პროგნოზი EUR/USD

პროგნოზი EUR/USD-21.11-25.11-2022

პროგნოზი EUR/USD (ევრო/აშშ დოლარი) ეყრდნობა გრაფიკული ანალიზის მეთოდს. გათვალისწინებულია შესაძლო: გრაფიკული მოდელები და სანთლური ფიგურები, ტექნიკური ინდიკატორის MACD (12,26,9) დივერგენცია-კონვერგენცია, ფასის ნულოვანი და მნიშვნელოვანი წინააღმდეგობისა და მხარდაჭერის დონეები, ვულფის ტალღები და მხოლოდ განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი ფუნდამენტალური ფაქტორები.


პროგნოზი EUR/USD – ტრენდული პრიორიტეტები

გასული თვის სანთლის ფორმის მიხედვით:

 • MN:–;

გასული კვირის სანთლის ფორმის მიხედვით:

 • W1: დაღმავალი პინბარი;

პროგნოზი EUR/USD

პარასკევის სანთლის ფორმის მიხედვით:

 • D1: –;
პროგნოზი EUR/USD – MACD (12,26,9) დივერგენცია-კონვერგენცია

(სურათებზე ნაჩვენებია ინდიკატორის  და გრაფიკის მონაკვეთით)

 • H4: –;
 • D1: –;
 • W1:–;
 • MN: –;
პროგნოზი EUR/USD – ვულფის ტალღები:
 • H1: –;
 • H4:  –;
 • D1: –;
 • W1: –;
 • MN: –;
პროგნოზი EUR/USD – გრაფიკული ფიგურები
 • H1: –;
 • H4: –;
 • D1: –;
 • W1: –;
 • MN: –;
პროგნოზი EUR/USD – ფუნდამენტალური ფაქტორები

მომავალი კვირის ფუნდამენტალურ მონაცემებს შეგიძლიათ გაეცნოთ ბმულზე გადასვლის შემდეგ > > >

პროგნოზი EUR/USD – Geoforex.info პრიორიტეტი
 • გასული კვირის სანთელმა შექმნა ძალიან საყურადღებო დაღმავალი პინბარი!!! მისი მნიშვნელოვანი დაღმავალი სტატუსი გამყარებულია იმითაც, რომ სანთლის კუდმა აარტყა წინააღმდეგობის დონეს – 1.0480, D1 გრაფიკზე – Moving Average 200-ს, ხოლო W1 გრაფიკზე – Moving Average 42-ს. ამიტომ მიმაჩნია, რომ ამ ადგილიდან ძალიან გაუჭირდებათ მყიდველებს ფასის დაძვრა ზემოთ;
 • D1 გრაფიკის მიხედვით დაღმავალი მოძრაობის პირველი მიზანი: ზონა 1.0150, წესით ამ ზონაში მიჩოჩდება Moving Average 100, რაც მხარდაჭერის ზონას შექმნის
 • D1 გრაფიკის მიხედვით დაღმავალი მოძრაობის მე-2 მიზანი: ზონა 1.0040, წესით ამ ზონაში მიჩოჩდება Moving Average 100 ან Moving Average 42, რაც  ასევე მხარდაჭერის ზონას შექმნის;
 •  W1 გრაფიკის მიხედვით დაღმავალი მიზნები იგივეა;
 • W1 გრაფიკის მიხედვით აღმავალი ტრენდის პირველი მიზანია: წინააღმდეგობის დონე 1.0580;
 • W1 გრაფიკის მიხედვით აღმავალი ტრენდის მე-2 მიზანია: წინააღმდეგობის დონე 1.0890, რომელიც დროში გაწელილი მოვლენა იქნება;

D1 Analytics (1)

პროგნოზი EUR/USD

W1 Analytics (1)

პროგნოზი EUR/USD

W1 Analytics (2)

პროგნოზი EUR/USD

 • H4 გრაფიკის მიხედვით აღმავალი ტრენდისთვისთვის შესაძლო ასხლეტის ადგილია ის ზონა, სადაც ფასი ამჟამად იმყოფება, ანუ Moving Average 42-ის ზონა;
 • ბოლო კვირის ფლეტიდან გამომდინარე ამ დიაპაზონის (1.0270 – 1.0480) მყარი გარღვევა ჩამოაყალიბებს საშუალოვადიან ტრენდს;

H4 Analytics

პროგნოზი EUR/USD

 • პირადად ჩემი პრიორიტეტია დაღმავალი ტრენდი დიაპაზონით: 1.0480 – 1.0150. დაზღვევა აღმავალი ტრენდით დიაპაზონში: 1.0480 – 1.0580;

(* კვირის განმავლობაში ფიბონაჩის ნულოვანი, ანუ 0%-იანი და ასიანი, ანუ 100%-იანი დონები ფასის მოძრაობის გამო, ზოგიერთ ფიბონაჩთან მიმართებაში შესაძლებელია შეიცვალოს. ამ შემთხვევაში ამ ფიბონაჩების სასიგნალო დონეებიც პოზიციურად გადაინაცვლებს.)

პროგნოზი EUR/USD – პოზიციები კვირის დახურვის ზემოთ
 • წინააღმდეგობის დონე 1.0440;
 • წინააღმდეგობის დონე 1.0480 + ფასური დონე  1.0500;
 • დაღმავალი ლურჯი ფიბონაჩის 38% + წინააღმდეგობის დონე 1.0580 + ფასური დონე  1.0600;
 • ნულოვანი დონე  1.0700;
 • წინააღმდეგობის დონე 1.0770;
პროგნოზი EUR/USD – პოზიციები დახურვის ქვემოთ
 • აღმავალი ყავისფერი ფიბონაჩის 23%;
 • ნულოვანი დონე 1.0200;
 • აღმავალი ყავისფერი ფიბონაჩის 38% + ფასური დონე 1.0100;
 • მხარდაჭერის დონე 1.0070;
 • აღმავალი ყავისფერი ფიბონაჩის 50% + პარიტეტული დონე 1.0000;
პროგნოზი EUR/USD – გრაფიკის ვიზუალიზაცია

H1 (1)

პროგნოზი EUR/USD

H1 (2)

პროგნოზი EUR/USD

H4 (1)

პროგნოზი EUR/USD

H4 (2)

პროგნოზი EUR/USD

D1 (1)

პროგნოზი EUR/USD

D1 (2)

პროგნოზი EUR/USD

W1

პროგნოზი EUR/USD

MN

პროგნოზი EUR/USD

პროგნოზის შაბლონი

***
***
***
***

ახალი სტატიების ელექტრონულ ფოსტაზე მისაღებად, ველებში ჩაწერეთ თქვენი სახელი და E-mail:

ჩვენ სპამს არ ვაგზავნით!

სტრატეგიების კლასიფიკაცია: ძირითადი ალგორითმის მიხედვით

სტრატეგიების კლასიფიკაცია: დამატებითი მახასიათებლების მიხედვით

ასევე დაგაინტერესებთ:

პროგნოზი EUR/USD

პროგნოზი EUR/USD-05.06-09.06-2023

პროგნოზი EUR/USD (ევრო/აშშ დოლარი) ეყრდნობა ტექნიური/გრაფიკული ანალიზის მეთოდს. გათვალისწინებულია: გრაფიკული მოდელები, სანთლური პატერნები, ტექნიკური ინდიკატორის …