ფორექს ბაზარზე შესვლა

ფორექსის ბაზარზე შესვლა

ფორექსის ბაზარზე შესვლა ნებისმიერი ტრეიდერისათვის ერთ-ერთ ყველაზე აქტუალურ საკითხს წარმოადგენს.

წარმატებული ვაჭრობისათვის ყველაზე უმნიშვნელოვანესი საკითხია ფორექსის ბაზარზე შესვლის სწორი წერტილების მოძებნა, სწორედ ამ პარამეტრზეა დამოკიდებული, თუ რამდენ პუნქტს მოვიგებთ ტრენდის მიმდინარე მოძრაობის პირობებში.

შესვლის წერტილბის განსაზღვრისათვის არსებობს რამდენიმე მნიშვნელოვანი წესი. ისინი საკმაოდ მარტივია, თუმცა მათი დაცვის შემთხვევაში თითქმის ყოველთვის არსებობს ბაზარზე შესვლის სწორი ადგილების განსაზღვრის შესაძლებლობა.

ფორექსის ბაზარზე შესვლა – წესები
  • ყიდვის პოზიცია იხსნება იმ შემთხვევაში, თუ ფასი იმყოფება მხარდაჭერის დონესთან და იწყებს ზემოთ მიმართულებით მოძრაობას. სასურველია, რომ ფასმა გაარღვიოს ეს დონე ან აისხლიტოს მისგან;
  • გაყიდვის პოზიცია იხსნება იმ შემთხვევაში, თუ ფასი იმყოფება წინააღმდეგობის დონესთან და იწყებს ქვემოთ მიმართულებით მოძრაობას;
  • აღმავალი ტრენდის დროს – ყიდვის ორდერი;
  • დაღმავალი ტრენდის დროს – გაყიდვის ორდერი;
  • რაც უფრო ახლოსაა ფასი მინიმუმთან, მით უფრო მეტი პუნქრის მოგებაა შესაძლებელი ყიდვის პოზიციის გახსნით. რაც უფრო ახლოსაა ფასი მაქსიმუმთან – მით უფრო მეტი პუნქტის მოგებაა შესაძლებელი გაყიდვის პოზიციის გახსნით;
  • ვაჭრობაში ინდიკატორების გამოყენების შემთხვევაში, მაგალითად Stochastic-ის მონაცემების გათვალისწინებით, შესაძლებელია განსაზღვრა იმისა თუ რა მდგომარეობაში იმყოფება ბაზარი: გაჯერებული ყიდვის, თუ გაჯერებული გაყიდვის მდგომარეობაში. გაჯერებული ყიდვის პირობებში მიზანშეწონილია გაყიდვების ორდერების გახსნა, ხოლო გაჯერებული გაყიდვის მდგომარეობაში – მიზანშეწონილია ყიდვის სავაჭრო პოზიციების გახსნა. ამასთან ერთად გასათვალისწინებელია ზოგიერთი სხვა ნიუანსიც, რომელთა შესახებაც ქვემოთ გვექნება საუბარი;
ფორექსის ბაზარზე შესვლა – პრაქტიკა

იმისათვის რომ მოვძებნოთ ბაზარზე შესვლის ყველაზე სწორი წერტილი, ორიენტაცია უნდა გავაკეთოთ რამოდენიმე მაჩვენებელზე.

ყიდვის ორდერის მაგალითი:

  • ბაზარზე აღმავალი ტრენდია;
  • ფასი აისხლიტა მხარდაჭერის დონიდან და დაიწყო აღმასვლა;
  • ვაჭრობაში ინდიკატორის გამოყენების შემთხვევაში, მაგალითად ინდიკატორი Stochastic-ის მაჩვენებლის გათვალისწინებით მან დინამიურად დაიწყო გამოსვლა გაჯერებული გაყიდვების ზონიდან, ანუ ბაზარზე ხდება ყიდვის ორდერების რაოდენობირივი ზრდა, შესაბამისად გაყიდვების ორდერების დახურვა;

თუ შეამჩნევთ, რომ ზემოთხსენებული სამივე წესი ერთდროულად ფიქსირდება გრაფიკზე, წარმატებულობის მაღალი ალბათობით შესაძლებელია ყიდვის ორდერის გახსნა. ასეთ შემთხვევაში მაღალი შანსი არსებობს იმისათვის, რომ ტრენდი გააგრძელებს აღმასვლას.

წესთა ასეთი კომპლექტის ერთობლიობის წარმატებულობა არა ერთხელაა დადასტურებული პრაქტიკთ.

ამ სისტემით, ანალოგიურად, სარკისებურად ხდება გაყიდვის ორდერებისათვის ბაზარზე შესვლის სწორი წერტილების მოძიება.

სისტემის მიხედვით, ყველაზე სწორი გადაწყვეტილებაა არ დაველოდოთ სანამ ბაზარი მიაღწევს საჭირო მაჩვენებელს, უბრალოდ ჩვენ სწორი მიმართულებით უნდა გავხსნათ ორდერი ბაზრის ფაქტობრივი მდგომარეობის გათვალისწინებით.

ბაზარზე შესვლასთან ერთად მნიშვნელოვანია, ბაზრიდან მაქსიმალური მოგებით გამოსვლის წერტილების განსაზღვრა, რომლის შესახებაც წაიკითხავთ სტატიაში: ფორექსის ბაზრიდან გამოსვლა.

***
***
***
***

ახალი სტატიების ელექტრონულ ფოსტაზე მისაღებად, ველებში ჩაწერეთ თქვენი სახელი და E-mail:

ჩვენ სპამს არ ვაგზავნით!

სტრატეგიების კლასიფიკაცია: ძირითადი ალგორითმის მიხედვით

სტრატეგიების კლასიფიკაცია: დამატებითი მახასიათებლების მიხედვით

ასევე დაგაინტერესებთ:

ფორექს სმს სიგნალები დეპოზიტის გარეშე

SMS სიგნალები ფორექსზე (დეპოზიტის გარეშე)

SMS სიგნალების სისტემა არის მომსახურების სახეობა, რომლის გამოწერის შემდეგ ტრეიდერი იღებს შეტყობინებას, ამა თუ ინ …