სტრენგლი გაყიდვა (Short Strangle)

სტრენგლი გაყიდვა (Short Strangle)

სტრენგლი გაყიდვა (Short Strangle) სტრატეგია გამოიყენება იმ შემთხვევაში, როდესაც ვპროგნოზირებთ საბაზო აქტივის ფასის უმნიშვნელო ცვლილებას, ან მის სტაბილურობას.

სტრატეგიის რეალიზაციისათვის უნდა გავყიდოთ ფუთ და ქოლ ოფციონები, რომელთაც ერთნაირი ექსპირაციის თარიღი აქვთ და განსხვავდებიან სტრაიკით. მაგრამ ფუთ ოფციონის სტრაიკ ფასი უნდა იყოს უფრო ნაკლები, ვიდრე კოლ ოფციონის სტრაიკ ფასი. სტრაიკის არჩევისას უნდა დავეყრდნოთ პირად მოლოდინებს საბაზო აქტივის სავაჭრო დიაპაზონთან დაკავშირებით. ქვედა საზღვრის მონიშვნისთვის გამოვიყენებთ ფუთ ოფციონის სტრაიკს, ხოლო ზედა საზღვრის მონიშვნისათვის კოლ ოფციონის სტრაიკს.

სტრენგლი გაყიდვა (Short Strangle) – გრაფიკული მაგალითი

სტრენგლი გაყიდვა (Short Strangle)

გავყიდეთ ფუთ ოფციონი სტრაიკით 40 000 პე და კოლ ოფციონი სტრაიკით 45 000 პე. მოგებას ვიღებთ დაუყოვნებლივ და იგი შეადგენს ორივე ოფციონის პრემიების ჯამს 2 826 + 2 932 = 5 758 პე.

მოგებას მივიღებთ იმ პირობით, რომ საბაზო აქტივის ფასი იმოძრავებს დიაპაზონში: 34 242 პე-დან 50 758 პე-მდე. ზედა საზღვარი იქნება კოლ ოფციონის სტრაიკის და საერთო პრემიის ჯამი: 45 000 + 5 758 = 50 758 პე, ხოლო ქვედა საზღვარი იქნება ფუთ ოფციონის სტრაიკის და საერთო პრემიის სხვაობა: 40 000 – 5 758 = 34 242 პე.

არ დაგვავიწყდეს, რომ ამათგან ნებისმიერი ოფციონის შესრულების შემთხვევაში მოგება საერთო პრემიაზე ნაკლები იქნება. ხოლო წაგება იმყოფება, ზემოთ შემოსაზღვრული მოგების მიღების ზონის/დიაპაზონის გარეთ. აღსანიშნავია, რომ ეს არის რისკიანი სტრატეგია, ვინაიდან ზარალი არ შემოისაზღვრება არაფრით.

***
***
***
***

ახალი სტატიების ელექტრონულ ფოსტაზე მისაღებად, ველებში ჩაწერეთ თქვენი სახელი და E-mail:

ჩვენ სპამს არ ვაგზავნით!

სტრატეგიების კლასიფიკაცია: ძირითადი ალგორითმის მიხედვით

სტრატეგიების კლასიფიკაცია: დამატებითი მახასიათებლების მიხედვით

ასევე დაგაინტერესებთ:

სინთეტიკური მოკლე ფუთი

სინთეტიკური მოკლე ფუთი

სინთეტიკური მოკლე ფუთი სტრატეგია გამოიყენება ბაზრის კლების გარეშე ზრდის პირობებში. მისი რეალიზაციისთვის უნდა გავყიდოთ ქოლ …