Relative Vigor Index

Relative Vigor Index, RVI; შედარებითი მხნეობის ინდიკატორი; Индекс Относительной Бодрости

Relative Vigor Index, RVI – შედარებითი მხნეობის ინდიკატორი გამომდინარეობს იმ მოსაზრებიდან, რომ ხარის ბაზარზე დახურვის ფასი, როგორც წესი უფრო მეტია, ვიდრე გახსნის ფასი. პირიქით ხდება – დათვის ბაზარზე.

Relative Vigor Index თვისება

აქედან გამომდინარე მოძრაობის მხნეობა ყალიბდება მდგომარეობით, როდესაც ფასი იმყოფება პერიოდის დასასრულში. იმისათვის, რომ შეიქმნას ინდექსი ნორმალიზებულად ყოველდღიურ სავაჭრო დიაპაზონთან მიმართებაში, ფასის ცვლილება იყოფა დღის განმავლობაში ფასის მაქსიმალურ დიპაზონზე.

Relative Vigor Index

Relative Vigor Index გამოყენება

უფრო მეტად დაგლუვებისთვის გამოიყენება მარტივი მცოცავი საშუალო. საუკეთესო პერიოდად ითვლება 10. ორაზროვნების გამოსარიცხად აიგება სასიგნალო ხაზი – 4 პერიოდიანი სიმეტრიულად შეწონილი დაგლუვებული საშუალო მნიშვნელობის Relative Strenght Index. ხაზების გადაკვეთა მიუთითებს გაყიდვის ან ყიდვის სიგნალზე.

***
***
***
***

ახალი სტატიების ელექტრონულ ფოსტაზე მისაღებად, ველებში ჩაწერეთ თქვენი სახელი და E-mail:

ჩვენ სპამს არ ვაგზავნით!

სტრატეგიების კლასიფიკაცია: ძირითადი ალგორითმის მიხედვით

სტრატეგიების კლასიფიკაცია: დამატებითი მახასიათებლების მიხედვით

ასევე დაგაინტერესებთ:

Williams Accumulation/Distribution

Williams Accumulation/Distribution, W_A/D; უილიამსის დაგროვება/განაწილების ინდიკატორი; Индикатор накопления/распределения Уильямса

Williams Accumulation/Distribution W_A/D უილიამსის დაგროვება/განაწილების ინდიკატორი წარმოადგენს ფასის პოზიტიური “დაგროვებითი” მოძრაობების და ფასის ნეგატიური “განაწილებითი” …