პროგნოზი EUR/USD

პროგნოზი EUR/USD / 13.06-17.06.2022

პროგნოზი EUR/USD (ევრო/აშშ დოლარი) ეყრდნობა გრაფიკული ანალიზის მეთოდს. გათვალისწინებულია შესაძლო: გრაფიკული მოდელები და სანთლური ფიგურები, ტექნიკური ინდიკატორის MACD (12,26,9) დივერგენცია-კონვერგენცია, ვულფის ტალღა და მხოლოდ განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი ფუნდამენტალური ფაქტორები.


ტრენდული პრიორიტეტები:

გასული თვის სანთლის ფორმის მიხედვით:

 • MN: ;

 

გასული კვირის სანთლის ფორმის მიხედვით:

 • W1: –;

პარასკევის სანთლის ფორმის მიხედვით:

 • D1: –;
MACD (12,26,9) დივერგენცია-კონვერგენცია:

(სურათებზე ნაჩვენებია ინდიკატორის  და გრაფიკის ფანჯრებში წითელი მონაკვეთით)

 • H4: –;
 • D1: –;
 • W1: –;
 • MN: –;
ვულფის ტალღები:
 • H4: –;
 • D1: –;
 • W1: –;
 • MN: –;
გრაფიკული ფიგურები:
 • H1: –;
 • H4: –;
 • D1: –;
 • W1: –;
 • MN: –;
ფუნდამენტალური ფაქტორები, რომლებიც მიმაჩნია მნიშვნელოვნად და რომლებიც საგრძნობ ზეგავლენას მოახდენენ ფასთა ცვლილებებზე:

(მონაცემები თბილისის დროით)

ორშაბათი, 13 ივნისი

 • 10:00 – ინგლისში ქვეყნდება მნიშვნელოვანი ეკონომიკური პარამეტრები, რომლებიც გავლენას იქონიებენ ევროზეც;

სამშაბათი, 14 ივნისი

 • 13:00 – ეკონომიკური განწყობის ინდექსი ZEW (გერმანია);

ოთხშაბათი, 15 ივნისი

 • 16:30 – საცალო გაყიდვების საბაზო ინდექსი (აშშ);
 • 16:30 – საცალო გაყიდვების მოცულობა (აშშ);
 • 18:30 – ნედლი ნავთობის მარაგი (აშშ);
 • 22:00 – აშშ ფედერალური სარეზერვო სისტემის ღია ბაზრების ოპერაციების კომიტეტის განცხადება (აშშ);
 • 22:00 – აშშ ფედერალური სარეზერვო სისტემის საპროცენტო განაკვეთი (აშშ);
 • 22:30 – აშშ ფედერალური სარეზერვო სისტემის ღია ბაზრების ოპერაციების კომიტეტის პრესკონფერენცია (აშშ);

პარასკევი, 17 ივნისი

 • 13:00 – სამომხმარებლო ფასების ინდექსი (ევროზონა);
 • 16:45 – აშშ ფედერალური სარეზერვო სისტემის ხელმძღვანელის ბრიფინგი (აშშ);
Geoforex.info პრიორიტეტი:

ვაჭრობა პრიორიტეტების გარეშე. ამ სტრატეგიის სიგნალების მიხედვით.

(* კვირის განმავლობაში ფიბონაჩის ნულოვანი, ანუ 0%-იანი და ასიანი, ანუ 100%-იანი დონები ფასის მოძრაობის გამო ზოგიერთ ფიბონაჩთან მიმართებაში შესაძლებელია შეიცვალოს. ამ შემთხვევაში ამ ფიბონაჩების სასიგნალო დონეებიც პოზიციურად გადაინაცვლებს.)

კვირის დახურვის ზემოთ:

 • დაღმავალი წყვეტილი შავი ფიბონაჩის 23%;
 • დაღმავალი წყვეტილი შავი ფიბონაჩის 38%;
 • დაღმავალი წყვეტილი შავი ფიბონაჩის 50% (საყურადღებო წინააღმდეგობის ზონა);
 • დაღმავალი წყვეტილი შავი ფიბონაჩის 61% + დაღმავალი მწვანე არხის ზედა საზღვარი;
 • დაღმავალი წყვეტილი შავი ფიბონაჩის 76%;
 • დაღმავალი ყავისფერი ფიბონაჩის 50% (მნიშვნელოვანი წინააღმდეგობის ზონა და საშუალოვადიანი სავაჭრო დიაპაზონის ზედა საზღვარი);

კვირის დახურვის ქვემოთ:

 • აღმავალი მწვანე ფიბონაჩის 76% + ფასური დონე 1.0460 ( მნიშვნელოვანი მხარდაჭერის დონე და საშუალო ვადიანი სავაჭრო დიაპაზონის ქვედა საზღვარი);
 • აღმავალი მწვანე ფიბონაჩის 100% + გრძელ ვადიანი მსხვილი წითელი სატრენდო ხაზი ( მნიშვნელოვანი მხარდაჭერის დონე და გრძელვადიანი სავაჭრო დიაპაზონის ქვედა საზღვარი);

H1 (1)

პროგნოზი EUR/USD / 13.06-17.06.2022 • GeoForex.info

H1 (2)

პროგნოზი EUR/USD / 13.06-17.06.2022 • GeoForex.info

H4

პროგნოზი EUR/USD / 13.06-17.06.2022 • GeoForex.info

D1

პროგნოზი EUR/USD / 13.06-17.06.2022 • GeoForex.info

W1

პროგნოზი EUR/USD / 13.06-17.06.2022 • GeoForex.info

MN

პროგნოზი EUR/USD / 13.06-17.06.2022 • GeoForex.info

***
***
***
***

ახალი სტატიების ელექტრონულ ფოსტაზე მისაღებად, ველებში ჩაწერეთ თქვენი სახელი და E-mail:

ჩვენ სპამს არ ვაგზავნით!

სტრატეგიების კლასიფიკაცია: ძირითადი ალგორითმის მიხედვით

სტრატეგიების კლასიფიკაცია: დამატებითი მახასიათებლების მიხედვით

ასევე დაგაინტერესებთ:

პროგნოზი EUR/USD

პროგნოზი EUR/USD-05.06-09.06-2023

პროგნოზი EUR/USD (ევრო/აშშ დოლარი) ეყრდნობა ტექნიური/გრაფიკული ანალიზის მეთოდს. გათვალისწინებულია: გრაფიკული მოდელები, სანთლური პატერნები, ტექნიკური ინდიკატორის …