მრჩეველი "STOCHASTIC-ის მიხედვით"

მრჩეველი “Stochastic-ის მიხედვით”

მრჩეველი “Stochastic-ის მიხედვით” გამოიყენება 15 და 30 წუთიანი ტაიმფრეიმებისთვის. სურვილის შემთხვევაში შესაძლებელია მისი გამოყენება უფრო გრძელი დროის ინტერვალებისათვის.

ავტომატური სავაჭრო პროგრამა ბაზირდება ისეთი პოპულარული ინდიკატორის, როგორიცაა stochastic -ის მაჩვენებლებზე.

მრჩეველის მუშაობა, ინტერვალის თვალსაზრისით ხდება სამი გრაფიკის გათვალისწინებით. ალგორითმი ეფუძნება ბაზრის გაჯერებული ყიდვისა და გაჯერებული გაყიდვის პერიოდებს.

მრჩეველი “Stochastic-ის მიხედვით” რეკომენდებულია სავალუტო წყვილისთვის EUR/USD
ყიდვისა და გაყიდვის სიგნალები გენერირდება იმ შემთხვევში, თუ სამივე დროის ინტერვალზე ერთდროულად არის პარამეტრების – შესაბამისად კლება ან ზრდა.
***
***
***
***

ახალი სტატიების ელექტრონულ ფოსტაზე მისაღებად, ველებში ჩაწერეთ თქვენი სახელი და E-mail:

ჩვენ სპამს არ ვაგზავნით!

სტრატეგიების კლასიფიკაცია: ძირითადი ალგორითმის მიხედვით

სტრატეგიების კლასიფიკაცია: დამატებითი მახასიათებლების მიხედვით