პროგნოზი EUR/USD

პროგნოზი EUR/USD-22.08-26.08

პროგნოზი EUR/USD (ევრო/აშშ დოლარი) ეყრდნობა გრაფიკული ანალიზის მეთოდს. გათვალისწინებულია შესაძლო: გრაფიკული მოდელები და სანთლური ფიგურები, ტექნიკური ინდიკატორის MACD (12,26,9) დივერგენცია-კონვერგენცია, ფასის ნულოვანი და მნიშვნელოვანი წინააღმდეგობისა და მხარდაჭერის დონეები, ვულფის ტალღები და მხოლოდ განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი ფუნდამენტალური ფაქტორები.


ტრენდული პრიორიტეტები

გასული თვის სანთლის ფორმის მიხედვით:

 • MN:–;

გასული კვირის სანთლის ფორმის მიხედვით:

 • W1: –;

პარასკევის სანთლის ფორმის მიხედვით:

 • D1:–;
MACD (12,26,9) დივერგენცია-კონვერგენცია

(სურათებზე ნაჩვენებია ინდიკატორის  და გრაფიკის ფანჯრებში წითელი მონაკვეთით)

 • H4: –;
 • D1: –;
 • W1:–;
 • MN: ორმაგი აღმავალი დივერგენცია;

პროგნოზი EUR/USD

ვულფის ტალღები:
 • H1: –;
 • H4: მუშაობს დაღმავალი ვულფის ტალღა. მიუხედავად იმისა, რომ მინიმალური და მაქსიმალური მიზნობრივი ნიშნულები ბრწყინვალედ შეასრულა, მაინც გააჩნია გარკვეული ინერციული პოტენციალი;

პროგნოზი EUR/USD

 • H4: ჩამოყალიბების პროცესშია  აღმავალი ვულფის ტალღა. ფასი იმყოფება “სვით ზონაში”;

აღმავალი ვულფის ტალღა H4 პროექციაში

პროგნოზი EUR/USD

აღმავალი ვულფის ტალღა H1 პროექციაში

პროგნოზი EUR/USD

 • D1: –;
 • W1: –;
 • MN: –;
გრაფიკული ფიგურები
 • H1: –;
 • H4: –;
 • D1: –;
 • W1: –;
 • MN: –;
ფუნდამენტალური ფაქტორები

(მონაცემები თბილისის დროით)

სამშაბათი, 23 აგვისტო

 • 11:30 – სამრეწველო სექტორში საქმიანი აქტიურობის ინდექსი (PMI) (გერმანია, ევროზონა);
 • 18:00 – ახალი სახოვრებელი ფართების გაყიდვათა რაოდენობა(აშშ);

ოთხშაბათი, 24 აგვისტო

 • 16:30 – ხანრძლივ ვადიანი მოხმარების საქონლის საბაზო შეკვეთები (აშშ);
 • 18:00 – უძრავი ქონების ბაზარზე დაუმთავრებელი გაყიდვების ინდექსი (აშშ);
 • 18:30 – ნედლი ნავთობის მარაგი (აშშ);

ხუთშაბათი, 25 აგვისტო

 • 10:00 – მთლიანი შიდა პროდუქტი ВВП (მე-2 კვარტალი, გერმანია, ევროზონა);
 • 12:00 – საქმიანი კლიმატის ინდექსი (გერმანია, ევროზონა);
 • 15:30 – მონეტარული პოლიტიკის შესახებ ევროპის ცენტრალური ბანკის სხდომის ოქმის გამოქვეყნება (ევროზონა);
 • 16:30 – თლიანი შიდა პროდუქტი ВВП (მე-2 კვარტალი, აშშ);
 • 16:30 – უმუშევრობის შემწეობის მიღებისათვის პირველადი განაცხადების რაოდენობა(აშშ);

პარასკევი, 26 აგვისტო

 • 16:30 – პირადი მოხმარების ხარჯების საბაზო ფასური ინდექსი (აშშ);
Geoforex.info პრიორიტეტი
 • H4 თაიმფრეიმზე ბრწყინვალედ იმუშავა ვულფის ტალღამ. მიუხედავად იმისა, რომ მინიმალური და მაქსიმალური მიზნობრივი ნიშნული უკვე შეასრულა, მას კვლავ გააჩნია ინერციული პოტენციალი სამხრეთის მიმართულებით.
 • H1 და H4 თაიმ ფრეიმებზე ჩამოყალიბების პროცესშია აღმავალი ვულფის ტალღა, თუ ზემოთ ხსენებულმა დაღმავალმა ვულფის ტალღამ თავისი ინერციით არ გადაამტვრია ეს ტალღები, მაშინ მათი მუშაობის პოტენციალი არსებობს.
 • მომავალი კვირა მდიდარია ფუნდამენტალური სიახლეებით. თუ მარკეტმეიკერებმა გადაწყვიტეს ბოლომდე “დააჩმორონ” ევრო, მაშასადამე უნდა ველოდოთ ევროზონაში ნეგატიურ და აშშ-ში პოზიტიურ სიახლეებს. ამ მოსაზრებას აძლიერებს გერმანიაში საწყის ფაზაში არსებული პოლიტიკური კრიზისი;
 • ვართ თუ არა ევროს ფსკერზე? ჩემი აზრით ვართ, შესაძლებელია ევრომ კვლავ დატესტოს ნულოვანი დონე 1.0000 და მხარდაჭერის დონე 0,9950, თუმცა პირადად მიმაჩნია რომ უკვე ფსკერზე ვართ და უნდა ველოდოთ აღმავალი ტრენდის ჩამოყალიბებას;
 • და ერთი საიდუმლო, ოღონდ არავის უთხრათ ჩუუუ :). ქვემოთ წარმოდგენილ ორ სურათზე არის ფასური მოვლენა, რომლის ტერმინი ლიტერატურაში წლების განმავლობაში ძებნის შედეგად ვერსად ვერ ვიპოვე. ამიტომ, ჩავთვალოთ, რომ ვითომ მე აღმოვაჩინე იგი და დავარქვი სახელი “წამოწოლა” 🙂 . დააკვირდით გრაფიკს, ფასი ერთგვარად “წამოწოლილია”. ესეთი მოვლენა ვიზუალურად კარგად ჩანს დაღმავალი ტრენდის დასასრულს. (რა თქმა უნდა აღმავალი ტრენდის დროსაც ჩანს, თუმცა ვიზუალურად უფრო ცუდადაა გამოსახულია). სურათზე “წამოწოლილი” ფასთა მომდევრობა აღნიშნული მაქვს მწვანე მსხვილი არხით H1 და H4 თსაიმფრეიმებზე. ეს მწვანე არხი აცდენილია ძირითად წყვეტილი შავ არხს. ასეთ წამოწოლას 100 შემთხვევიდან 90 შემთხვევაში მოსდევს მინიმუმ კორექციული აღმავალი ტრენდი მაინც. რაც უფრი მაღალ თაიმფრეიმზე ხდება “წამოწოლა”, მით უფრო მეტად აგრესიული და ხანგრძლივ ვადიანია აღმავალი ტრენდი.  ასე, რომ პირადად ველოდები ტრენდის დაძვრას ჩრდილოეთისკენ. ეს არ არის სავაჭრო რეკომენდაცია – ეს არის მხოლოდ ჩემი პირადი მოსაზრება რომლის მიხედვითაც ვვაჭრობ მე და რისკებიც გაცნობიერებული მაქვს.

H1

პროგნოზი EUR/USD

H4

პროგნოზი EUR/USD

(* კვირის განმავლობაში ფიბონაჩის ნულოვანი, ანუ 0%-იანი და ასიანი, ანუ 100%-იანი დონები ფასის მოძრაობის გამო, ზოგიერთ ფიბონაჩთან მიმართებაში შესაძლებელია შეიცვალოს. ამ შემთხვევაში ამ ფიბონაჩების სასიგნალო დონეებიც პოზიციურად გადაინაცვლებს.)

პოზიციები კვირის დახურვის ზემოთ
 • გრძელვადიანი მსხვილი წითელი ფიბონაჩის 76%  + ფასური დონე 1.0070 (მნიშვნელოვანი წინააღმდეგობის ზონაა);
 • დაღმავალი იასამნისფერი ფიბონაჩის 38% + დაღმავალი შავი ფიბონაჩის 23 % + ნულოვანი დონე 1.0100;
 • დაღმავალი შავი ფიბონაჩის 38 % + ფასური დონე 1.0060;
 • დაღმავალი იასამნისფერი ფიბონაჩის 38% + დაღმავალი შავი ფიბონაჩის 50 % + ნულოვანი დონე 1.0200;
 • დაღმავალი შავი ფიბონაჩის 61 % + ფასური დონე 1.0240;
 • დაღმავალი იასამნისფერი ფიბონაჩის 50% + დაღმავალი შავი ფიბონაჩის 76 % + ნულოვანი დონე 1.0300;
პოზიციები დახურვის ქვემოთ
 • ნულოვანი დონე 1.0000 (მნიშვნელოვანი ფსიქოლოგიური დონეა);
 • გრძელვადიანი მსხვილი წითელი აღმავალი სატრენდო ხაზი;
 • ნულოვანი დონე 0.9900;
 • მხარდაჭერის დონე 0.9820 + დაღმავალი ნარინჯისფერი სატრენდო ხაზი;

H1 (1)

პროგნოზი EUR/USD

H1 (2)

პროგნოზი EUR/USD

H4

პროგნოზი EUR/USD

D1

პროგნოზი EUR/USD

W1

პროგნოზი EUR/USD
MN

პროგნოზი EUR/USD

პროგნოზის შაბლონი

***
***
***
***

ახალი სტატიების ელექტრონულ ფოსტაზე მისაღებად, ველებში ჩაწერეთ თქვენი სახელი და E-mail:

ჩვენ სპამს არ ვაგზავნით!

სტრატეგიების კლასიფიკაცია: ძირითადი ალგორითმის მიხედვით

სტრატეგიების კლასიფიკაცია: დამატებითი მახასიათებლების მიხედვით

ასევე დაგაინტერესებთ:

პროგნოზი EUR/USD

პროგნოზი EUR/USD-05.06-09.06-2023

პროგნოზი EUR/USD (ევრო/აშშ დოლარი) ეყრდნობა ტექნიური/გრაფიკული ანალიზის მეთოდს. გათვალისწინებულია: გრაფიკული მოდელები, სანთლური პატერნები, ტექნიკური ინდიკატორის …