პროგნოზი EUR/USD

პროგნოზი EUR/USD / 30.05-01.06.2022

პროგნოზი EUR/USD (ევრო/აშშ დოლარი) ეყრდნობა გრაფიკული ანალიზის მეთოდს. გათვალისწინებულია შესაძლო: გრაფიკული მოდელები და სანთლური ფიგურები, ტექნიკური ინდიკატორის MACD (12,26,9) დივერგენცია-კონვერგენცია, ვულფის ტალღა და მხოლოდ განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი ფუნდამენტალური ფაქტორები.


ტრენდული პრიორიტეტები:

გასული თვის სანთლის ფორმის მიხედვით:

 • MN: –;

გასული კვირის სანთლის ფორმის მიხედვით:

 • W1: –;

პარასკევის სანთლის ფორმის მიხედვით:

 • D1: –;
MACD (12,26,9) დივერგენცია-კონვერგენცია:

(სურათებზე ნაჩვენებია ინდიკატორის  და გრაფიკის ფანჯრებში წითელი მონაკვეთით)

 • H4: დაღმავალი დივერგენცია;

პროგნოზი EUR/USD / 30.05-01.06.2022 • GeoForex.info

 • D1: –;
 • W1: –;
 • MN: –;
ვულფის ტალღები:
 • H4: –;
 • D1: –;
 • W1: –;
 • MN: –;
გრაფიკული ფიგურები:

H1: –;

 • H4: –;
 • D1: –;
 • W1: –;
 • MN: –;
ფუნდამენტალური ფაქტორები, რომლებიც მიმაჩნია მნიშვნელოვნად და რომლებიც საგრძნობ ზეგავლენას მოახდენენ ფასთა ცვლილებებზე:

(მონაცემები თბილისის დროით)

ორშაბათი, 30 მაისი

 • აშშ – ხსოვნის დღე (უქმე), ამიტომ ბაზარზე იქნება დაბალი ვოლატილობა;
 • 14:00 – ევროკავშირის ლიდერების შეხვედრა;

სამშაბათი, 31 მაისი

 • 11:55 – უმუშევრობის რაოდენობრივი ცვლილება (გერმანია);
 • 13:00 – სამომხმარებლო ფასების ინდექსი (ევროკავშირი);
 • 14:00 – ევროკავშირის ლიდერების შეხვედრა;
 • 18:00 – მომხმარებელთა ნდობის ინდექსი (აშშ);

ოთხშაბათი, 1 ივნისი

 • 15:00 – ევროპის ბანკის ხელმძღვანელის ბრიფინგი;
 • 18:00 – სამრეწველო სექტორში საქმიანი აქტიურობის ინდექსი (აშშ, PMI);
 • 18:00 – შრომის ბაზარზე ღია ვაკანსიების რაოდენობა (აშშ)

ხუთშაბათი, 2 ივნისი

 • 16:30 –  უმუშევრობის შემწეობის მიღებისათვის პირველადი განაცხადების რაოდენობა (აშშ);
 • 19:00 – ნედლი ნავთობის მარაგი (აშშ);

პარასკევი, 3 ივნისი

 • 16:30 –  არასასოფლო-სამეურნეო სექტორში დასაქმებულთა რაოდენობა. Non Farm Payrolls (აშშ);
 • 16:30 – უმუშევრობის დონე (აშშ);
Geoforex.info პრიორიტეტი:

ვაჭრობა პრიორიტეტების გარეშე. ამ სტრატეგიის სიგნალების მიხედვით.

(* კვირის განმავლობაში ფიბონაჩის ნულოვანი, ანუ 0%-იანი და ასიანი, ანუ 100%-იანი დონები ფასის მოძრაობის გამო ზოგიერთ ფიბონაჩთან მიმართებაში შესაძლებელია შეიცვალოს. ამ შემთხვევაში ამ ფიბონაჩების სასიგნალო დონეებიც პოზიციურად გადაინაცვლებს.)

კვირის დახურვის ზემოთ:

 • დაღმავალი ყავისფერი ფიბონაჩის 50%;
 • ფასური დონე 1.0800 + დაღმავალი გრძელვადიანი ლურჯი ფიბონაჩის 23%;
 • დაღმავალი ყავისფერი ფიბონაჩის 61% + ფასური დონე 1.0860;
 • დაღმავალი ყავისფერი ფიბონაჩის 76% + ფასური დონე 1.1000;

კვირის დახურვის ქვემოთ:

 • აღმავალი მწვანე ფიბონაჩის 23% + აღმავალი ნარინჯისფერი არხის ქვედა საზღვარი;
 • აღმავალი მწვანე ფიბონაჩის 38%;
 • აღმავალი მწვანე ფიბონაჩის 50%;
 • აღმავალი მწვანე ფიბონაჩის 61%;
 • აღმავალი მწვანე ფიბონაჩის 76% + ფასური დონე 1.0460;

H1 (1)

პროგნოზი EUR/USD / 30.05-01.06.2022 • GeoForex.info

H1 (2)

პროგნოზი EUR/USD / 30.05-01.06.2022 • GeoForex.info

H4

პროგნოზი EUR/USD / 30.05-01.06.2022 • GeoForex.info

D1

პროგნოზი EUR/USD / 30.05-01.06.2022 • GeoForex.info

W1

პროგნოზი EUR/USD / 30.05-01.06.2022 • GeoForex.info

MN

პროგნოზი EUR/USD / 30.05-01.06.2022 • GeoForex.info

***
***
***
***

ახალი სტატიების ელექტრონულ ფოსტაზე მისაღებად, ველებში ჩაწერეთ თქვენი სახელი და E-mail:

ჩვენ სპამს არ ვაგზავნით!

სტრატეგიების კლასიფიკაცია: ძირითადი ალგორითმის მიხედვით

სტრატეგიების კლასიფიკაცია: დამატებითი მახასიათებლების მიხედვით

ასევე დაგაინტერესებთ:

პროგნოზი EUR/USD

პროგნოზი EUR/USD-05.06-09.06-2023

პროგნოზი EUR/USD (ევრო/აშშ დოლარი) ეყრდნობა ტექნიური/გრაფიკული ანალიზის მეთოდს. გათვალისწინებულია: გრაფიკული მოდელები, სანთლური პატერნები, ტექნიკური ინდიკატორის …