ოფციონების სამი მდგომარეობა

ოფციონების სამი მდგომარეობა

ოფციონის მდგომარეობა არის შეფარდება მისი შესრულებისა და საბაზო აქტივის სპოტურ ფასებს შორის. ასეთი სამი მდგომარეობა არსებობს:

  • out of the money (OTM) — “ფულის გარეშე ოფციონი” (არამომგებიანი);
  • at the money (ATM) — “ფულის ახლო ოფციონი” (კონტრაქტის ფასად);
  • in the money (ITM) — “ფულიანი ოფციონი” (მომგებიანი);

როდესაც ოფციონის შესრულების ფასი (სტრაიკი) და საბაზო აქტივის ფასი ერთმანეთის ტოლია, ამ მდგომარეობას ეწოდება – “ფულის ახლო ოფციონი”.

თუ მიმდინარე მომენტში ოფციონს არ აქვს ფასი, ამ მდგომარეობას – “ფულის გარეშე” ოფციონი. put ოფციონებისთვის – ეს არის სიტუაცია, როდესაც ოფციონის შესრულების ფასი (სტრაიკი) უფრო ნაკლებია, ვიდრე საბაზო აქტივის ფასი. call ოფციონების შემთხვევაში კი პირიქით: როდესაც საბაზო აქტივის სპოტური ფასი, სტრაიკ ფასზე უფრო ნაკლებია.

მაგალითად: გვაქვს call ოფციონი ფიუჩერსზე , რომელიც სპოტურ ბაზარზე იყიდება 1 200 აშშ დოლარად. ჩვენი სტრაიკი ( ოფციონის შესრულების ფასი) არის 1 600 აშშ დოლარი. ამრიგად, გვაქვს უფლება ვიყიდოთ ფიუჩერსის ოფციონის გამყიდველისგან 1 600 აშშ დოლარად. ვინაიდან მიმდინარე მომენტში სპოტურ ბაზარზე იგივე ფიუჩერსი შეგვიძლია ვიყიდოთ 1 200 აშშ დოლარად, ამიტომ ოფციონთან დაკავშირებული გარიგება არ მოიტანს არავითარ მოგებას. მაშასადამე ოფციონი იმყოფება მგდომარეობაში – “ფულის გარეშე”

ოფციონის მდგომარეობა “ფულიანი ოფციონი” – call ოფციონის შემთხვევაში არის სიტუაცია, როდესაც მისი შესრულების ფასი უფრო მეტია, ვიდრე საბაზო აქტივის სპოტური ფასი.

მაგალითად: ფიუჩერსი ოქროზე ღირს 30 000 აშშ დოლარი. მაშინ put ოფციონი ოქროს ფიუჩერსზე, რომელის სტრაიკია 38 000 აშშ დოლარი, იქნება მდგომარეობაში – “ფულიანი” და მისი პოტენციური მოგება იქნება 8 000 აშშ დოლარი მინუს ამ ოფციონზე გადახდილი პრემია.

უნდა გვახსოვდეს რომ შესრულდება მხოლოდ – “ფულიანი ოფციონები”.

***
***
***
***

ახალი სტატიების ელექტრონულ ფოსტაზე მისაღებად, ველებში ჩაწერეთ თქვენი სახელი და E-mail:

ჩვენ სპამს არ ვაგზავნით!

სტრატეგიების კლასიფიკაცია: ძირითადი ალგორითმის მიხედვით

სტრატეგიების კლასიფიკაცია: დამატებითი მახასიათებლების მიხედვით

ასევე დაგაინტერესებთ:

სინთეტიკური მოკლე ფუთი

სინთეტიკური მოკლე ფუთი

სინთეტიკური მოკლე ფუთი სტრატეგია გამოიყენება ბაზრის კლების გარეშე ზრდის პირობებში. მისი რეალიზაციისთვის უნდა გავყიდოთ ქოლ …