ვოლატილობის ღიმილი

ვოლატილობის ღიმილი

ოფციონებით ვაჭრობის დროს აუცილებლად შეხვდებით ტერმინს – “ვოლატილობის ღიმილი”.

ამ ტერმინის უკან დგას საკმაოდ მარტივი რამ: “სტრაიკისგან, ნაგულისხმევი ვოლატილობის დამოკიდებულების გრაფიკული გამოსახვა”.
სურათზე წარმოდგენილია “ვოლატილობის ღიმილი”:

ვოლატილობის ღიმილი

ნაგულისხმევი ვოლატილობა ოფციონებისთვის, რომლებსაც გააჩნიათ სტრაიკები საბაზო აქტივების მიმდინარე ფასების რაიონში, ხშირად უფრო ნაკლებია ოფციონების ვოლატილობაზე, რომელთაც გააჩნიათ შორი სტრაიკები. ნაგულისხმევი ვოლატილობა მით უფრო ნაკლებია, რაც უფრო შორია სტრაიკი მიმდინარე ფასისგან, შესაბამისად “ღიმილი”-ც იქნება სიმეტრიული, თუ ბაზრის მონაწილეები ვარაუდობენ, რომ საბაზო აქტივს გააჩნია ზრდის და კლების თანაბარი ალბათობა.

მაგრამ, როდესაც კლების მოლოდინი უფრო მეტია, ვიდრე ზრდის მოლოდინი (ან საპირისპირო სიტუაცია), მაშინ გრაფიკის ერთ-ერთი მრუდი უფრო ციცაბო იქნება და “ვოლატილობის ღიმილი” შეიცვლება “ვოლატილობის ჩაცინებით”.

სურათზე წარმოდგენილია “ვოლატილობის ჩაცინება”:

ვოლატილობის ღიმილი

***
***
***
***

ახალი სტატიების ელექტრონულ ფოსტაზე მისაღებად, ველებში ჩაწერეთ თქვენი სახელი და E-mail:

ჩვენ სპამს არ ვაგზავნით!

სტრატეგიების კლასიფიკაცია: ძირითადი ალგორითმის მიხედვით

სტრატეგიების კლასიფიკაცია: დამატებითი მახასიათებლების მიხედვით

ასევე დაგაინტერესებთ:

სინთეტიკური მოკლე ფუთი

სინთეტიკური მოკლე ფუთი

სინთეტიკური მოკლე ფუთი სტრატეგია გამოიყენება ბაზრის კლების გარეშე ზრდის პირობებში. მისი რეალიზაციისთვის უნდა გავყიდოთ ქოლ …