პროგნოზი EUR/USD

პროგნოზი EUR/USD / 06.06-10.06.2022

პროგნოზი EUR/USD (ევრო/აშშ დოლარი) ეყრდნობა გრაფიკული ანალიზის მეთოდს. გათვალისწინებულია შესაძლო: გრაფიკული მოდელები და სანთლური ფიგურები, ტექნიკური ინდიკატორის MACD (12,26,9) დივერგენცია-კონვერგენცია, ვულფის ტალღა და მხოლოდ განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი ფუნდამენტალური ფაქტორები.


ტრენდული პრიორიტეტები:

გასული თვის სანთლის ფორმის მიხედვით:

 • MN: აღმავალი პინბარი;

პროგნოზი EUR/USD / 06.06-10.06.2022 • GeoForex.info

გასული კვირის სანთლის ფორმის მიხედვით:

 • W1: –;

პარასკევის სანთლის ფორმის მიხედვით:

 • D1: –;
MACD (12,26,9) დივერგენცია-კონვერგენცია:

(სურათებზე ნაჩვენებია ინდიკატორის  და გრაფიკის ფანჯრებში წითელი მონაკვეთით)

 • H4: –;
 • D1: –;
 • W1: –;
 • MN: აღმავალი დივერგენცია;

პროგნოზი EUR/USD / 06.06-10.06.2022 • GeoForex.info

ვულფის ტალღები:
 • H4: –;
 • D1: –;
 • W1: –;
 • MN: –;
გრაფიკული ფიგურები:

H1: –;

 • H4: –;
 • D1: –;
 • W1: –;
 • MN: –;
ფუნდამენტალური ფაქტორები, რომლებიც მიმაჩნია მნიშვნელოვნად და რომლებიც საგრძნობ ზეგავლენას მოახდენენ ფასთა ცვლილებებზე:

(მონაცემები თბილისის დროით)

ოთხშაბათი, 8 ივნისი

 • 18:30 – ნედლი ნავთობის მარაგი (აშშ);

ხუთშაბათი, 9 ივნისი

 • 15:45 – საპროცენტო განაკვეთი (ევროპა);
 • 15:45 – განცხადება მონეტარული პოლიტიკის შესახებ (ევროპა);
 • 16:30 – ევროპის ცენტრალური ბანკის პრეს-კონფერენცია (ევროპა);

პარასკევი, 10 ივნისი

 • 16:30 – სამომხმარებლო ფასების საბაზო ინდექსი (აშშ);

ხუთშაბათი, 2 ივნისი

 • 16:30 –  უმუშევრობის შემწეობის მიღებისათვის პირველადი განაცხადების რაოდენობა (აშშ);
 • 19:00 – ნედლი ნავთობის მარაგი (აშშ);

პარასკევი, 3 ივნისი

 • 16:30 –  არასასოფლო-სამეურნეო სექტორში დასაქმებულთა რაოდენობა. Non Farm Payrolls (აშშ);
 • 16:30 – უმუშევრობის დონე (აშშ);
Geoforex.info პრიორიტეტი:

ვაჭრობა პრიორიტეტების გარეშე. ამ სტრატეგიის სიგნალების მიხედვით.

(* კვირის განმავლობაში ფიბონაჩის ნულოვანი, ანუ 0%-იანი და ასიანი, ანუ 100%-იანი დონები ფასის მოძრაობის გამო ზოგიერთ ფიბონაჩთან მიმართებაში შესაძლებელია შეიცვალოს. ამ შემთხვევაში ამ ფიბონაჩების სასიგნალო დონეებიც პოზიციურად გადაინაცვლებს.)

კვირის დახურვის ზემოთ:

 • დაღმავალი მწვანე არხის ზედა საზღვარი + დაღმავალი ყავისფერი ფიბონაჩის 50%;
 • ფასური დონე 1.0800 + დაღმავალი გრძელვადიანი ლურჯი ფიბონაჩის 23%;
 • დაღმავალი ყავისფერი ფიბონაჩის 61% + ფასური დონე 1.0860;
 • დაღმავალი ყავისფერი ფიბონაჩის 76% + ფასური დონე 1.1000;

კვირის დახურვის ქვემოთ:

 • აღმავალი მწვანე ფიბონაჩის 23% + აღმავალი ნარინჯისფერი არხის ქვედა საზღვარი;
 • აღმავალი მწვანე ფიბონაჩის 38%;
 • აღმავალი მწვანე ფიბონაჩის 50%;
 • აღმავალი მწვანე ფიბონაჩის 61%;
 • აღმავალი მწვანე ფიბონაჩის 76% + ფასური დონე 1.0460;

H1 (1)

პროგნოზი EUR/USD / 06.06-10.06.2022 • GeoForex.info

H1 (2)

პროგნოზი EUR/USD / 06.06-10.06.2022 • GeoForex.info

H4

პროგნოზი EUR/USD / 06.06-10.06.2022 • GeoForex.info

D1

პროგნოზი EUR/USD / 06.06-10.06.2022 • GeoForex.info

W1

პროგნოზი EUR/USD / 06.06-10.06.2022 • GeoForex.info

MN

პროგნოზი EUR/USD / 06.06-10.06.2022 • GeoForex.info

***
***
***
***

ახალი სტატიების ელექტრონულ ფოსტაზე მისაღებად, ველებში ჩაწერეთ თქვენი სახელი და E-mail:

ჩვენ სპამს არ ვაგზავნით!

სტრატეგიების კლასიფიკაცია: ძირითადი ალგორითმის მიხედვით

სტრატეგიების კლასიფიკაცია: დამატებითი მახასიათებლების მიხედვით

ასევე დაგაინტერესებთ:

პროგნოზი EUR/USD

პროგნოზი EUR/USD-05.06-09.06-2023

პროგნოზი EUR/USD (ევრო/აშშ დოლარი) ეყრდნობა ტექნიური/გრაფიკული ანალიზის მეთოდს. გათვალისწინებულია: გრაფიკული მოდელები, სანთლური პატერნები, ტექნიკური ინდიკატორის …