პროგნოზი EUR/USD

პროგნოზი EUR/USD / 20.06-24.06.2022

პროგნოზი EUR/USD (ევრო/აშშ დოლარი) ეყრდნობა გრაფიკული ანალიზის მეთოდს. გათვალისწინებულია შესაძლო: გრაფიკული მოდელები და სანთლური ფიგურები, ტექნიკური ინდიკატორის MACD (12,26,9) დივერგენცია-კონვერგენცია, ვულფის ტალღა და მხოლოდ განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი ფუნდამენტალური ფაქტორები.


ტრენდული პრიორიტეტები:

გასული თვის სანთლის ფორმის მიხედვით:

 • MN: ;

 

გასული კვირის სანთლის ფორმის მიხედვით:

 • W1: სანთელი “ბზრიალა” მოსალოდნელი აღმავალი კორექციული პრიორიტეტით;

პროგნოზი EUR/USD / 20.06-24.06.2022 • GeoForex.info

პარასკევის სანთლის ფორმის მიხედვით:

 • D1: –;
MACD (12,26,9) დივერგენცია-კონვერგენცია:

(სურათებზე ნაჩვენებია ინდიკატორის  და გრაფიკის ფანჯრებში წითელი მონაკვეთით)

 • H4: –;
 • D1: აღმავალი დივერგენცია;

პროგნოზი EUR/USD / 20.06-24.06.2022 • GeoForex.info

 • W1: აღმავალი დივერგენცია;

პროგნოზი EUR/USD / 20.06-24.06.2022 • GeoForex.info

 • MN: ორმაგი აღმავალი დივერგენცია;

პროგნოზი EUR/USD / 20.06-24.06.2022 • GeoForex.info

ვულფის ტალღები:
 • H4: –;
 • D1: –;
 • W1: –;
 • MN: –;
გრაფიკული ფიგურები:
 • H1: –;
 • H4: –;
 • D1: “ორმაგი ფსკერის” შესაძლო ფორმირება;

პროგნოზი EUR/USD / 20.06-24.06.2022 • GeoForex.info

 • W1: –;
 • MN: –;
ფუნდამენტალური ფაქტორები, რომლებიც მიმაჩნია მნიშვნელოვნად და რომლებიც საგრძნობ ზეგავლენას მოახდენენ ფასთა ცვლილებებზე:

(მონაცემები თბილისის დროით)

ორშაბათი 20 ივნისი

 • დღესასწაული Juneteenth (თავისუფლების დღე, განთავისუფლების დღე, ემანსიპაციის დღე, მონების განთავისუფლების დღე) (აშშ);

ოთხშაბათი, 22 ივნისი

 • 18:00 – ფედერალური სარეზერვო სისტემის ხელმძღვანელის ბრიფინგი (აშშ);
Geoforex.info პრიორიტეტი:

ვაჭრობა პრიორიტეტების გარეშე. ამ სტრატეგიის სიგნალების მიხედვით.

(* კვირის განმავლობაში ფიბონაჩის ნულოვანი, ანუ 0%-იანი და ასიანი, ანუ 100%-იანი დონები ფასის მოძრაობის გამო ზოგიერთ ფიბონაჩთან მიმართებაში შესაძლებელია შეიცვალოს. ამ შემთხვევაში ამ ფიბონაჩების სასიგნალო დონეებიც პოზიციურად გადაინაცვლებს.)

კვირის დახურვის ზემოთ:

 • დაღმავალი ყავისფერი ფიბონაჩის 23%;
 • დაღმავალი წითელი ფიბონაჩის 61%;
 • დაღმავალი ყავისფერი ფიბონაჩის 38% + დაღმავალი წითელი არხის ზედა საზღვარი;

კვირის დახურვის ქვემოთ:

 • ფასური დონე 1.0460;
 • აღმავალი შავი წყვეტილი ფიბონაჩის 76%;
 • ფასური დონე 1.0350 + აღმავალი გრძელვადიანი წითელი სატრენდო ხაზი;
 • გრძალვადიანი დაღმავალი ნარინჯისფერი არხის ქვედა საზღვარი + აღმავალი წყვეტილი შავი ფიბონაჩის 161 % + ფასური დონე 1.0200;
 • აღმავალი გრძელვადიანი მსხვილი წითელი ფიბონაჩის 76%;

H1 (1)

პროგნოზი EUR/USD / 20.06-24.06.2022 • GeoForex.info

H1 (2)

პროგნოზი EUR/USD / 20.06-24.06.2022 • GeoForex.info

H4

პროგნოზი EUR/USD / 20.06-24.06.2022 • GeoForex.info

D1

პროგნოზი EUR/USD / 20.06-24.06.2022 • GeoForex.info

W1

პროგნოზი EUR/USD / 20.06-24.06.2022 • GeoForex.info

MN

პროგნოზი EUR/USD / 20.06-24.06.2022 • GeoForex.info

***
***
***
***

ახალი სტატიების ელექტრონულ ფოსტაზე მისაღებად, ველებში ჩაწერეთ თქვენი სახელი და E-mail:

ჩვენ სპამს არ ვაგზავნით!

სტრატეგიების კლასიფიკაცია: ძირითადი ალგორითმის მიხედვით

სტრატეგიების კლასიფიკაცია: დამატებითი მახასიათებლების მიხედვით

ასევე დაგაინტერესებთ:

პროგნოზი EUR/USD

პროგნოზი EUR/USD-05.06-09.06-2023

პროგნოზი EUR/USD (ევრო/აშშ დოლარი) ეყრდნობა ტექნიური/გრაფიკული ანალიზის მეთოდს. გათვალისწინებულია: გრაფიკული მოდელები, სანთლური პატერნები, ტექნიკური ინდიკატორის …