პროგნოზი EUR/USD

პროგნოზი EUR/USD-29.08-02.09

პროგნოზი EUR/USD (ევრო/აშშ დოლარი) ეყრდნობა გრაფიკული ანალიზის მეთოდს. გათვალისწინებულია შესაძლო: გრაფიკული მოდელები და სანთლური ფიგურები, ტექნიკური ინდიკატორის MACD (12,26,9) დივერგენცია-კონვერგენცია, ფასის ნულოვანი და მნიშვნელოვანი წინააღმდეგობისა და მხარდაჭერის დონეები, ვულფის ტალღები და მხოლოდ განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი ფუნდამენტალური ფაქტორები.


ტრენდული პრიორიტეტები

გასული თვის სანთლის ფორმის მიხედვით:

 • MN:–;

გასული კვირის სანთლის ფორმის მიხედვით:

 • W1: –;

პარასკევის სანთლის ფორმის მიხედვით:

 • D1: დაღმავალი პინბარი;

პროგნოზი EUR/USD

MACD (12,26,9) დივერგენცია-კონვერგენცია

(სურათებზე ნაჩვენებია ინდიკატორის  და გრაფიკის მონაკვეთით)

 • H4: –;
 • D1: –;
 • W1:–;
 • MN: ორმაგი აღმავალი დივერგენცია;

პროგნოზი EUR/USD

ვულფის ტალღები:
 • H1: –;
 • H4:  დაღმავალმა ვულფის ტალღამ სრულფასოვნად, უნაკლოდ, ზედმიწევნით შეასრულა თავის მისია. ამიტომაც მიყვარს მგელი და მისი ტალღები. ერთი შესვლის პირობებში დაახლოებით 470 პუნქტი შეასრულა. თუ სურვილი გექნებათ თანხობრივი გამოხატულებით  თავად გადაითვალეთ, ასე რომ მეტი რა ქნას ამ პატარა ბიჭმა?!  🙂  ჩემზე არა, ვულფის ტალღაზე მაქვს საუბარი;

პროგნოზი EUR/USD

 • H4: –;
 • D1: –;
 • W1: –;
 • MN: –;
გრაფიკული ფიგურები
 • H1: –;
 • H4: –;
 • D1: –;
 • W1: –;
 • MN: –;
ფუნდამენტალური ფაქტორები

(მონაცემები თბილისის დროით)

სამშაბათი, 30 აგვისტო

 • 18:00 – მომხმარებელთა ნდობის ინდექსი (აშშ);
 • 18:00 – ღია ვაკანსიების რაოდენობა JOLTS შრომის ბაზარზე (აშშ);
ოთხშაბათი, 31 აგვისტო
 • 11:55 – უმუშევართა რაოდენობის ცვლილება (გერმანია, ევროზონა);
 • 16:15 – არასასოფლო სამეურნეო სექტორში დასაქმებულთა რაოდენობრივი ცვლილება ADP-სგან (აშშ);
 • 18:30 – ნედლი ნავთობის მარაგი (აშშ);
ხუთშაბათი , 1 სექტემბერი
 • 11:55 – სამრეწველო სექტორში საქმიანი აქტიურობის ინდექსი (PMI) (გერმანია. ევროზონა);
 • 16:30 – უმუშევართა შემწეობის მისაღებად პირველადი განაცხადების რაოდენობა (აშშ);
 • 18:00 – სამრეწველო სექტორში საქმიანი აქტიურობის ინდექსი (PMI) (აშშ);

პარასკევი, 2 სექტემბერი

 • 16:30 – არასასოფლო სამეურნეო სექტორში დასაქმებულთა რაოდენობრივი ცვლილება (აშშ)
 • 16:30 – უმუშევრობის დონე (აშშ);
Geoforex.info პრიორიტეტი
 • ჯერ-ჯერობით: 0.9960 ფასური დონის ქვემოთ გამყიდველი არ არის.  1.0030 ფასურ დონის ზემოთ მყიდველი არ არის. ფასის მიერ დანარჩენი მოძრაობა ე.წ. “კუდის მოქნევები”,  “ბაზრის ხმაური” და სტოპების ჩამოყრაა. მაშასადამე ძირითდი სავაჭრო დიაპაზონი მიჭირავს: 0.9960 – 1.0030.
 • ბაზრის ხმაურის გათვალისწინებით გაფართოებული დიაპაზონი მიჭირავს: 0.9900 – 0.0160;

(* კვირის განმავლობაში ფიბონაჩის ნულოვანი, ანუ 0%-იანი და ასიანი, ანუ 100%-იანი დონები ფასის მოძრაობის გამო, ზოგიერთ ფიბონაჩთან მიმართებაში შესაძლებელია შეიცვალოს. ამ შემთხვევაში ამ ფიბონაჩების სასიგნალო დონეებიც პოზიციურად გადაინაცვლებს.)

პოზიციები კვირის დახურვის ზემოთ
 • დაღმავალი იასამნისფერი ფიბონაჩის 23% (1.0010). დაახლოებით ამ ზონაში შეგვხვდება 200 დღიანი მუვინგი H1 თაიმ ფრეიმზე, ასე რომ შესაძლებელია მისგან ასხლეტა სამხრეთის მიმართულებით;
 • ფასური დონე 1.0030;
 • გრძელვადიანი აღმავალი მსხვილი წითელი ფიბონაჩის 76%  + დაღმავალი იასამნისფერი ფიბონაჩის 38% + ფასური დონე 1.0070 (მნიშვნელოვანი წინააღმდეგობის ზონაა);
 • ფასური დონე 1.0100;
 • დაღმავალი იასამნისფერი ფიბონაჩის 50% (1.0130). დაახლოებით ამ ზონაში შეგვხვდება 200 დღიანი მუვინგი H4 თაიმ ფრეიმზე, ასე რომ შესაძლებელია მისგან ასხლეტა სამხრეთის მიმართულებით;
 • ფასური დონე 1.0160;
 • დაღმავალი იასამნისფერი ფიბონაჩის 61% + ნულოვანი ფასური დონე 1.0200;
პოზიციები დახურვის ქვემოთ
 • ნულოვანი ფასური დონე 0.9900 + გრძელვადიანი მსხვილი წითელი აღმავალი სატრენდო ხაზი + დაღმავალი ყავისფერი არხის ქვედა საზღვარი. (მნიშვნელოვანი ფსიქოლოგიური დონეა);
 • ფასური დონე 0.9820;
 • მხარდაჭერის დონე 0.9820 + დაღმავალი ნარინჯისფერი სატრენდო ხაზი;
გრაფიკის ვიზუალიზაცია

H1 (1)

პროგნოზი EUR/USD

H1 (2)

პროგნოზი EUR/USD

H4

პროგნოზი EUR/USD

D1

პროგნოზი EUR/USD
W1

პროგნოზი EUR/USD

MN

პროგნოზი EUR/USD

პროგნოზის შაბლონი

***
***
***
***

ახალი სტატიების ელექტრონულ ფოსტაზე მისაღებად, ველებში ჩაწერეთ თქვენი სახელი და E-mail:

ჩვენ სპამს არ ვაგზავნით!

სტრატეგიების კლასიფიკაცია: ძირითადი ალგორითმის მიხედვით

სტრატეგიების კლასიფიკაცია: დამატებითი მახასიათებლების მიხედვით

ასევე დაგაინტერესებთ:

პროგნოზი EUR/USD

პროგნოზი EUR/USD-05.06-09.06-2023

პროგნოზი EUR/USD (ევრო/აშშ დოლარი) ეყრდნობა ტექნიური/გრაფიკული ანალიზის მეთოდს. გათვალისწინებულია: გრაფიკული მოდელები, სანთლური პატერნები, ტექნიკური ინდიკატორის …