ფორექსის სტრატეგია "Battle of the Bands"

ფორექსის სტრატეგია “Battle of the Bands”

ფორექსის სტრატეგია “Battle of the Bands” თავდაპირველად შექმნილი იყო ფასიანი ქაღალდების ბირჟაზე ვაჭრობისათვის, თუმცა შემდეგ წარმატებით იქნა გამოყენებული ფორექსის ბაზარზეც. სტრატეგიის ალგორითმის ძირითად საფუძველს წარმოადგენს ფასის იმპულსური მოძრაობა.

გრაფიკზე ვაყენებთ შემდეგ ინდიკატორებს:

 • მარტივი მცოცავი საშუალო SMA (32) (გამოყენებული high, სურათზე ლურჯი ფერის მრუდი) და მარტივი მცოცავი საშუალო SMA (32) (გამოყენებული Low, სურათზე წითელი ფერის მრუდი) — გრაფიკზე ერთობლივად ქმნიან მცოცავი საშუალოების არხს;
 • ინდიკატორი Parabolic SAR (ბიჯი 0.02, მაქსიმუმი 0.2);
 • მარტივი მცოცავი საშუალო SMA (100) (სურათზე მწვანე ფერის მრუდი) და SMA (200) (სურათზე იასამნისფერი მრუდი), გამოყენებული Close — დამხმარე ინტიკატორებია, რეკომენდირებულია, თუმცა არ არის აუცილებელი გრაფიკზე მათი განთავსება;
ფორექსის სტრატეგია “Battle of the Bands” – ალგორითმი

ყიდვა:

 • ფასი დაიხურა SMA (32) High მცოცავი საშუალოს ზემოთ, ანუ მცოცავი საშუალოების არხის ზემოთ;
 • ფასი აგრეთვე იმყოფება SMA (100) და SMA (200) მცოცავი საშუალოების ზემოთ. რეკომენდებული პირობაა, თუმცა არა აუცილებელი;
 • სანთლის დახურვის ფასი უნდა იყოს უფრო მაღლა ვიდრე მისი გახსნის ფასი, ანუ აღმავალი სანთელი;
 • ფასმა უნდა გაჭრას Parabolic SAR ქვემოდან ზემოთ, ანუ ინდიკატორის წერტილები უნდა ჩამოხტნენ ზემოდან ქვემოთ, ზუსტად ამ სანთელზე, ანუ ფასის ქვემოთ;
 • იმ შემთხვევაში თუ სანთელი ჩამოყალიბდა, როგორც დოდჟი ან პინბარი, მაშინ ასეთ სიგნალს ვუკეთებთ იგნორირებას. თუ სანთლის დახურვის ფასი უფრო დაბლაა ვიდრე სანთლის გახსნის ფასი (ანუ დაღმავალი სანთელია) – უნდა დაველოდოთ შემდგომ სანთელს და დავრწმუნდეთ, რომ ზემოთ აღწერილი პირობები შესრულდა;

ყიდვის მაგალითი:

ფორექსის სტრატეგია "Battle of the Bands"

გაყიდვა:

 • ფასი დაიხურა SMA (32) Low მცოცავი საშუალოს ქვემოთ, ანუ მცოცავი საშუალოების არხის ქვემოთ;
 • ფასი აგრეთვე იმყოფება SMA (100) და SMA (200) მცოცავი საშუალოების ქვემოთ. რეკომენდებული პირობაა, თუმცა არა აუცილებელი;
 • სანთლის დახურვის ფასი უნდა იყოს უფრო დაბლა ვიდრე მისი გახსნის ფასი, ანუ დაღმავალი სანთელი;
 • ფასმა უნდა გაჭრას Parabolic SAR ზემოდან ქვემოთ, ანუ ინდიკატორის წერტილები უნდა ახტნენ ქვემოდან ზემოთ, ზუსტად ამ სანთელზე, ანუ ფასის ზემოთ;
 • იმ შემთხვევაში თუ სანთელი ჩამოყალიბდა, როგორც დოდჟი ან პინბარი, მაშინ ასეთ სიგნალს ვუკეთებთ იგნორირებას. თუ სანთლის დახურვის ფასი უფრო მაღლაა ვიდრე სანთლის გახსნის ფასი (ანუ აღმავალი სანთელი) – უნდა დაველოდოთ შემდგომ სანთელს და დავრწმუნდეთ, რომ ზემოთ აღწერილი პირობები შესრულდა;
 • სტოპ ლოსი – ყიდვისთვის: დგება უახლოესი ლოკალური მინიმუმისა და SMA (32) Low მცოცავი საშუალოს ქვემოთ;
 • სტოპ ლოსი – გაყიდვისთვის: დგება უახლოესი ლოკალური მაქსიმუმისა და SMA (32) High მცოცავი საშუალოს ზემოთ;
 • ტეიკ პროფიტი ყიდვა/გაყიდვისთვის: როდესაც ფასი დაიწყებს მოძრაობას სასურველი მიმართულებით და დაიხურება მომდევნო პროფიტიანი სანთელი, მოგების 50%-ს ვხურავთ და პოზიცია გადაგვყავს უზარალობაში. ამის შემდეგ უზარალობის სტოპ ლოსს ვაჩოჩებთ Parabolic SAR ინდიკატორის ყოველ ახლად წარმოქმნილ წერტილთან;

გაყიდვის მაგალითი:

ფორექსის სტრატეგია "Battle of the Bands"

 

შენიშვნა: ჩემი აზრით მცოცავი საშუალოები SMA (100) და SMA (200) აბნევენ ტრეიდერს და გირჩევდით საერთოდ მოაცილოთ ეს ინდიკატორები სავაჭრო გრაფიკიდან.

 

***
***
***
***

ახალი სტატიების ელექტრონულ ფოსტაზე მისაღებად, ველებში ჩაწერეთ თქვენი სახელი და E-mail:

ჩვენ სპამს არ ვაგზავნით!

სტრატეგიების კლასიფიკაცია: ძირითადი ალგორითმის მიხედვით

სტრატეგიების კლასიფიკაცია: დამატებითი მახასიათებლების მიხედვით

ასევე დაგაინტერესებთ:

https://www.geoforex.info/wp-content/uploads/Images/strategy-mcocavi-sashualo/EMA-4-13-50-Stochastic/EMA-4-13-50-Stochastic-sell.png

ფორექსის სტრატეგია “EMA (4+13+50) + Stochastic”

ფორექსის სტრატეგია EMA (4+13+50) + Stochastic ტრენდული და საკმაოდ ეფექტური სტრატეგიაა.