პროგნოზი EUR/USD

პროგნოზი EUR/USD / 16.05-20.05.2022

პროგნოზი EUR/USD (ევრო/აშშ დოლარი) ეყრდნობა გრაფიკული ანალიზის მეთოდს. გათვალისწინებულია შესაძლო: გრაფიკული მოდელები და სანთლური ფიგურები, ტექნიკური ინდიკატორის MACD (12,26,9) დივერგენცია-კონვერგენცია, ვულფის ტალღა და მხოლოდ განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი ფუნდამენტალური ფაქტორები.


ტრენდული პრიორიტეტები:

გასული თვის სანთლის ფორმის მიხედვით:

 • MN: –;

გასული კვირის სანთლის ფორმის მიხედვით:

 • W1: –;

პარასკევის სანთლის ფორმის მიხედვით:

 • D1: –;
MACD (12,26,9) დივერგენცია-კონვერგენცია:

(სურათებზე ნაჩვენებია ინდიკატორის  და გრაფიკის ფანჯრებში წითელი მონაკვეთით)

 • H4: აღმავალი დივერგენცია;
პროგნოზი EUR/USD / 16.05-20.05.2022 • GeoForex.info

 • D1: აღმავალი დივერგენცია;
პროგნოზი EUR/USD / 16.05-20.05.2022 • GeoForex.info

 • W1: –;
 • MN: სამმაგი აღმავალი დივერგენცია;
პროგნოზი EUR/USD / 16.05-20.05.2022 • GeoForex.info

ვულფის ტალღები:
 • H4: –;
 • D1: –;
 • W1: –;
 • MN: –;
გრაფიკული ფიგურები:
 • H4: –;
 • D1: –;
 • W1: –;
 • MN: –;
ფუნდამენტალური ფაქტორები, რომლებიც მიმაჩნია მნიშვნელოვნად და რომლებიც საგრძნობ ზეგავლენას მოახდენენ ფასთა ცვლილებებზე:

(მონაცემები თბილისის დროით)

სამშაბათი, 17 მაისი

 • 21:00 – ევროპის ცენტრალური ბანკის ხელმძღვანელის ბრიფინგი;
 • 22:00 – აშშ ფედერალური სარეზერვო სისტემის ხელმძღვანელის ბრიფინგი;

ოთხშაბათი, 18 მაისი

 • 18:30 – აშშ. ნედლი ნავთობის მარაგი;

ხუთშაბათი, 19 მაისი

 • 15:30 – ევროპის ცენტრალური ბანკის მონეტარული პოლიტიკის შესახებ სხდომის ოქმის გამოქვეყნება;
Geoforex.info პრიორიტეტი:

ვაჭრობა პრიორიტეტების გარეშე, თუმცა აღმავალი დივერგენციების გათვალისწინებით და ამ სტრატეგიის სიგნალების მიხედვით.

(* კვირის განმავლობაში ფიბონაჩის ნულოვანი, ანუ 0%-იანი და ასიანი, ანუ 100%-იანი დონები ფასის მოძრაობის გამო ზოგიერთ ფიბონაჩთან მიმართებაში შესაძლებელია შეიცვალოს. ამ შემთხვევაში ამ ფიბონაჩების სასიგნალო დონეებიც პოზიციურად გადაინაცვლებს.)

კვირის დახურვის ზემოთ:

 • ფასური დონე 1.0460;
 • დაღმავალი ყავისფერი ფიბონაჩის 23% + დაღმავალი იასამნისფერი არხის ზედა საზღვარი;
 • დაღმავალი ყავისფერი ფიბონაჩის 38%;
 • დაღმავალი ყავისფერი ფიბონაჩის 50%;

კვირის დახურვის ქვემოთ:

 • ფასური დონე 1.0340;
 • დაღმავალი იასამნისფერი არხის ქვედა საზღვარი;
 • აღმავალი გრძელვადიანი მსხვილი წითელი ფიბონაჩის 76%;
 • ფასური დონე 1.0000;

H1
პროგნოზი EUR/USD / 16.05-20.05.2022 • GeoForex.info
H4
პროგნოზი EUR/USD / 16.05-20.05.2022 • GeoForex.info
D1
პროგნოზი EUR/USD / 16.05-20.05.2022 • GeoForex.info
W1
პროგნოზი EUR/USD / 16.05-20.05.2022 • GeoForex.info
MN
პროგნოზი EUR/USD / 16.05-20.05.2022 • GeoForex.info

***
***
***
***

ახალი სტატიების ელექტრონულ ფოსტაზე მისაღებად, ველებში ჩაწერეთ თქვენი სახელი და E-mail:

ჩვენ სპამს არ ვაგზავნით!

სტრატეგიების კლასიფიკაცია: ძირითადი ალგორითმის მიხედვით

სტრატეგიების კლასიფიკაცია: დამატებითი მახასიათებლების მიხედვით

ასევე დაგაინტერესებთ:

პროგნოზი EUR/USD

პროგნოზი EUR/USD-05.06-09.06-2023

პროგნოზი EUR/USD (ევრო/აშშ დოლარი) ეყრდნობა ტექნიური/გრაფიკული ანალიზის მეთოდს. გათვალისწინებულია: გრაფიკული მოდელები, სანთლური პატერნები, ტექნიკური ინდიკატორის …