პროგნოზი EUR/USD

პროგნოზი EUR/USD / 11.07-15.07.2022

პროგნოზი EUR/USD (ევრო/აშშ დოლარი) ეყრდნობა გრაფიკული ანალიზის მეთოდს. გათვალისწინებულია შესაძლო: გრაფიკული მოდელები და სანთლური ფიგურები, ტექნიკური ინდიკატორის MACD (12,26,9) დივერგენცია-კონვერგენცია, ფასის ნულოვანი და მნიშვნელოვანი წინააღმდეგობისა და მხარდაჭერის დონეები, ვულფის ტალღები და მხოლოდ განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი ფუნდამენტალური ფაქტორები.


ტრენდული პრიორიტეტები:

გასული თვის სანთლის ფორმის მიხედვით:

 • MN: ;

გასული კვირის სანთლის ფორმის მიხედვით:

 • W1: სანთელი “ბზრიალა” მოსალოდნელი აღმავალი კორექციული პრიორიტეტით;

პარასკევის სანთლის ფორმის მიხედვით:

 • D1: აღმავალი პინბარი;

პროგნოზი EUR/USD

MACD (12,26,9) დივერგენცია-კონვერგენცია:

(სურათებზე ნაჩვენებია ინდიკატორის  და გრაფიკის ფანჯრებში წითელი მონაკვეთით)

 • H4: –;
 • D1: აღმავალი დივერგენცია;

პროგნოზი EUR/USD

 • W1: აღმავალი დივერგენცია;

პროგნოზი EUR/USD

 • MN: ორმაგი აღმავალი დივერგენცია;

პროგნოზი EUR/USD

ვულფის ტალღები:
 • H4: –;
 • D1: –;
 • W1: –;
 • MN: –;
გრაფიკული ფიგურები:
 • H1: –;
 • H4: –;
 • D1: –;
 • W1: –;
 • MN: –;
ფუნდამენტალური ფაქტორები, რომლებიც მიმაჩნია მნიშვნელოვნად და რომლებიც საგრძნობ ზეგავლენას მოახდენენ ფასთა ცვლილებებზე:

(მონაცემები თბილისის დროით)

ორშაბათი 11 ივლისი

13:00 – ეკონომიკური განწყობის ინდექსი ZEW (გერმანია, ევროზონა);

ოთხშაბათი, 13 ივლისი

16:30 – სამომხმარებლო ფასების საბაზო ინდექსი (აშშ);
18:30 – ნედლი ნავთობის მარაგი (აშშ);

ხუთშაბათი, 14 ივლისი

16:30 – უმუშევრობის შემწეობის პირველადი განაცხადების რაოდენობა (აშშ);
16:30 – მწარმოებელთა ფასების ინდექსი (აშშ);

პარასკევი, 15 ივლისი

16:30 – საცალო გაყიდვების საბაზო ინდექსი (აშშ);
16:30 – საცალო გაყიდვების მოცულობა (აშშ);

Geoforex.info პრიორიტეტი:
 • ფასის მიერ დაღმავალი ნარინჯისფერი ფიბონაჩის 23% + ნულოვანი ფასური დონის 1.0200 გარღვევით სავაჭრო დიაპაზონად მივიჩნევ ნულოვანი ფასური დონეების სივრცეს 1.0200 – 1.0300;
 • ფასის მიერ დაღმავალი ნარინჯისფერი ფიბონაჩის 23% + ნულოვანი ფასური დონის 1.0200 ვერ გარღვევით სავაჭრო დიაპაზონად მივიჩნევ ნულოვანი ფასური დონეების სივრცეს 1.0200 – 1.0100;
 • მხარდაჭერის დონის 1.0071 გარღვევის შემთხვევაში სავაჭრო დიაპაზონად მივიჩნევ 1.0100 – 1.0000;

(* კვირის განმავლობაში ფიბონაჩის ნულოვანი, ანუ 0%-იანი და ასიანი, ანუ 100%-იანი დონები ფასის მოძრაობის გამო ზოგიერთ ფიბონაჩთან მიმართებაში შესაძლებელია შეიცვალოს. ამ შემთხვევაში ამ ფიბონაჩების სასიგნალო დონეებიც პოზიციურად გადაინაცვლებს.)

კვირის დახურვის ზემოთ:

 • დაღმავალი ნარინჯისფერი ფიბონაჩის 23% + ნულოვანი ფასური დონე 1.0200;
 • დაღმავალი ნარინჯისფერი ფიბონაჩის 38% ;
 • დაღმავალი ნარინჯისფერი ფიბონაჩის 50% + წინააღმდეგობის დონე 1.0360 ;

კვირის დახურვის ქვემოთ:

 • მხარდაჭერის დონე 1.0070 + გრძელვადიანი აღმავალი წითელი მსხვილი სატრენდო ხაზი;
 • ნულოვანი ფასური დონე 1.0000;
 • დაღმავალი გრძელვადიანი მსხვილი ნაცრისფერი არხის ქვედა საზღვარი + დაღმავალი მწვანე არხის ქვედა საზღვარი + ნულოვანი ფასური დონე 0.9900;

H1 (1)

პროგნოზი EUR/USD

H1 (2)

პროგნოზი EUR/USD

H4

პროგნოზი EUR/USD

D1

პროგნოზი EUR/USD

W1

პროგნოზი EUR/USD

MN

პროგნოზი EUR/USD

პროგნოზის შაბლონი

***
***
***
***

ახალი სტატიების ელექტრონულ ფოსტაზე მისაღებად, ველებში ჩაწერეთ თქვენი სახელი და E-mail:

ჩვენ სპამს არ ვაგზავნით!

სტრატეგიების კლასიფიკაცია: ძირითადი ალგორითმის მიხედვით

სტრატეგიების კლასიფიკაცია: დამატებითი მახასიათებლების მიხედვით

ასევე დაგაინტერესებთ:

პროგნოზი EUR/USD

პროგნოზი EUR/USD-05.06-09.06-2023

პროგნოზი EUR/USD (ევრო/აშშ დოლარი) ეყრდნობა ტექნიური/გრაფიკული ანალიზის მეთოდს. გათვალისწინებულია: გრაფიკული მოდელები, სანთლური პატერნები, ტექნიკური ინდიკატორის …