პროგნოზი EUR/USD

პროგნოზი EUR/USD-05.09-09.09-2022

პროგნოზი EUR/USD (ევრო/აშშ დოლარი) ეყრდნობა გრაფიკული ანალიზის მეთოდს. გათვალისწინებულია შესაძლო: გრაფიკული მოდელები და სანთლური ფიგურები, ტექნიკური ინდიკატორის MACD (12,26,9) დივერგენცია-კონვერგენცია, ფასის ნულოვანი და მნიშვნელოვანი წინააღმდეგობისა და მხარდაჭერის დონეები, ვულფის ტალღები და მხოლოდ განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი ფუნდამენტალური ფაქტორები.


ტრენდული პრიორიტეტები

გასული თვის სანთლის ფორმის მიხედვით:

 • MN:–;

გასული კვირის სანთლის ფორმის მიხედვით:

 • W1: ბზრიალა;

პროგნოზი EUR/USD

პარასკევის სანთლის ფორმის მიხედვით:

 • D1: აღმავალი ტენდენციის ამობრუნებული “ურო”;

პროგნოზი EUR/USD

MACD (12,26,9) დივერგენცია-კონვერგენცია

(სურათებზე ნაჩვენებია ინდიკატორის  და გრაფიკის მონაკვეთით)

 • H4: –;
 • D1: –;
 • W1:–;
 • MN: ორმაგი აღმავალი დივერგენცია;

პროგნოზი EUR/USD

ვულფის ტალღები:
 • H1: –;
 • H4:  –;
 • D1: –;
 • W1: –;
 • MN: –;
გრაფიკული ფიგურები
 • H1: –;
 • H4: –;
 • D1: –;
 • W1: –;
 • MN: –;
ფუნდამენტალური ფაქტორები

მომავალი კვირის ფუნდამენტალურ მონაცემებს შეგიძლიათ გაეცნოთ ბმულზე გადასვლის შემდეგ > > >

Geoforex.info პრიორიტეტი
 • ძირითდი სავაჭრო დიაპაზონი: 0.9960 – 1.0030.
 • გაფართოებული დიაპაზონი: 0.9900 – 0.0070;

(* კვირის განმავლობაში ფიბონაჩის ნულოვანი, ანუ 0%-იანი და ასიანი, ანუ 100%-იანი დონები ფასის მოძრაობის გამო, ზოგიერთ ფიბონაჩთან მიმართებაში შესაძლებელია შეიცვალოს. ამ შემთხვევაში ამ ფიბონაჩების სასიგნალო დონეებიც პოზიციურად გადაინაცვლებს.)

პოზიციები კვირის დახურვის ზემოთ
 • წინააღმდეგობის დონე 0.9960;
 • დაღმავალი იასამნისფერი ფიბონაჩის 23%  + ნულოვანი დონე 1.0000;
 • ფასური დონე 1.0030;
 • გრძელვადიანი აღმავალი მსხვილი წითელი ფიბონაჩის 76%  + დაღმავალი იასამნისფერი ფიბონაჩის 38% + ფასური დონე 1.0070 (მნიშვნელოვანი წინააღმდეგობის ზონაა);
 • ფასური დონე 1.0100;
 • დაღმავალი იასამნისფერი ფიბონაჩის 50% . დაახლოებით ამ ზონაში შეგვხვდება 200 დღიანი მუვინგი H4 თაიმ ფრეიმზე, ასე რომ შესაძლებელია მისგან ასხლეტა სამხრეთის მიმართულებით;
 • ფასური დონე 1.0160;
 • დაღმავალი იასამნისფერი ფიბონაჩის 61% + ნულოვანი ფასური დონე 1.0200;
პოზიციები დახურვის ქვემოთ
 • ნულოვანი ფასური დონე 0.9900 + გრძელვადიანი მსხვილი წითელი აღმავალი სატრენდო ხაზი + დაღმავალი ყავისფერი არხის ქვედა საზღვარი. (მნიშვნელოვანი ფსიქოლოგიური დონეა);
 • ფასური დონე 0.9820;
 • მხარდაჭერის დონე 0.9735 + დაღმავალი ნარინჯისფერი სატრენდო არხის ქვედა საზღვარი;
გრაფიკის ვიზუალიზაცია

H1 (1)

პროგნოზი EUR/USD

H1 (2)

პროგნოზი EUR/USD

H4

პროგნოზი EUR/USD

D1

პროგნოზი EUR/USD

W1

პროგნოზი EUR/USD

MN

პროგნოზი EUR/USD

პროგნოზის შაბლონი

***
***
***
***

ახალი სტატიების ელექტრონულ ფოსტაზე მისაღებად, ველებში ჩაწერეთ თქვენი სახელი და E-mail:

ჩვენ სპამს არ ვაგზავნით!

სტრატეგიების კლასიფიკაცია: ძირითადი ალგორითმის მიხედვით

სტრატეგიების კლასიფიკაცია: დამატებითი მახასიათებლების მიხედვით

ასევე დაგაინტერესებთ:

პროგნოზი EUR/USD

პროგნოზი EUR/USD-05.06-09.06-2023

პროგნოზი EUR/USD (ევრო/აშშ დოლარი) ეყრდნობა ტექნიური/გრაფიკული ანალიზის მეთოდს. გათვალისწინებულია: გრაფიკული მოდელები, სანთლური პატერნები, ტექნიკური ინდიკატორის …