პროგნოზი EUR/USD

პროგნოზი EUR/USD-13.03-17.03-2023

პროგნოზი EUR/USD (ევრო/აშშ დოლარი) ეყრდნობა ტექნიური/გრაფიკული ანალიზის მეთოდს.


გათვალისწინებულია: გრაფიკული მოდელები, სანთლური პატერნები, ტექნიკური ინდიკატორის MACD (12,26,9) დივერგენცია-კონვერგენცია, ფასის ნულოვანი და მნიშვნელოვანი წინააღმდეგობისა და მხარდაჭერის დონეები, ვულფის ტალღები და მხოლოდ განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი ფუნდამენტალური ფაქტორები.

ანალიზის დიაპაზონი 200 პუნქტამდე ორივე მიმართულებით.

ტენდენციის ზოგადი სურათის წარმოდგენისათვის გამოყენებულია მარტივი მცოცავი საშუალოები. (გათვალისწინებულია ფასის მათთან მიახლოება, გადაკვეთა, ასხლეტა):

 • Moving Average 200 – გრაფიკზე წითელი;
 • Moving Average 100 – გრაფიკზე ლურჯი;
 • Moving Average 42 – გრაფიკზე სტაფილოსფერი;
პროგნოზი EUR/USD – ტრენდული პრიორიტეტები

გასული თვის სანთლის ფორმის მიხედვით:

 • MN:–;

გასული კვირის სანთლის ფორმის მიხედვით:

 • W1: კლასიკური პინბარი არ არის, თუმცა მნიშვნელოვანი დონიდან ასხლეტილი პერსპექტიული ტრენდის ტრიგერი “კუდიანი” სანთელია;

პროგნოზი EUR/USD

პარასკევის სანთლის ფორმის მიხედვით:

 • D1: კლასიკური პინბარი არ არის, თუმცა მნიშვნელოვანი დონიდან ასხლეტილი პერსპექტიული ტრენდის ტრიგერი “კუდიანი” სანთელია;

პროგნოზი EUR/USD

პროგნოზი EUR/USD – MACD (12,26,9) დივერგენცია-კონვერგენცია

(სურათებზე ნაჩვენებია ინდიკატორის  და გრაფიკის მონაკვეთით)

 • H4: –;
 • D1: –;
 • W1:–;
 • MN: –;
პროგნოზი EUR/USD – ვულფის ტალღები:
 • H1: –;
 • H4:  –;
 • D1: –;
 • W1: –;
 • MN: –;
პროგნოზი EUR/USD – გრაფიკული ფიგურები
 • H1: –;
 • H4: “ორმაგი ფსკერი” (ჩამოყალიბების პროცესში);

პროგნოზი EUR/USD

 • D1: –;
 • W1: –;
 • MN: –;
პროგნოზი EUR/USD – ფუნდამენტალური ფაქტორები

მომავალი კვირის ფუნდამენტალურ მონაცემებს შეგიძლიათ გაეცნოთ ბმულზე გადასვლის შემდეგ > > >

პროგნოზი EUR/USD – Geoforex.info პრიორიტეტი
 • წარსულის ანალიზი, განსაკუთრებით საფინანსო ბაზრების “ექსპერტებისგან” უსაგნო საქმიანობად მიმაჩნია და ვფიქრობ წარსულზე აქცენტირებაში იფარება მომავლის პროგნოზირების უუნარობა – ეს ჩემი მყარი და სუბიექტური აზრია. წინა თარიღით ყველა მაგრები ვართ. თუმცა გასული კვირასთან დაკავშირებით ერთი ნიუანსი მაინც უნდა ითქვას მხოლოდ გლობალური ტრენდის კონტექსტში: პარასკევის ფასური რყევა გამოიწვია არასასოფლო სამეურნეო სექტორში დასაქმბულთა რაოდენობრივმა ზრდამ (Non Farm Payrolls) და ასევე უმუშევრობის პროცენტულმა ზრდამ, რაც პრინციპში ურთიერთსაპირისპირო და ურთიერთგამომრიცხავი ფუნდამენტალური პარამეტრებია. ამიტომ, ეს გაურკვეველი პარამეტრები დიდ გავლენას ტრენდზე აღარ და ვეღარ მოახდენენ. თუმცა უმუშევრობის ზრდა უფრო მნიშვნელოვანი პარამეტრია. თანაც ეს მონაცემებიც დაკორექტირდება მარტის თვეში;
 • გლობალური ფუნდამენტალური თვალსაზრისით უფრო მნიშვნელოვანია ამერიკის შეერთებულ შტატებში საკმაოდ მსხვილი ბანკის Silicon Valley გაკოტრება, რომელიც ყველაზე დიდი საბანკო კრახია 2008 წლის კრიზისის შემდეგ. ბანკის ფინანსური პორტფელი დაკავშირებული იყო სტარტაპეპის ფინასირებაზე და რისკიანი აქტივების მომსახურებაზე. რა თქმა უნდა ერთი ბანკის გაკოტრება ფინანსური სისტემის კრახის ტრიგერი ვერ იქნება, თუმცა სიგნალი საყურადღებოა. ამასთან დაკავშირებით ანალიზის სიღრმეებში არ შევალ, ვინაიდან შორს წაგვიყვანს. ასევე საყურადღებო სიგნალია აშშ-ში კრიპტომაინერებისათის გამოყენებული ელექტროენერგიის ფასის 30% გაზრდა (3 წლის განმავლობაში წელიწადში 10-10 პროცენტით). ასე რომ, მსოფლიო ფინანსური კრიზისი სულ უფრო და უფრო ღრმავდება და დარწმუნებული ვარ მომავალი 5-7 წელი ბევრი რყევის მომსწრე და მონაწილეებიც გავხდებით.
 • ზეციდან დედამიწაზე დავეშვები და ჩემს საქმეს მივხედავ. პარასკევის გრძელკუდიანი სანთლისა და H4 თაიმფრეიმზე 1.0667 ფასზე ორდერბლოკის გამო ველოდები ფასის კორექციას მინიმუმ დაღმავალი ლურჯი ფიბონაჩის 38%-დე;
 • H4 თაიმფრეიმზე ფასს სურს გრაფიკული ფიგურის “ორმაგი ფსკერი”-ს შექმნა. ამიტომ, ნულოვანი დონის 1.0700 + resistance H4/moving 200 მყარი გარღვევა და მის ზემოთ გამაგრება აამუშავებს ამ ფიგურას მაქსიმალრი მიზნით 1.0860. გზადაგზა წინააღმდეგობებზე შეჩრებით (გრაფიკზე გამოსახულია ეს შეჩერებები). ყველა ვარიანტში ამუშავდება თუ არა H4-“ორმაგი ფსკერი”, პირველი შეჩრება წინააღმდეგობის დონესთან 1.0715 იქნება. პრინციპში ამ ფიგურის სასარვებლოდ მუშაობს გასული კვირის გრძელკუდიანი აღმავალი ტენდენციის სანთელი. ეს გრაფიკული ფიგურა აქტუალობას დაკარგავს ფასის მიერ ფასური დონის 1.0540-ის ქვემოთ გარღვევის შემთხვევაში.

H4 Analytics

პროგნოზი EUR/USD

D1 Analytics (1)

პროგნოზი EUR/USD

D1 Analytics (2)

პროგნოზი EUR/USD

W1 Analytics (1)

პროგნოზი EUR/USD

W1 Analytics (2)

პროგნოზი EUR/USD

MN Analytics

პროგნოზი EUR/USD

(* კვირის განმავლობაში ფიბონაჩის ნულოვანი, ანუ 0%-იანი და ასიანი, ანუ 100%-იანი დონები ფასის მოძრაობის გამო, ზოგიერთ ფიბონაჩთან მიმართებაში შესაძლებელია შეიცვალოს. ამ შემთხვევაში ამ ფიბონაჩების სასიგნალო დონეებიც პოზიციურად გადაინაცვლებს.)

პროგნოზი EUR/USD – პოზიციები კვირის დახურვის ზემოთ
 • წინააღმდეგობის დონე 1.0667;
 • ნულოვანი დონე 1.0700 + resistance H4/moving 200;
 • resistance D1/moving 42;
 • ნულოვანი დონე 1.0800;
 • ფასური დონე 1.0860;
პროგნოზი EUR/USD – პოზიციები დახურვის ქვემოთ
 • დაღმავალი ლურჯი ფიბონაჩის 38% + ფასური დონე 1.0600;
 • ფასური დონე 1.0540 (support D1 + H4);
 • ნულოვანი დონე 1.0500 ;
 • ფასური დონე 1.0480 (support D1) + აღმავალი ყავისფერი ფიბონაჩის 38% + აღმავალი ყავისფერი არხის ქვედა საზღვარი;
პროგნოზი EUR/USD – გრაფიკის ვიზუალიზაცია

H1 (1)

პროგნოზი EUR/USD

H1 (2)

პროგნოზი EUR/USD

H4 (1)

პროგნოზი EUR/USD

H4 (2)

პროგნოზი EUR/USD

D1

პროგნოზი EUR/USD

W1

პროგნოზი EUR/USD

MN

პროგნოზი EUR/USD

პროგნოზის შაბლონი

***
***
***
***

ახალი სტატიების ელექტრონულ ფოსტაზე მისაღებად, ველებში ჩაწერეთ თქვენი სახელი და E-mail:

ჩვენ სპამს არ ვაგზავნით!

სტრატეგიების კლასიფიკაცია: ძირითადი ალგორითმის მიხედვით

სტრატეგიების კლასიფიკაცია: დამატებითი მახასიათებლების მიხედვით

ასევე დაგაინტერესებთ:

პროგნოზი EUR/USD

პროგნოზი EUR/USD-05.06-09.06-2023

პროგნოზი EUR/USD (ევრო/აშშ დოლარი) ეყრდნობა ტექნიური/გრაფიკული ანალიზის მეთოდს. გათვალისწინებულია: გრაფიკული მოდელები, სანთლური პატერნები, ტექნიკური ინდიკატორის …