პროგნოზი BTC/USD

პროგნოზი BTC/USD-17.07-21.07-2023

პროგნოზი BTC/USD (ბიტკოინი/აშშ დოლარი) ეყრდნობა გრაფიკული ანალიზის მეთოდს.


კრიპტოვალუტის სპეციფიკიდან გათვალისწინებით…

გათვალისწინებულია: მხოლოდ იმბალანსისა და ლიკვიდურობის ზონები და ორდერ-ბლოკები. ზოგჯერ- მნიშვნელოვანი ფიბონაჩის დონეები, იშვიათად სხვა გრაფიკული მოდელები.

არ არის გათვალისწინებული: ფუნდამენტალური ფაქტორები და მოკლევადიანი ვაჭრობა H4 თაიმფრეიმზე დაბლა.

პროგნოზი ხორციელდება ფორექსის საერთაშორისო სავალუტო ბაზარზე არსებული ვითარების შესაბამისად. სხვადასხვა სპეციალიზებულ კრიპტობირჟებზე ფასური მონაცემები შესაძლებელია ოდნავ განსხვავებული იყოს.

ტენდენციის ზოგადი სურათის წარმოდგენისათვის გამოყენებულია მარტივი მცოცავი საშუალოები. (გათვალისწინებულია ფასის მათთან მიახლოება, გადაკვეთა, ასხლეტა):

  • Moving Average (MA) 200  – გრაფიკზე წითელი;
  • Moving Average (MA) 100 – გრაფიკზე ლურჯი;
  • Moving Average (MA) 42 – გრაფიკზე სტაფილოსფერი;
პროგნოზი BTC/USD – Geoforex.info პრიორიტეტი
  • ფასი იმყოფება 2022 წლის მაისის თვის მაქსიმუმის ზონასა და 2023 წლის 19 ივნისიდან 22 ივნისამდე წარმოშობილ იმბალანსის ზონებს შორის. ამ უკანასკნელში ველოდები ლიკვდურობისა აკრეფისა და დაღმავალი ტენდენციის გაგრძელებას;
  • 13-14 ივლისის ორდერ-ბლოკს ჯერ არ უმუშავია, და კვლავ აქვს დაღმავალი პოტენციალი;
  • საპირისპირო კორელაციის გათვალისწინებით DXY (აშშ დოლარის ინდექსი) თვის გრაფიკზე ფასი შევიდა 2022 წლის მარტიდან 2022 წლის მაისამდე წარმოქმნილ იმბალანსის ზონაში, რათა აკრიფოს ლიკვიდურობა აღმასვლისათვის. DXY და  BTC/USD საპირისპირო კორელაციაში არიან ერთმანეთთან – აღმასვლა DXY-ზე იწვევს დაღმასვლას BTC/USD-ზე;

DXY (D1)

პროგნოზი EUR/USD

DXY (W1)

პროგნოზი EUR/USD

DXY (MN)

პროგნოზი EUR/USD

BTC/USD (D1)

პროგნოზი BTC/USD

 

პროგნოზის შაბლონი

***
***
***
***

ახალი სტატიების ელექტრონულ ფოსტაზე მისაღებად, ველებში ჩაწერეთ თქვენი სახელი და E-mail:

ჩვენ სპამს არ ვაგზავნით!

სტრატეგიების კლასიფიკაცია: ძირითადი ალგორითმის მიხედვით

სტრატეგიების კლასიფიკაცია: დამატებითი მახასიათებლების მიხედვით