ხარის ფუთ სპრედი (Bull Put Spread)

ხარის ფუთ სპრედი (Bull Put Spread)

ხარის ფუთ სპრედი (Bull Put Spread) სტრატეგიის არსი მდგომარეობს იმაში, რომ მაღალი სტრაიკ ფასის მქონე ძვირიან ფუთ ოფციონს ვყიდით იმ ვარაუდით, რომ საბაზო აქტივის ფასი გაიზრდება.

ფასის ვარდნის რისკის დაზღვევისათვის უნდა ვიყიდოთ ფუთ ოფციონი იგივე ექსპირაციით, მაგრამ დაბალი სტრაიკით.

ხარის ფუთ სპრედი (Bull Put Spread) – გრაფიკული მაგალითი

ხარის ფუთ სპრედი (Bull Put Spread)

მაშასადამე, ფუთ ოფციონი, რომელსაც აქვს სტრაიკი 52 500 პე, გაყიდული იქნება 11 256 პე-დ, ხოლო დაზღვევისათვის გამოვიყენებთ იაფ ფუთ ოფციონს პრემიით 4 059 პე და უფრო დაბალი სტრაიკ ფასით, რომელიც 42 500 პე-ს ტოლია. ამტიგად, სუფთა მოგება შესაძლებელია იყოს 11 256 – 4 059 = 7197 პე. ხოლო ზარალი შემოიფარგლება სადაზღვევო ოფციონით და არ ჩამოვა 52 500 – 42 500 – 7197 = 2 803 პე-ს ნიშნულს ქვემოთ.

***
***
***
***

ახალი სტატიების ელექტრონულ ფოსტაზე მისაღებად, ველებში ჩაწერეთ თქვენი სახელი და E-mail:

ჩვენ სპამს არ ვაგზავნით!

სტრატეგიების კლასიფიკაცია: ძირითადი ალგორითმის მიხედვით

სტრატეგიების კლასიფიკაცია: დამატებითი მახასიათებლების მიხედვით

ასევე დაგაინტერესებთ:

სინთეტიკური მოკლე ფუთი

სინთეტიკური მოკლე ფუთი

სინთეტიკური მოკლე ფუთი სტრატეგია გამოიყენება ბაზრის კლების გარეშე ზრდის პირობებში. მისი რეალიზაციისთვის უნდა გავყიდოთ ქოლ …