სტრედლი გაყიდვა (Short Straddle)

სტრედლი გაყიდვა (Short Straddle)

სტრედლი გაყიდვა (Short Straddle) სტრატეგია გამოსაყენებელია იმ შემთხვევაში, როდესაც ველოდებით ფასის რყევებს საბაზო აქტივის სტრაიკ ფასის ირგვლივ. მისი რეალიზაციისათვის უნდა გავყიდოთ ერთნაირი ექსპირაციის თარიღის და სტრაიკის მქონე ფუთ და ქოლ ოფციონები.

სტრედლი გაყიდვა (Short Straddle) – გრაფიკული მაგალითი

სტრედლი გაყიდვა (Short Straddle)

გავყიდეთ აღნიშნული ორი ოფციონი, რომელთა სტრაიკ ფასია 42 500 პე და მივიღეთ პრემია 3 941 + 4 059 = 8 000 პე. სტრატეგიის მიხედვით, ზარალის ზონაში შევალთ, როდესაც საბაზო აქტივის სპოტური ფასი გავა დიაპაზონიდან: 42 500 – 8 000 = 34 500 პე-ს ქვემოთ და 42 500 + 8 000 = 50 500 პე-ს ზემოთ. მოგების ზონა შემოიფარგლება გაყიდვის მომენტში მიღებული პრემიით – 8 000 პე, ხოლო ზარალი არაფრითაა შემოფარგლული. საბაზო აქტივის ფასის გასვლა ზემოთ აღნიშნული დიაპაზონიდან მოგვიტანს საკმაოდ დიდ წაგებას.

***
***
***
***

ახალი სტატიების ელექტრონულ ფოსტაზე მისაღებად, ველებში ჩაწერეთ თქვენი სახელი და E-mail:

ჩვენ სპამს არ ვაგზავნით!

სტრატეგიების კლასიფიკაცია: ძირითადი ალგორითმის მიხედვით

სტრატეგიების კლასიფიკაცია: დამატებითი მახასიათებლების მიხედვით

ასევე დაგაინტერესებთ:

სინთეტიკური მოკლე ფუთი

სინთეტიკური მოკლე ფუთი

სინთეტიკური მოკლე ფუთი სტრატეგია გამოიყენება ბაზრის კლების გარეშე ზრდის პირობებში. მისი რეალიზაციისთვის უნდა გავყიდოთ ქოლ …