ქოლ ოფციონის ყიდვა (Long Call) • GeoForex.info

ქოლ ოფციონის ყიდვა (Long Call)

ქოლ ოფციონის ყიდვა (Long Call) აძლევს მყიდველს უფლებას მომავალში იყიდოს აქტივი წინასწარ შეთანხმებულ ფასად.

ასეთი ოფციონის ყიდვა ხდება მაშინ, როდესაც ტრეიდერი დარწმუნებულია საბაზო აქტივის ფასის შემდგომ ზრდაში. ანუ ექსპირაციის მომენტში რაც უფრო მაღალი იქნება ამ აქტივის ფასი, მით უფრო მაღალ მოგებას მიიღებს ტრეიდერი.

ქოლ ოფციონის ყიდვა (Long Call) – გრაფიკული მაგალითი:

ქოლ ოფციონის ყიდვა (Long Call)

გრაფიკზე წარმოდგენილია “X” სააქციო საზოგადოების აქციებზე ფიუჩერსული კონტრაქტის კოლ ოფციონის ყიდვა – პრემიით 19 897 პე (პირობითი ერთეული). ოფციონის სტრაიკ ფასია 22 500 პე. არჩეული სტრატეგია იქნება მომგებიანი თუ აქტივის ფასი გადააჭარბებს სტრაიკ ფასს პრემიის ოდენობით. ამგვარად, უზარალობის წერტილი იქნება ფასი: 22 500 + 19 897 = 42 397 პე.

ხოლო შემდგომი მოგება არაფრით არ არის შეზღუდული. რაც უფრო მეტად გაძვირდება კომპანიის აქციები, მით უფრო მეტ მოგებას მიიღებს ტრეიდერი. ხოლო ზარალი უკვე დაფიქსირებულია და შეადგენს 19 897 პე-ს.

***
***
***
***

ახალი სტატიების ელექტრონულ ფოსტაზე მისაღებად, ველებში ჩაწერეთ თქვენი სახელი და E-mail:

ჩვენ სპამს არ ვაგზავნით!

სტრატეგიების კლასიფიკაცია: ძირითადი ალგორითმის მიხედვით

სტრატეგიების კლასიფიკაცია: დამატებითი მახასიათებლების მიხედვით

ასევე დაგაინტერესებთ:

სინთეტიკური მოკლე ფუთი

სინთეტიკური მოკლე ფუთი

სინთეტიკური მოკლე ფუთი სტრატეგია გამოიყენება ბაზრის კლების გარეშე ზრდის პირობებში. მისი რეალიზაციისთვის უნდა გავყიდოთ ქოლ …