პროგნოზი EUR/USD

პროგნოზი EUR/USD-12.09-16.09-2022

პროგნოზი EUR/USD (ევრო/აშშ დოლარი) ეყრდნობა გრაფიკული ანალიზის მეთოდს. გათვალისწინებულია შესაძლო: გრაფიკული მოდელები და სანთლური ფიგურები, ტექნიკური ინდიკატორის MACD (12,26,9) დივერგენცია-კონვერგენცია, ფასის ნულოვანი და მნიშვნელოვანი წინააღმდეგობისა და მხარდაჭერის დონეები, ვულფის ტალღები და მხოლოდ განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი ფუნდამენტალური ფაქტორები.


ტრენდული პრიორიტეტები

გასული თვის სანთლის ფორმის მიხედვით:

 • MN:–;

გასული კვირის სანთლის ფორმის მიხედვით:

 • W1: –;

პარასკევის სანთლის ფორმის მიხედვით:

 • D1: –;
MACD (12,26,9) დივერგენცია-კონვერგენცია

(სურათებზე ნაჩვენებია ინდიკატორის  და გრაფიკის მონაკვეთით)

 • H4: –;
 • D1: –;
 • W1:–;
 • MN: ორმაგი აღმავალი დივერგენცია;

პროგნოზი EUR/USD

ვულფის ტალღები:
 • H1: –;
 • H4:  –;
 • D1: –;
 • W1: –;
 • MN: –;
გრაფიკული ფიგურები
 • H1: –;
 • H4: –;
 • D1: –;
 • W1: –;
 • MN: –;
ფუნდამენტალური ფაქტორები

მომავალი კვირის ფუნდამენტალურ მონაცემებს შეგიძლიათ გაეცნოთ ბმულზე გადასვლის შემდეგ > > >

Geoforex.info პრიორიტეტი
 • დაღმავალი ვულფის ტალღის მაგვარი ფიგურა კი არის აღმოცენებული H1 თაიმ ფრეიმზე, მაგრამ იმდენად უსწორმასწორო და არაკლასიკურია, რომ არ დავდე მისი ფოტო სტატიაში, თუმცა რაღაც მესამე ხარისხოვან და მაინც რაღაც თვალსაზრისით გასათვალისწინებელ სიგნალად მაინც მივიჩნევ ამ დაღმავალ ვულფის ტალღას;
 • ძირითდი სავაჭრო დიაპაზონი: ჩრდილოეთისკენ: 1.0030 – 1.0160; სამხრეთისკენ: 1.0030 – 0.9960;
 • გაფართოებული დიაპაზონი: 0.9900 – 1.0200, უფრო ზუსტად დაღმავალი იასამნისფერი ფიბონაჩის 61%;

(* კვირის განმავლობაში ფიბონაჩის ნულოვანი, ანუ 0%-იანი და ასიანი, ანუ 100%-იანი დონები ფასის მოძრაობის გამო, ზოგიერთ ფიბონაჩთან მიმართებაში შესაძლებელია შეიცვალოს. ამ შემთხვევაში ამ ფიბონაჩების სასიგნალო დონეებიც პოზიციურად გადაინაცვლებს.)

პოზიციები კვირის დახურვის ზემოთ
 • გრძელვადიანი აღმავალი მსხვილი წითელი ფიბონაჩის 76%  + დაღმავალი იასამნისფერი ფიბონაჩის 38% + ფასური დონე 1.0070 (მნიშვნელოვანი წინააღმდეგობის ზონაა);
 • ფასური დონე 1.0100 + დაღმავალი იასამნისფერი ფიბონაჩის 50% . დაახლოებით ამ ზონაში კვლავ შეგვხვდება 200 დღიანი მუვინგი H4 თაიმ ფრეიმზე, ასე რომ შესაძლებელია მისგან ასხლეტა სამხრეთის მიმართულებით;
 • ფასური დონე 1.0160 + დაღმავალი იასამნისფერი ფიბონაჩის 61% + დაღმავალი ღია მწვანე არხი;
 • ნულოვანი დონე 1.0200;
პოზიციები დახურვის ქვემოთ
 • ფასური დონე 1.0030, მისი სამხრეთის მიმართულებით გარღვევის შემდეგ ველოედბი კორექციულ მოძრაობას ფასური დონე 1.0000 + აღმავალი ყავისფერი ფიბონაჩის 50% ;
 • ფასური დონე 1.0000 + აღმავალი ყავისფერი ფიბონაჩის 50%;
 • ფასური დონე 0.9960 + აღმავალი ყავისფერი ფიბონაჩის 61% (თუ საშუალოვადიანი აღმავალი ტენდენცია ძალაშია, მაშინ დაღმავალი კორექცია ამ ზონაში უნდა დასრულდეს)
 • აღმავალი ყავისფერი ფიბონაჩის 76%;
 • ფასური დონე 0.9900;
 • ფასური დონე 0.9860 + გრძელვადიანი აღმავალი სატრენდო მსხვილი წითელი ხაზი;
გრაფიკის ვიზუალიზაცია

H1 (1)

პროგნოზი EUR/USD

H1 (2)

პროგნოზი EUR/USD

H4

პროგნოზი EUR/USD

D1

პროგნოზი EUR/USD

W1

პროგნოზი EUR/USD

MN

პროგნოზი EUR/USD

პროგნოზის შაბლონი

***
***
***
***

ახალი სტატიების ელექტრონულ ფოსტაზე მისაღებად, ველებში ჩაწერეთ თქვენი სახელი და E-mail:

ჩვენ სპამს არ ვაგზავნით!

სტრატეგიების კლასიფიკაცია: ძირითადი ალგორითმის მიხედვით

სტრატეგიების კლასიფიკაცია: დამატებითი მახასიათებლების მიხედვით

ასევე დაგაინტერესებთ:

პროგნოზი EUR/USD

პროგნოზი EUR/USD-05.06-09.06-2023

პროგნოზი EUR/USD (ევრო/აშშ დოლარი) ეყრდნობა ტექნიური/გრაფიკული ანალიზის მეთოდს. გათვალისწინებულია: გრაფიკული მოდელები, სანთლური პატერნები, ტექნიკური ინდიკატორის …