პროგნოზი EUR/USD

პროგნოზი EUR/USD-06.03-10.03-2023

პროგნოზი EUR/USD (ევრო/აშშ დოლარი) ეყრდნობა ტექნიური/გრაფიკული ანალიზის მეთოდს.


გათვალისწინებულია: გრაფიკული მოდელები, სანთლური პატერნები, ტექნიკური ინდიკატორის MACD (12,26,9) დივერგენცია-კონვერგენცია, ფასის ნულოვანი და მნიშვნელოვანი წინააღმდეგობისა და მხარდაჭერის დონეები, ვულფის ტალღები და მხოლოდ განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი ფუნდამენტალური ფაქტორები.

ტენდენციის ზოგადი სურათის წარმოდგენისათვის გამოყენებულია მარტივი მცოცავი საშუალოები. (გათვალისწინებულია ფასის მათთან მიახლოება, გადაკვეთა, ასხლეტა):

 • Moving Average 200 – გრაფიკზე წითელი;
 • Moving Average 100 – გრაფიკზე ლურჯი;
 • Moving Average 42 – გრაფიკზე სტაფილოსფერი;
პროგნოზი EUR/USD – ტრენდული პრიორიტეტები

გასული თვის სანთლის ფორმის მიხედვით:

 • MN:–;

გასული კვირის სანთლის ფორმის მიხედვით:

 • W1: –;

პარასკევის სანთლის ფორმის მიხედვით:

 • D1: –;
პროგნოზი EUR/USD – MACD (12,26,9) დივერგენცია-კონვერგენცია

(სურათებზე ნაჩვენებია ინდიკატორის  და გრაფიკის მონაკვეთით)

 • H4: –;
 • D1: –;
 • W1:–;
 • MN: –;
პროგნოზი EUR/USD – ვულფის ტალღები:
 • H1: –;
 • H4:  –;
 • D1: –;
 • W1: –;
 • MN: –;
პროგნოზი EUR/USD – გრაფიკული ფიგურები
 • H1: –;
 • H4: –;
 • D1: –;
 • W1: –;
 • MN: –;
პროგნოზი EUR/USD – ფუნდამენტალური ფაქტორები

მომავალი კვირის ფუნდამენტალურ მონაცემებს შეგიძლიათ გაეცნოთ ბმულზე გადასვლის შემდეგ > > >

პროგნოზი EUR/USD – Geoforex.info პრიორიტეტი
 • 20-24 თებერვლის და 27 თებერვლის – 3 მარტის კვირის სანთლებმა შექმნა პატერნი Double High/Doble Low, სადაც Doble Low არის ფასზე – 1.0540, პატერნის ფუნქციური დატვირთვის მიხედვით, ვფიქრობ მოსალოდნელია კორექცია 1.0750-მდე სადაც ფასს D1 გრაფიკზე განმეორებითი ტესტირებისთვის დახვდება Moving Average 42, თუმცა მანამდე ნულოვანი დონე 1.0700 მნიშვნელოვანი გადასალახი წინააღმდეგობაა. ვინაიდან ასეთ მოცემულობაში სტოპ ლოსის განთავსების ადგილი 1.0540-ის ქვედა ტერიტორიაა, ამიტომ რისკის და მოგების თანაფარდობა თითქმის 1:1 -ზეა, რაც საკმაოდ სახიფათო კომბინაციაა, ამიტომ ჯერ კიდევ ვიფიქრებ პოზიციის გახსნაზე, ან დაბალი ლოტით შევალ ბაზარზე და სტოპ ლოსს 1,0600 ნულოვანი დონის ქვემოთა ტერიტორიაზე განვათავსებ. თუ ამ პოზიციას გავხსნი ასევე საყურადღებო იქნება ფასის ქცევა 1.0650-თან, სადაც მას H4 გრაფიკზე Moving Average 100 დახვდება წინააღმდეგობად. ასე, რომ ვფიქრობ საკმაოდ ჩახლართული გარიგება იქნება;

W1 პატერნი Double High/Doble Low

პროგნოზი EUR/USD

D1 Analytics (1)

პროგნოზი EUR/USD

D1 Analytics (2)

პროგნოზი EUR/USD

W1 Analytics (1)

პროგნოზი EUR/USD

W1 Analytics (2)

პროგნოზი EUR/USD

(* კვირის განმავლობაში ფიბონაჩის ნულოვანი, ანუ 0%-იანი და ასიანი, ანუ 100%-იანი დონები ფასის მოძრაობის გამო, ზოგიერთ ფიბონაჩთან მიმართებაში შესაძლებელია შეიცვალოს. ამ შემთხვევაში ამ ფიბონაჩების სასიგნალო დონეებიც პოზიციურად გადაინაცვლებს.)

პროგნოზი EUR/USD – პოზიციები კვირის დახურვის ზემოთ
 • წინააღმდეგობის დონე 1.0650 + H4 Moving Average 100;
 • აღმავალი ყავისფერი ფიბონაჩის 23% + ნულოვანი დონე 1.0700;
 • წინააღმდეგობის დონე 1.0750 + D 1 Moving Average 42 + H4 Moving Average 200;
 • ნულოვანი დონე 1.0800;
 • თვის წინააღმდეგობის დონე 1.0860
პროგნოზი EUR/USD – პოზიციები დახურვის ქვემოთ
 • ნულოვანი დონე 1.0600;
 • მხარდაჭერის დონე 1,0540;
 • მხარდაჭერის დონე 1,0480;
 • ნულოვანი დონე 1.0400 + აღმავალი ყავისფერი არხის ქვედა საზღვარი;
პროგნოზი EUR/USD – გრაფიკის ვიზუალიზაცია

H1 (1)

პროგნოზი EUR/USD

H1 (2)

პროგნოზი EUR/USD

H4 (1)

პროგნოზი EUR/USD

H4 (2)

პროგნოზი EUR/USD

D1

პროგნოზი EUR/USD

W1

პროგნოზი EUR/USD

MN

პროგნოზი EUR/USD

პროგნოზის შაბლონი

***
***
***
***

ახალი სტატიების ელექტრონულ ფოსტაზე მისაღებად, ველებში ჩაწერეთ თქვენი სახელი და E-mail:

ჩვენ სპამს არ ვაგზავნით!

სტრატეგიების კლასიფიკაცია: ძირითადი ალგორითმის მიხედვით

სტრატეგიების კლასიფიკაცია: დამატებითი მახასიათებლების მიხედვით

ასევე დაგაინტერესებთ:

პროგნოზი EUR/USD

პროგნოზი EUR/USD-05.06-09.06-2023

პროგნოზი EUR/USD (ევრო/აშშ დოლარი) ეყრდნობა ტექნიური/გრაფიკული ანალიზის მეთოდს. გათვალისწინებულია: გრაფიკული მოდელები, სანთლური პატერნები, ტექნიკური ინდიკატორის …