პროგნოზი EUR/USD

პროგნოზი EUR/USD-19.12-23.12-2022

პროგნოზი EUR/USD (ევრო/აშშ დოლარი) ეყრდნობა ტექნიური/გრაფიკული ანალიზის მეთოდს.


გათვალისწინებულია: გრაფიკული მოდელები, სანთლური პატერნები, ტექნიკური ინდიკატორის MACD (12,26,9) დივერგენცია-კონვერგენცია, ფასის ნულოვანი და მნიშვნელოვანი წინააღმდეგობისა და მხარდაჭერის დონეები, ვულფის ტალღები და მხოლოდ განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი ფუნდამენტალური ფაქტორები.

ტენდენციის ზოგადი სურათის წარმოდგენისათვის გამოყენებულია მარტივი მცოცავი საშუალოები ძირითადად D1 გრაფიკზე, იშვიათად H4 და W1 გრაფიკებზე (გათვალისწინებულია ფასის მხოლოდ მათთან მიახლოება, გადაკვეთა, ასხლეტა):

 • Moving Average 200 – გრაფიკზე წითელი;
 • Moving Average 100 – გრაფიკზე ლურჯი;
 • Moving Average 42 – გრაფიკზე სტაფილოსფერი;
პროგნოზი EUR/USD – ტრენდული პრიორიტეტები

გასული თვის სანთლის ფორმის მიხედვით:

 • MN:–;

გასული კვირის სანთლის ფორმის მიხედვით:

 • W1: დაღმავალი პინბარი;

პროგნოზი EUR/USD

პარასკევის სანთლის ფორმის მიხედვით:

 • D1: –;
პროგნოზი EUR/USD – MACD (12,26,9) დივერგენცია-კონვერგენცია

(სურათებზე ნაჩვენებია ინდიკატორის  და გრაფიკის მონაკვეთით)

 • H4: –;
 • D1: დაღმავალი დივერგენცია;

პროგნოზი EUR/USD

 • W1:–;
 • MN: –;
პროგნოზი EUR/USD – ვულფის ტალღები:
 • H1: –;
 • H4:  –;
 • D1: –;
 • W1: –;
 • MN: –;
პროგნოზი EUR/USD – გრაფიკული ფიგურები
 • H1: –;
 • H4: –;
 • D1: –;
 • W1: –;
 • MN: –;
პროგნოზი EUR/USD – ფუნდამენტალური ფაქტორები

მომავალი კვირის ფუნდამენტალურ მონაცემებს შეგიძლიათ გაეცნოთ ბმულზე გადასვლის შემდეგ > > >

პროგნოზი EUR/USD – Geoforex.info პრიორიტეტი
 • ამჟამად ფასი იმყოფება დაღმავალი ლურჯი ფიბონჩის მნიშვნელოვან 38%-ზე, რომელსაც პოზიციების დაგროვების დანიშნულება ჰქონდა/აქვს, ასევე წინააღმდეგობას H4 თაიმ ფრეიმზე  ქმნის Moving Average 42, თუმცა მისგან ასხლეტაზე მეტად, მისი გარღვევა ქვემოთ პირადად პრობლემად არ მიმაჩნია მინიმალური მიზნით 1.0500-მდე, სადაც ისევ H4 თაიმ ფრეიმზე მხარდაჭერის დონედ დახვდება Moving Average 100, რომლის სიძლიერეს განსაზღვრავს აღმავალი ყავისფერი ფიბონაჩის 23%-თან ფასის მიახლოება და პოზიციების დაგროვება ასხლეტა ან/და გარღვევისთვის;
 • მომავალი კვირის სავაჭრო დიაპაზონად მიმაჩნია 1.0680 -ის გარღვევა ზემოთ და მისი რეტესტი, მიზნით 1.0770-მდე + 1.0800-მდე და 1.0580 გარღვევა ქვემოთ (შეიძლება დაველოდო რეტესტსაც) მიზნებით: 1.0440 + 1.0360;
 • იმდენად “წამოწვა” ფასი H4 თაიმ ფრეიმზე, რომ აღმასვლის მკვეთრ იმპულსს არ ველოდები, მით უმეტეს, რომ გასული კვირის W1 გრაფიკზე კარგი დაღმავალი პინბარი გამოისახა, ხოლო D1 გრაფიკზე დივერგენცია;

D1 Analytics

პროგნოზი EUR/USD

H4 Analytics

პროგნოზი EUR/USD

(* კვირის განმავლობაში ფიბონაჩის ნულოვანი, ანუ 0%-იანი და ასიანი, ანუ 100%-იანი დონები ფასის მოძრაობის გამო, ზოგიერთ ფიბონაჩთან მიმართებაში შესაძლებელია შეიცვალოს. ამ შემთხვევაში ამ ფიბონაჩების სასიგნალო დონეებიც პოზიციურად გადაინაცვლებს.)

პროგნოზი EUR/USD – პოზიციები კვირის დახურვის ზემოთ
 • წინააღმდეგობის დონე 1.0735;
 • წინააღმდეგობის დონე 1.0770;
 • ნულოვანი დონე 1.0800;
 • ნულოვანი დონე 1.0900 + დაღმავალი ლურჯი ფიბონაჩის 50%;
პროგნოზი EUR/USD – პოზიციები დახურვის ქვემოთ
 • ნულოვანი დონე 1.0500;
 • აღმავალი ყავისფერი ფიბონაჩის 23% + მხარდაჭერის დონე 1.0440;
 • მხარდაჭერის დონე 1.0360;
 • აღმავალი ყავისფერი ფიბონაჩის 38% + ნულოვანი დონე 1.0300;
პროგნოზი EUR/USD – გრაფიკის ვიზუალიზაცია

H1 (1)

პროგნოზი EUR/USD

H1 (2)

პროგნოზი EUR/USD

H4 (1)

პროგნოზი EUR/USD

H4 (2)

პროგნოზი EUR/USD

D1 (1)

პროგნოზი EUR/USD

D1 (2)

პროგნოზი EUR/USD

W1

პროგნოზი EUR/USD

MN

პროგნოზი EUR/USD

პროგნოზის შაბლონი

***
***
***
***

ახალი სტატიების ელექტრონულ ფოსტაზე მისაღებად, ველებში ჩაწერეთ თქვენი სახელი და E-mail:

ჩვენ სპამს არ ვაგზავნით!

სტრატეგიების კლასიფიკაცია: ძირითადი ალგორითმის მიხედვით

სტრატეგიების კლასიფიკაცია: დამატებითი მახასიათებლების მიხედვით

ასევე დაგაინტერესებთ:

პროგნოზი EUR/USD

პროგნოზი EUR/USD-05.06-09.06-2023

პროგნოზი EUR/USD (ევრო/აშშ დოლარი) ეყრდნობა ტექნიური/გრაფიკული ანალიზის მეთოდს. გათვალისწინებულია: გრაფიკული მოდელები, სანთლური პატერნები, ტექნიკური ინდიკატორის …