პროგნოზი EUR/USD

პროგნოზი EUR/USD / 28.03-01.04.2022

პროგნოზი EUR/USD (ევრო/აშშ დოლარი) ეყრდნობა გრაფიკული ანალიზის მეთოდს. გათვალისწინებულია შესაძლო: გრაფიკული მოდელები და სანთლური ფიგურები, ტექნიკური ინდიკატორის MACD (12,26,9) დივერგენცია-კონვერგენცია, ვულფის ტალღა და მხოლოდ განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი ფუნდამენტალური ფაქტორები.


ტრენდული პრიორიტეტები:

გასული თვის სანთლის ფორმის მიხედვით:

 • MN: პრიორიტეტი არ არის;

გასული კვირის სანთლის ფორმის მიხედვით:

 • W1: პრიორიტეტი არ არის;

პარასკევის სანთლის ფორმის მიხედვით:

 • D1: პრიორიტეტი არ არის;
MACD (12,26,9) დივერგენცია-კონვერგენცია:

(სურათებზე ნაჩვენებია ინდიკატორის ფანჯარაში წითელი მონაკვეთით)

 • H4: –;
 • D1: –;
 • W1: აღმავალი დივერგენცია;

პროგნოზი EUR/USD (ევრო/აშშ დოლარი)

 • MN: –;
ვულფის ტალღები:
 • H1: –;
 • H4: ფორმირების პროცესშია დაღმავალი ვულფის ტალღა;

პროგნოზი EUR/USD (ევრო/აშშ დოლარი)

 • D1: –;
 • W1: –;
 • MN: –;
გრაფიკული ფიგურები:
 • H1: –;
 • H4: –;
 • D1: –;
 • W1: –;
 • MN: –;
ფუნდამენტალური ფაქტორები:

(მონაცემები თბილისის დროით)

ორშაბათი, 28 მარტი

 • 15:30 – ინგლისის ცენტრალური ბანკის ხელმძღვანელის პრესკონფერენცია;

სამშაბათი, 29 მარტი

 • 18:00 – ვაკანსიები ამერიკის შეერთებული შტატების შრომის ბაზარზე

ოთხშაბათი, 30 მარტი

 • 16:15 – ამერიკის შეერთებულ შტატებში არასასოფლო სამეურნეო სექტორში დასაქმებულთა რაოდენობა (Nonfarm Payrolls);
 • 16:30 – ამერიკის შეერთებული შტატების მთლიანი შიდა პროდუქტი (მშპ – IV კვარტალი);
 • 18:30 – ნედლი ნავთობის მარაგი ამერიკის შეერთებულ შტატებში;
Geoforex.info პრიორიტეტი:

პრიორიტეტების გარეშე. ვაჭრობა ამ სტრატეგიის სიგნალების მიხედვით.

კვირის განმავლობაში ფიბონაჩის ნულოვანი, ანუ 0%-იანი და ასიანი, ანუ 100%-იანი დონები ფასის მოძრაობის გამო ზოგიერთ ფიბონაჩთან მიმართებაში შესაძლებელია შეიცვალოს. ამ შემთხვევაში ამ ფიბონაჩების სასიგნალო დონეებიც პოზიციურად გადაინაცვლებს.

ამ სიგნალების მიხედვით ვვაჭრობ თავად და საიტზე ვაქვეყნებ მხოლოდ დემონსტრაციის მიზნით.

კვირის დახურვის ზემოთ:

 • ფასური დონე 1.1000 ჯერ-ჯერობით კომფორტულია ბაზრის მონაწილეებისათვის, ამიტომ მკვეთრი ცვლილებების მოლოდინი არ მაქვს;
 • დაღმავალი მწვანე არხის ზედა საზღვრის გარღვევა + დაღმავალი ყავისფერი ფიბონაჩის 38%-თან მისვლა + უკან დაბრუნება და იმავე დაღმავალი მწვანე არხის ზედა საზღვრის რეტესტის შემდეგ აღმასვლა ფასურ დონემდე 1.1100;
 • დაღმავალი ყავისფერი ფიბონაჩის 50% თამამი გარღვევა რეტესტით ფასური დონის რაიონში 1.1137-1.1140 გრძელვადიანი დაღმავალი მსხილი წითელი ფიბონაჩის 61% მოძრაობის მოლოდინს შექმნის. პრონციპში ამ არეში იმყოფება H4 თაიმ-ფრეიმზე ჩამოყალიბების პროცესში მყოფი დაღმავალი ვულფის ტალღის სვით-ზონაც;

კვირის დახურვის ქვემოთ:

 • აღმავალი შავი არხის ქვედა საზღვრის გარღვევა + რეტესტი;
 • აღმავალი შავი წყვეტილი ფიბონაჩის 61% ;
 • აღმავალი შავი წყვეტილი ფიბონაჩის 76%;

H1

პროგნოზი EUR/USD / 28.03-01.04.2022 • GeoForex.info

H4

პროგნოზი EUR/USD / 28.03-01.04.2022 • GeoForex.info

D1

პროგნოზი EUR/USD / 28.03-01.04.2022 • GeoForex.info

W1

პროგნოზი EUR/USD / 28.03-01.04.2022 • GeoForex.info

MN

პროგნოზი EUR/USD / 28.03-01.04.2022 • GeoForex.info

 

 

***
***
***
***

ახალი სტატიების ელექტრონულ ფოსტაზე მისაღებად, ველებში ჩაწერეთ თქვენი სახელი და E-mail:

ჩვენ სპამს არ ვაგზავნით!

სტრატეგიების კლასიფიკაცია: ძირითადი ალგორითმის მიხედვით

სტრატეგიების კლასიფიკაცია: დამატებითი მახასიათებლების მიხედვით

ასევე დაგაინტერესებთ:

პროგნოზი EUR/USD

პროგნოზი EUR/USD-05.06-09.06-2023

პროგნოზი EUR/USD (ევრო/აშშ დოლარი) ეყრდნობა ტექნიური/გრაფიკული ანალიზის მეთოდს. გათვალისწინებულია: გრაფიკული მოდელები, სანთლური პატერნები, ტექნიკური ინდიკატორის …