პროგნოზი EUR/USD

პროგნოზი EUR/USD-12.06-16.06-2023

სარჩევი

პროგნოზი EUR/USD (ევრო/აშშ დოლარი) ეყრდნობა ტექნიური/გრაფიკული ანალიზის მეთოდს.


გათვალისწინებულია: გრაფიკული მოდელები, სანთლური პატერნები, ტექნიკური ინდიკატორის MACD (12,26,9) დივერგენცია-კონვერგენცია, ფასის ნულოვანი და მნიშვნელოვანი წინააღმდეგობისა და მხარდაჭერის დონეები, ვულფის ტალღები და მხოლოდ განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი ფუნდამენტალური ფაქტორები.

ანალიზის დიაპაზონი 200 პუნქტამდე ორივე მიმართულებით.

ტენდენციის ზოგადი სურათის წარმოდგენისათვის გამოყენებულია მარტივი მცოცავი საშუალოები. (გათვალისწინებულია ფასის მათთან მიახლოება, გადაკვეთა, ასხლეტა):

 • Moving Average (MA) 200  – გრაფიკზე წითელი;
 • Moving Average (MA) 100 – გრაფიკზე ლურჯი;
 • Moving Average (MA) 42 – გრაფიკზე სტაფილოსფერი;
პროგნოზი EUR/USD – ტრენდული პრიორიტეტები

გასული თვის სანთლის ფორმის მიხედვით:

 • MN: დაღმავალი ორდერ ბლოკი, იგივე გადაფარვა, იგივე სანთლური პატერნი “Double High” (აქტუალურია ივნისის თვის ბოლომდე);

პროგნოზი EUR/USD

გასული კვირის სანთლის ფორმის მიხედვით:

 • W1: სანთლური პატერნი “ბზიალა”, იგივე “ჯვარი” (გაურკვევლობის ტენდენცია);

პროგნოზი EUR/USD

პარასკევის სანთლის ფორმის მიხედვით:

 • D1: დაღმავალი ტენდენციის სანთლური პატერნი “Double High” ;

პროგნოზი EUR/USD

პროგნოზი EUR/USD – MACD (12,26,9) დივერგენცია-კონვერგენცია

(სურათებზე ნაჩვენებია ინდიკატორის  და გრაფიკის მონაკვეთით)

 • H4: –;
 • D1: –;
 • W1:–;
 • MN: –;
პროგნოზი EUR/USD – ვულფის ტალღები:
 • H1: –;
 • H4:  –;
 • D1: –;
 • W1: –;
 • MN: –;
პროგნოზი EUR/USD – გრაფიკული ფიგურები
 • H1: –;
 • H4: –;
 • D1: –;
 • W1: გრაფიკული ფიგურის “ორმაგი მწვერვალი”-ს შესაძლო ჩამოყალიბების პროცესი (კვლავ აქტუალურია);

პროგნოზი EUR/USD

 • MN: –;
პროგნოზი EUR/USD – ფუნდამენტალური ფაქტორები

მომავალი კვირის ფუნდამენტალურ მონაცემებს შეგიძლიათ გაეცნოთ ბმულზე გადასვლის შემდეგ > > >

პროგნოზი EUR/USD – Geoforex.info რა შევუკვეთეთ – რა ჩამოვიდა

რა შევუკვეთე:

… “გასული კვირის პარასკევის სანთელი D1 გრაფიკზე არის სანთლური პატერნი “Double High” (ამ შემთხვევაში ეს არ არის კლასიკური “ორდერ ბლოკი”), რომელიც ასევე დაღმავალი იმპულსის მაჩვენებელია ჩემთვის;

ვრცლად გასული კვირის პროგნოზში > > >

რა ჩამოვიდა:

დაღმავალი იმპულსი იყო 32 პუნქტის ფარგლებში;

პროგნოზი EUR/USD

რა შევუკვეთე:

…”16-21 მარტის იმბალანსის ზონა გრაფიკზე დავტოვე, იმიტომ რომ ფასს უყვარს მნიშვნელოვანი ზონების არაერთხელ ტესტირება;”

რა ჩამოვიდა:

გასულ კვირაში ამ ზონის ტესტირება არაერთხელ განხორციელდა + ორშაბათის, სამშაბათის და ოთხშაბათის სანთლებმა, განსაკუთრებით ორშაბათის აღმავალმა პინბარმა, აღმავალ კორექციაში დამარწმუნეს;

პროგნოზი EUR/USD

რეზიუმე:

გასული კვირის საერთო შეფასება: 3 ქულა (5 ბალიანი შკალით);

ჩაჭერილი იყო – მცირე დაღმავალი მოძრაობა პარასკევის სანთლის Double High პატერნის მეშვეობით და ორშაბათის პინბარის გამო, იმბალანსის ზონიდან აღმავალი ასხლეტა, თუმცა ფასმა მომდევნო 2 დღე მაწვალა;

პროგნოზი EUR/USD – Geoforex.info პრიორიტეტი
 • გასული კვირის  ხუთშაბათი და პარასკევის სანთელი D1 გრაფიკზე არის სანთლური პატერნი “Double High” – ველი მინიმუმ დაღმავალ კორექციას 1.0730 – 1.0700 ზონამდე;

პროგნოზი EUR/USD

 • 16-21 მარტის იმბალანსის ზონა გრაფიკზე კვლავ აქტუალურია ჩემთვის;
 • სავაჭრო დიაპაზონი 1.0700 –  1.0800;
პროგნოზი EUR/USD – გრძელვადიანი და საშუალოვადიანი მოდელირება

D1 Promising Trend (1)
ტრენდული მოდელირება – მოკლე და საშუალოვადიანი ტენდენცია 13.06.2023, 19.06.2023, 03.07.2023 პერსპექტივით

პროგნოზი EUR/USD

(* კვირის განმავლობაში ფიბონაჩის ნულოვანი, ანუ 0%-იანი და ასიანი, ანუ 100%-იანი დონები ფასის მოძრაობის გამო, ზოგიერთ ფიბონაჩთან მიმართებაში შესაძლებელია შეიცვალოს. ამ შემთხვევაში ამ ფიბონაჩების სასიგნალო დონეებიც პოზიციურად გადაინაცვლებს. იგივე შესძლებელია ითქვას ინდიკატორის Moving Average ფასურ ნიშნულებთან დაკავშირებით, რომლებიც გრაფიზე მაქვს დატანილი. ლურჯი ფერით – H4 თაიმ ფრეიმის მნიშვნელობით, წითელი ფერით – D1 თაიმ ფრეიმის მნიშვნელობით. )

პროგნოზი EUR/USD – პოზიციების სასიგნალო წერტილები მოკლევადიანი ტრეიდინგისთვის კვირის დახურვის ზემოთ
 • პოტენციური ფასური ზონა 1.0780 (D1 გრაფიკზე Moving Average 100-ს ამ ზონაში ჩამოსვლის პოტენციალი აქვს);
 • დაღმავალი წითელი ფიბონაჩის 38%;
 • პოტენციური ფასური ზონა 1.0840 (D1 გრაფიკზე Moving Average 42-ს ამ ზონაში ჩამოსვლის პოტენციალი აქვს);
 • დაღმავალი წითელი ფიბონაჩის 50%;
 • დაღმავალი წითელი ფიბონაჩის 61%;
 • დაღმავალი მსხვილი ლურჯი ფიბონაჩის 50%;
პროგნოზი EUR/USD – პოზიციების სასიგნალო წერტილები მოკლევადიანი ტრეიდინგისთვის კვირის დახურვის ქვემოთ
 • პოტენციური ფასური ზონა 1.0730  (H4 გრაფიკზე Moving Average 100-ის და Moving Average 42-ის ამ ზონაში შეერთების პოტენციალი) + გრძელვადიანი აღმავალი ყავისფერი ფიბონაჩის 23%;
 • ნულოვანი დონე 1.0700;
 • ფასური დონე – 1. 0634 (31 მაისის მხარდაჭერის დონე);
 • დაღმავალი მსხვილი ლურჯი ფიბონაჩის 38%;
 • პოტენციური ფასური ზონა 1.0540 (D1 გრაფიკზე Moving Average 200-ს ამ ზონაში ასვლის პოტენციალი აქვს);
 • ფასური დონე 1.0515 (15 მარტის მხარდაჭერის დონე);
პროგნოზი EUR/USD – გრაფიკის ვიზუალიზაცია

H1 (1)

პროგნოზი EUR/USD

H1 (2)

პროგნოზი EUR/USD

H4 (1)

პროგნოზი EUR/USD

H4 (2)

პროგნოზი EUR/USD

D1 (1)

პროგნოზი EUR/USD

D1 (2)

პროგნოზი EUR/USD

W1 (1)

პროგნოზი EUR/USD

W1 (2)

პროგნოზი EUR/USD

MN (1)

პროგნოზი EUR/USD

MN (1)

პროგნოზი EUR/USD

პროგნოზის შაბლონი

***
***
***
***

ახალი სტატიების ელექტრონულ ფოსტაზე მისაღებად, ველებში ჩაწერეთ თქვენი სახელი და E-mail:

ჩვენ სპამს არ ვაგზავნით!

სტრატეგიების კლასიფიკაცია: ძირითადი ალგორითმის მიხედვით

სტრატეგიების კლასიფიკაცია: დამატებითი მახასიათებლების მიხედვით

ასევე დაგაინტერესებთ:

პროგნოზი EUR/USD

პროგნოზი EUR/USD-29.05-02.06-2023

პროგნოზი EUR/USD (ევრო/აშშ დოლარი) ეყრდნობა ტექნიური/გრაფიკული ანალიზის მეთოდს. გათვალისწინებულია: გრაფიკული მოდელები, სანთლური პატერნები, ტექნიკური ინდიკატორის …