ინდიკატორი ZigZag

ZigZag; ზიგზაგი; Зигзаг

ZigZag – წარმოადგენს ტრენდული ხაზების ერთობლიობას, რომელიც ფასთა გრაფიკზე, ერთმანეთთან აერთიანებს მნიშვნელოვან მაქსიმუმებს და მინიმუმებს.

ფასის მინიმალური ცვლილების პარამეტრს განსაზღვრავს პროცენტი, რომლითაც ფასი უნდა გადაადგილდეს, რათა წარმოქმნას ახალი ხაზები: “ზიგ”-ი ან “ზაგ”-ი.

საანალიზო გრაფიკზე ინდიკატორი ფილტრავს იმ ცვლილებებს, რომელთა სიდიდე ნაკლებია პარამეტრებში მითითებულ სიდიდეზე. ამგვარად ზიგზაგი გვიჩვენებს მხოლოდ მნიშვნელოვან ცვლილებებს.

ზიგზაგი ძირითადად გამოიყენება გრაფიკის აღქმის გაადვილებისათვის, რადგან იგი გვიჩვენებს ყველაზე მნიშვნელოვან ცვლილებებს და უკუსვლებს. ასევე მისი მეშვეობით, გრაფიკზე შესაძლებელია ელიოტის ტალღებისა და სხვადასხვა ფიგურების გამოვლენა.

ZigZag მუშაობის პრინციპი

ინდიკატორი ZigZag

აუცილებელია გვახსოვდეს, რომ ინდიკატორის ბოლო მონაკვეთმა შესაძლებელია ცვლილება განიცადოს საანალიზო მონაცემების ცვლილების შესაბამისად. ეს არის იმ მცირერიცხოვან ინდიკატორებს შორის ერთ-ერთი, რომელშიც ფასიანი ქაღალდის ფასის ცვლილება იწვევს წინა მნიშვნელობის ცვლილებას.

ფასის ბოლო ცვლილების შესაბამისად, საკუთარი მონაცემების კორექტირების ამგვარი თვისების გამო, ზიგზაგი კარგი ინსტრუმენტია უკვე მომხდარი ფასთა ცვლილების ანალიზისათვის. ამიტომ ზიგზაგის საფუძველზე არ არის რეკომენდებული სავაჭრო სტრატეგიების შექმნა. იგი უფრო ანალიზისთვის გამოდგება, ვიდრე პროგნოზირებისათვის.

***
***
***
***

ახალი სტატიების ელექტრონულ ფოსტაზე მისაღებად, ველებში ჩაწერეთ თქვენი სახელი და E-mail:

ჩვენ სპამს არ ვაგზავნით!

სტრატეგიების კლასიფიკაცია: ძირითადი ალგორითმის მიხედვით

სტრატეგიების კლასიფიკაცია: დამატებითი მახასიათებლების მიხედვით

ასევე დაგაინტერესებთ:

Williams Accumulation/Distribution

Williams Accumulation/Distribution, W_A/D; უილიამსის დაგროვება/განაწილების ინდიკატორი; Индикатор накопления/распределения Уильямса

Williams Accumulation/Distribution W_A/D უილიამსის დაგროვება/განაწილების ინდიკატორი წარმოადგენს ფასის პოზიტიური “დაგროვებითი” მოძრაობების და ფასის ნეგატიური “განაწილებითი” …