კორექციაზე ვაჭრობა

კორექციაზე ვაჭრობა

იმისათვის, რომ ფორექსზე წარმატებულად ვივაჭროთ, უნდა ვიცოდეთ კურსის მოძრაობის მიზეზები, ზოგიერთ შემთხვევაში ამის გაკეთება ადვილია, ხოლო სხვა შემთხვევებში გაცილებით რთული.

თუ, ტრენდული მოძრაობა, პრაქტიკულად ყოველთვის განპირობებულია ფუნდამენტალური ფაქტორებით, კორექცია ანუ უკუსვლა არის ერთგვარი ფსიქოლოგიური მომენტი. ბაზრის უკუსვლა წარმოიქმნება, არსებული ტენდენციის მიმართულებით ფასის ენერგული და მნიშვნელოვანი მოძრაობის შემდეგ.

ტრენდი მოძრაობს ტალღისებურად შემდეგი სქემის მიხედვით

ჯერ წარმოიქმნება სიგნალი, რომელიც წარმოადგენს სავალუტო წყვილის ფასის აწევის ან დაწევის საფუძველს. მას შემდეგ, რაც ფასი გაივლის პუნქტების N რაოდენობას, ბაზრის მონაწილეთა გარკვეული რაოდენობა თვლის, რომ ტენდენცია შესუსტდა და პოზიციებს ხსნიან საპირისპირო მიმართულებით.

ტრენდის საპირისპიროდ გახსნილი ორდერების რაოდენობის მკვეთრი ზრდა, იწვევს ძირითადი მიმართულების დროებით ცვლილებას, მაგრამ ვინაიდან მთავარი ტრენდი კვლავ ძლიერია, გარკვეული პერიოდის შემდეგ კურსი ისევ უბრუნდება ტრენდის დომინირებულ მიმართულებას.

ანალიტიკოსების უმრავლესობა, სწორედ ასე ხსნის ტრენდის კორექციის წარმოშობის მიზეზს.

რეკომენდებულია თუ არა კორექციაზე ვაჭრობა?

ერთმნიშვნელოვანი პასუხი არ არსებობს, თუმცა კორექციაზე ვაჭრობა შესაძლებელია სკალპინგისა და პიპსოვკის სტრატეგიებით მუშაობისას, ვინაიდან კორექციული მოძრაობა შიდადღიურ მონაკვეთზე იშვიათად აღემატება ორ-სამ ათეულ პუნქტს, თანაც კორექციის დასაწყისშივე ორდერის გახსნა ძალიან რთულია და თვით კორექცია შესაძლებელია ძალიან სწრაფად დასრულდეს.

პიპსოვკის შემთხვევაში კორექციაზე ვაჭრობა რეკომენდებულია მაშინ, როდესაც წარმოიქმნება უკუსვლების პერიოდული გამეორებები, ან ფასი მოძრაობს ვიწრო ფასურ დერეფანში, ასეთი რამ ხდება ფლეტის დროს. ამ შემთხვავაში საკმარისია 3-5 გარანტირებული პუნქტის დაჭერა და მოგება უკვე ჯიბეშია.

საშუალოვადიანი ვაჭრობის დროს კორექცია უფრო მეტად, ახალი პოზიციების გახსნის ორიენტირად გვევლინება, ვინაიდან გვაძლევს საშუალებას მივიღოთ დამატებითი მოგება, მთავარია კორექცია არ გადაიქცეს ტრენდის შემობრუნებად.

ტრენდის შემობრუნებისგან თავის დაზღვევისათვის, საჭიროა თვალყური ადევნოთ ფორექსის კალენდარს, თუ უკუსვლა არ დასტურდება ფუნდამენტალური მოვლენებით, მაშინ ნაკლებად სავარაუდოა, რომ იგი ტრენდის შემობრუნებად იქცეს.

***
***
***
***

ახალი სტატიების ელექტრონულ ფოსტაზე მისაღებად, ველებში ჩაწერეთ თქვენი სახელი და E-mail:

ჩვენ სპამს არ ვაგზავნით!

სტრატეგიების კლასიფიკაცია: ძირითადი ალგორითმის მიხედვით

სტრატეგიების კლასიფიკაცია: დამატებითი მახასიათებლების მიხედვით

ასევე დაგაინტერესებთ:

ინტელექტუალური ტრეიდინგი ფორექსზე

ინტელექტუალური ტრეიდინგი ფორექსზე

ყველა ტრეიდერი, რომელიც წლების მანძილზე ვაჭრობს ფორექსზე, თანამიმდევრულად ქმნის ტრეიდინგის საკუთარ სისტემას, მაგრამ მათ შორის …