პროგნოზი EUR/USD

პროგნოზი EUR/USD-31.07-04.08-2023

პროგნოზი EUR/USD (ევრო/აშშ დოლარი) ეყრდნობა ტექნიური/გრაფიკული ანალიზის მეთოდს.


გათვალისწინებულია: გრაფიკული მოდელები, სანთლური პატერნები, ტექნიკური ინდიკატორის MACD (12,26,9) დივერგენცია-კონვერგენცია, ფასის ნულოვანი და მნიშვნელოვანი წინააღმდეგობისა და მხარდაჭერის დონეები, ვულფის ტალღები და მხოლოდ განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი ფუნდამენტალური ფაქტორები.

ანალიზის დიაპაზონი 200 პუნქტამდე ორივე მიმართულებით.

ტენდენციის ზოგადი სურათის წარმოდგენისათვის გამოყენებულია მარტივი მცოცავი საშუალოები. (გათვალისწინებულია ფასის მათთან მიახლოება, გადაკვეთა, ასხლეტა):

 • Moving Average (MA) 200  – გრაფიკზე წითელი;
 • Moving Average (MA) 100 – გრაფიკზე ლურჯი;
 • Moving Average (MA) 42 – გრაფიკზე სტაფილოსფერი;
პროგნოზი EUR/USD – ტრენდული პრიორიტეტები

გასული თვის სანთლის ფორმის მიხედვით:

 • MN: –;

გასული კვირის სანთლის ფორმის მიხედვით:

 • W1: –;

პარასკევის სანთლის ფორმის მიხედვით:

 • D1: — ;
პროგნოზი EUR/USD – MACD (12,26,9) დივერგენცია-კონვერგენცია

(სურათებზე ნაჩვენებია ინდიკატორის  და გრაფიკის მონაკვეთით)

 • H4: –;
 • D1: –;
 • W1:–;
 • MN: –;
პროგნოზი EUR/USD – ვულფის ტალღები:
 • H1: –;
 • H4:  –;
 • D1: დაღმავალი ვულფის ტალღა;

პროგნოზი EUR/USD

 • W1: –;
 • MN: –;
პროგნოზი EUR/USD – გრაფიკული ფიგურები
 • H1: –;
 • H4: –;
 • D1: –;
 • W1: –;
 • MN: –;
პროგნოზი EUR/USD – ფუნდამენტალური ფაქტორები

მომავალი კვირის ფუნდამენტალურ მონაცემებს შეგიძლიათ გაეცნოთ ბმულზე გადასვლის შემდეგ > > >

პროგნოზი EUR/USD – Geoforex.info პრიორიტეტი
 • D1 თაიმ ფრეიმზე  ბრწყინვალედ იმუშავა (ჯერ კიდევ მუშაობს) დაღმავალმა ვულფის ტალღამ.მიაღწია პირველ და მეორე მიზანს. ვინაიდან ტალღა ზუსტად პროექცირებულია W1 ტაიმფრეიმზეც, ამიტომ კვირის თაიმ ფრეიმის მასშტაბის გათვალისწინებით ტალღის ტენდენციის გაგრძელების პოტენციალი კიდევ არსებობს, ყოველ შემთხვევაში 18 ივლისიდან  უზარალობაში მყოფი sell პოზიციის ლოტის ერთი ნაწილი კვლავ ღია მაქვს, იმ გათვლით, რომ კორექციის შემდეგ ტალღა მიაღწევს მესამე მიზნობრივ ფასს. მაგრამ ეს არ ნიშნავს, რომ ამ სიგნალის მიხედვით კვლავ შესაძლებელია sell პოზიციის გახსნა. სიგნალი გახსნისთვის აქტუალური იყო 18 ივლისიდან, რომელზეც ვსაუბრობდი 2 კვირის წინანდელ პროგნოზში;
 • D1 გრაფიკზე მყარი დაღმავალი ტენდენციაა, ამიტომ buy პოზიციების გახსნისგან ჯერ-ჯერობით თავის შეკავებაა საჭირო, თუმცა ფასი კორექციის მდგომარეობაშია და დაღმავალი იმბალნსის ზონაში შევიდა/იმყოფება. ყოველ შემთხვევაში 1.1070 ზონაში (დაღმავალი იმბალანსის ზონა) ფასის ქცევა მნიშვნელოვანი იქნება შემდგომი ტენდენციის განსაზღვრისათვის;
 • DXY (აშშ დოლარის ინდექსი) თვის გრაფიკზე ფასი გავიდა 2022 წლის მარტიდან 2022 წლის მაისამდე წარმოქმნილ UP იმბალანსის ზონიდან. გასული ორი კვირის აღმავალმა ორდერ ბლოკმა კარგად იმუშავა და დღის გრაფიკზე წარმოქმნა სანთელი “ჯვარი”, რაც თეორიულად დაღმავალ კორექციას გამოიწვევს, რაც თავის მხრივ EUR/USD-ზე აღმავალი კორექციის მაჩვენებელია. მით უმეტეს ფასი იმყოფება D1 თაიმფრეიმის 6-13 ივლისის დაღმავალი იმბალანსის ზონაში.*როგორც ვიცით, DXY და  EUR/USD საპირისპირო კორელაციაში არიან ერთმანეთთან;

DXY (D1)

პროგნოზი EUR/USD

DXY (W1)

პროგნოზი EUR/USD

DXY (MN)

პროგნოზი EUR/USD

(* კვირის განმავლობაში ფიბონაჩის ნულოვანი, ანუ 0%-იანი და ასიანი, ანუ 100%-იანი დონები ფასის მოძრაობის გამო, ზოგიერთ ფიბონაჩთან მიმართებაში შესაძლებელია შეიცვალოს. ამ შემთხვევაში ამ ფიბონაჩების სასიგნალო დონეებიც პოზიციურად გადაინაცვლებს. იგივე შესძლებელია ითქვას ინდიკატორის Moving Average ფასურ ნიშნულებთან დაკავშირებით, რომლებიც გრაფიზე მაქვს დატანილი. ლურჯი ფერით – H4 თაიმ ფრეიმის მნიშვნელობით, წითელი ფერით – D1 თაიმ ფრეიმის მნიშვნელობით. )

პროგნოზი EUR/USD – პოზიციების სასიგნალო წერტილები მოკლევადიანი ტრეიდინგისთვის კვირის დახურვის ზემოთ
 • გრძელვადიანი დაღმავალი მსხვილი ნარინჯისფერი ფიბონაჩის 23% + ფასური დონე 1.1070 + Down იმბალანსის ზონა + H4-ზე Moving Average (100) და Moving Average (42);
 • დაღმავალი შავი წყვეტილი ფიბონაჩის 50% + ნულოვანი დონე 1.1100;
 • დაღმავალი შავი წყვეტილი ფიბონაჩის 61%;
 • გრძელვადიანი მხვილი წითელი ფიბონაჩის 61% + დაღმავალი შავი წყვეტილი ფიბონაჩის 76% + ნულოვანი დონე 1.1200;
 • ფასური დონე 1.1275 (18 ივლისის მაქსიმუმი);;
პროგნოზი EUR/USD – პოზიციების სასიგნალო წერტილები მოკლევადიანი ტრეიდინგისთვის კვირის დახურვის ქვემოთ
 • ნულოვანი დონე 1.1000 + H4-ზე Moving Average (200);
 • აღმავალი მწვანე ფიბონაჩის 76% + D1-ზე Moving Average (42);
 • ნულოვანი დონე 1.0900;
 • აღმავალი ყავისფერი ფიბონაჩის 23%;
 • ფასური დონე 0.0833 (6 ივლისის მინიმუმი);
 • ნულოვანი დონე 1.0800;
პროგნოზი EUR/USD – გრაფიკის ვიზუალიზაცია

H1 (1)

პროგნოზი EUR/USD

H1 (2)

პროგნოზი EUR/USD

H4 (1)

პროგნოზი EUR/USD

H4 (2)

პროგნოზი EUR/USD

D1 (1)

პროგნოზი EUR/USD

D1 (2)

პროგნოზი EUR/USD

W1 (1)

პროგნოზი EUR/USD

W1 (2)

პროგნოზი EUR/USD

MN (1)

პროგნოზი EUR/USD

MN (2)

პროგნოზი EUR/USD

პროგნოზის შაბლონი

***
***
***
***

ახალი სტატიების ელექტრონულ ფოსტაზე მისაღებად, ველებში ჩაწერეთ თქვენი სახელი და E-mail:

ჩვენ სპამს არ ვაგზავნით!

სტრატეგიების კლასიფიკაცია: ძირითადი ალგორითმის მიხედვით

სტრატეგიების კლასიფიკაცია: დამატებითი მახასიათებლების მიხედვით

ასევე დაგაინტერესებთ:

პროგნოზი EUR/USD

პროგნოზი EUR/USD-29.05-02.06-2023

პროგნოზი EUR/USD (ევრო/აშშ დოლარი) ეყრდნობა ტექნიური/გრაფიკული ანალიზის მეთოდს. გათვალისწინებულია: გრაფიკული მოდელები, სანთლური პატერნები, ტექნიკური ინდიკატორის …