ფორექსის სტრატეგია "Doske Scalping"

ფორექსის სტრატეგია “Doske Scalping”

ფორექსის სტრატეგია “Doske Scalping”, მიუხედავად იმისა რომ ერთ საათიანი ტაიმფრეიმისთვისაა განკუთვნილი, ორიგინალში მაინც სკალპინგურ სტრატეგიად არის მოხსენებული.

 • ტაიმ ფრეიმი: H1;
 • სავალუტო წყვილი: USD/CHF, GBP/USD და ყველა ის წყვილი სადაც იაპონური იენა მონაწილეობს ;

გრაფიკზე ვაყენებთ შემდეგ ინდიკატორებს:

 • 6 ცალი ექსპონენციალური მცოცავი საშუალო EMA პარამეტრებით 3, 5, 7, 9, 11, 13 Close – ფერი მწვანე ყველასთვის (EMA (3)-ის მრუდი სხვებზე მეტად გავამსხვილოთ);
 • ექსპონენციალური მცოცავი საშუალო EMA (55) Close – ვარდისფერი;
 • ექსპონენციალური მცოცავი საშუალო EMA (275) Close – ყვითელი;
 • ინდიკატორი QQE (6);
 • ინდიკატორი QQE (60);
ფორექსის სტრატეგია “Doske scalping” – ალგორითმი

ყიდვა:

 • საკონტროლო დონეა – ვარდისფერი მცოცავი საშუალო – EMA (55);
 • ყველა მწვანე მცოცავი საშუალო უნდა იმყოფებოდეს საკონტროლო, ვარდისფერი მცოცავი საშუალოს ზემოთ;
 • ინდიკატორის QQE (6) უწყვეტმა მრუდმა უნდა გადაკვეთოს თავისი 50-იანი დონე ქვემოდან ზემოთ;
 • ინდიკატორის QQE (60) უწყვეტმა მრუდმა უნდა გადაკვეთოს თავისი წყვეტილი მრუდი ქვემოდან ზემოთ;
 • სტოპ ლოსი დგება ვარდისფერი მოცავი საშუალოს EMA (55)-ის ქვემოთ 3-5 პუნქტის ლუფტით;
 • პოზიციიდან გამოვდივართ, როდესაც QQE (60) ინდიკატორის უწყვეტმა მრუდმა გადაკვეთა წყვეტილი მრუდი ზემოდან ქვემოთ;
 • პოზიციიდან უფრო ადრე გამოსვლა შესაძლებელია, როდესაც EMA (3) (უფრო მსხვილი მწვანე მცოცავი საშუალო) გადაკვეთს EMA (5)-ს ზემოდან ქვემოთ;

ყიდვის მაგალითი:

ფორექსის სტრატეგია "Doske Scalping"

 

გაყიდვებისთვის სარკისებურად ანალოგიური პირობებია

 

გაყიდვის მაგალითი:

ფორექსის სტრატეგია "Doske Scalping"

დამატებითი პირობები (ტრეიდერის შეხედულებისამებრ):

 • აგრესიული სტილის ტრეიდინგის შემთხვევაში ყურადღებას არ ვაქცევთ EMA (275)-ს. შესაძლებელია იგი საერთოდ მოვაცილოთ გრაფიკიდან;
 • კონსერვატიული სტილის ტრეიდინგის შემთხვევაში არ ვხსნით ყიდვების პოზიციებს თუ ფასი იმყოფება EMA (275)-ის ქვემოთ და არ ვხსნით გაყიდვების პოზიციებს, თუ ფასი იმყოფება EMA (275)-ის ზემოთ;
***
***
***
***

ახალი სტატიების ელექტრონულ ფოსტაზე მისაღებად, ველებში ჩაწერეთ თქვენი სახელი და E-mail:

ჩვენ სპამს არ ვაგზავნით!

სტრატეგიების კლასიფიკაცია: ძირითადი ალგორითმის მიხედვით

სტრატეგიების კლასიფიკაცია: დამატებითი მახასიათებლების მიხედვით

ასევე დაგაინტერესებთ:

ფორექსის სტრატეგია "Forex Profit"

ფორექსის სტრატეგია “Forex Profit”

ფორექსის სტრატეგია “Forex Profit” (Forex Profit System, იგივე FPS) საკმაოდ ცნობილი სავაჭრო სისტემაა და ეფუძნება …