Williams Percent Range

Williams Percent Range, %R; უილიამსის პროცენტული დიაპაზონი; Процентный Диапазон Вильямса

Williams Percent Range, %R – უილიამსის პროცენტული დიაპაზონი არის დინამიკური ინდიკატორი, რომელიც განსაზღვრავს გაჯერებული ყიდვა/გაყიდვის მდგომარეობას.

Williams’ Percent Range ძალიან ჰგავს ინდიკატორს Stochastic Oscillator.მათ შორის განსხვავება მდგომარეობს მხოლოდ იმაში, რომ პირველს გააჩნია შემობრუნებული შკალა, ხოლო მეორე აიგება შიდა დაგლუვების გამოყენებით.

ინდიკატორის მაჩვენებელი -80%-დან -100%-მდე დიაპაზონში აჩვენებს გაჯერებული გაყიდვის მდგომარეობას. ინდიკატორის მაჩვენებელი 0%-დან -20%-მდე მიუთითებს ბაზრის გაჯერებული ყიდვის მდგომარეობაზე. Williams Percent Range ინდიკატორის აგებისთვის შემობრუნებულ შკალაზე მის მნიშვნელობებს ენიჭება უარყოფითი ნიშანი. (მაგალითად: -30%). ანალიზის დროს უაროფითი ნიშანი შესაძლებელია არ გავითვალისწინოთ.
Williams Percent Range თვისება

გაჯერებული ყიდვა/გაყიდვის ინდიკატორების საერთო წესიდან გამომდინარე, მათ მიერ მოწოდებული სიგნალების გამოყენება უმჯობესია, როცა დაველოდებით შესაბამისი მიმართულებით ფასის შემობრუნებას. თუ ინდიკატორი მიუთითებს გაჯერებული ყიდვის მდგომარეობაზე, მაშინ ვალუტის ან ფასიანი ქაღალდის გაყიდვამდე უმჯობესია ფასის ქვემოთკენ შემობრუნების დაცდა.

Williams Percent Range

Williams Percent Range შესაძლებლობა

ინდიკატორს Williams Percent Range აქვს საინტერესო და იდუმალი შესაძლებლობა წინასწარ განსაზღვროს ფასის შემობრუნება. იგი, გარკვეული პერიოდის მონაკვეთში ყოველთვის ქმნის პიკს და შემობრუნდება ქვემოთკენ, სანამ ფასი მიაღწევს პიკს და შემოტრიალდება ქვემოთკენ. ანალოგიურად, ინდიკატორი ქმნის ფსკერს და მანამდე შემობრუნდება ზემოთკენ, სანამ ფასი მოიმოქმედებს იგივეს.

***
***
***
***

ახალი სტატიების ელექტრონულ ფოსტაზე მისაღებად, ველებში ჩაწერეთ თქვენი სახელი და E-mail:

ჩვენ სპამს არ ვაგზავნით!

სტრატეგიების კლასიფიკაცია: ძირითადი ალგორითმის მიხედვით

სტრატეგიების კლასიფიკაცია: დამატებითი მახასიათებლების მიხედვით

ასევე დაგაინტერესებთ:

Williams Accumulation/Distribution

Williams Accumulation/Distribution, W_A/D; უილიამსის დაგროვება/განაწილების ინდიკატორი; Индикатор накопления/распределения Уильямса

Williams Accumulation/Distribution W_A/D უილიამსის დაგროვება/განაწილების ინდიკატორი წარმოადგენს ფასის პოზიტიური “დაგროვებითი” მოძრაობების და ფასის ნეგატიური “განაწილებითი” …