილ და “ხმაურიან” ხაზს, რაც შესაბამისად ართულებს ანალიზს.

Volume Rate of Change მუშაობის პრინციპი

Volume Rate of Change

***
***
***
***

ახალი სტატიების ელექტრონულ ფოსტაზე მისაღებად, ველებში ჩაწერეთ თქვენი სახელი და E-mail:

ჩვენ სპამს არ ვაგზავნით!

სტრატეგიების კლასიფიკაცია: ძირითადი ალგორითმის მიხედვით

სტრატეგიების კლასიფიკაცია: დამატებითი მახასიათებლების მიხედვით

ასევე დაგაინტერესებთ:

Williams Accumulation/Distribution

Williams Accumulation/Distribution, W_A/D; უილიამსის დაგროვება/განაწილების ინდიკატორი; Индикатор накопления/распределения Уильямса

Williams Accumulation/Distribution W_A/D უილიამსის დაგროვება/განაწილების ინდიკატორი წარმოადგენს ფასის პოზიტიური “დაგროვებითი” მოძრაობების და ფასის ნეგატიური “განაწილებითი” …