სტრეპი (Strap)

სტრეპი (Strap)

სტრეპი (Strap) სტრატეგია სტრიპ (Strip) სტრატეგიის სარკისებურად ანალოგიურია. ვარაუდი ეყრდნობა იმ გარემოებას, რომ საბაზო აქტივის ფასი გაიზრდება, მაგრამ ამავე დროს ფასის კლების ალბათობა შენარჩუნებულია.

სტრატეგიის განხორციელებისათვის უნდა ვიყიდოთ ფუთ ოფციონი და ორი ქოლ ოფციონი, ერთნაირი ექსპირაციის თარიღით და ერთნაირი, ან სხვადასხვა სტრაიკ ფასებით.

სტრეპი (Strap) – გრაფიკული მაგალითი

სტრეპი (Strap)

დავუშვათ დავხარჯეთ 1 660 პე ორი ქოლ ოფციონის ყიდვისთვის სტრაიკებით 50 000 პე და ანალოგიური სტრაიკის ფუთ ოფციონი 8 960 პე-დ, ჯამში 12 280 პე. საბაზო აქტივზე ფასის ზრდის შემთხვევაში მოგება დაიწყება 50 000 + 12 280 / 2 = 56 140 პე-დან, ხოლო ფასის კლების შემთხვევაში მოგება დაიწყება 50 000 – 12 800 = 37 200 პე-დან. გასაგები მომენტია, რომ აქტივის ზრდის შემთხვევაში მოგება უფრო მეტი იქნება.

წაგებას მივიღებთ, თუ ექსპირაციის მომენტში, ნაყიდი ოფციონები უვარგისი იქნება. იგი შემოისაზღვრება ოფციონებზე მიღებული საერთო პრემიით და იქნება მაქსიმალური წერტილში – 12 500 პე.

***
***
***
***

ახალი სტატიების ელექტრონულ ფოსტაზე მისაღებად, ველებში ჩაწერეთ თქვენი სახელი და E-mail:

ჩვენ სპამს არ ვაგზავნით!

სტრატეგიების კლასიფიკაცია: ძირითადი ალგორითმის მიხედვით

სტრატეგიების კლასიფიკაცია: დამატებითი მახასიათებლების მიხედვით

ასევე დაგაინტერესებთ:

სინთეტიკური მოკლე ფუთი

სინთეტიკური მოკლე ფუთი

სინთეტიკური მოკლე ფუთი სტრატეგია გამოიყენება ბაზრის კლების გარეშე ზრდის პირობებში. მისი რეალიზაციისთვის უნდა გავყიდოთ ქოლ …